Storbritannia

En av fem britiske forskere blir mobbet eller trakassert

Kvinner er mindre komfortable med å rapportere inn hendelser til ledelsen, viser undersøkelse.

Forskningsansatte ved Oxford University har deltatt i undersøkelsen.
Publisert Oppdatert

Den årlige Cedars-undersøkelsen er nylig gjennomført i Storbritannia.

Cedars står for Culture, Employment and Development of Academic Researchers. 

Hvert år samler undersøkelsen inn svar fra rundt 10.000 forskningsansatte ved britiske høyere utdanningsinstitusjoner.

En av fire kvinner

Forrige uke ble årets tall presentert. Et av hovedfunnene som blir trukket fram, er at én av fem oppgir at de har blitt utsatt for mobbing eller trakassering i løpet av de siste to årene.

Blant kvinnene svarte 24 prosent at de har opplevd dette, mens tallet var 18 prosent blant mennene, skriver Times Higher Education (THE).

Undersøkelsen viser ellers at kvinner i mindre grad føler seg komfortable med å rapportere hendelser knyttet til mobbing eller trakassering til ledelsen. Seks av ti kvinner og sju av ti menn har svarte ja på dette spørsmålet.

Føler seg ikke verdsatt

Det går også fram av undersøkelsen at 40 prosent av de forskningsansatte stoler på etterforskningsprosessen i kjølvannet av en innrapportering.

Andre tall som ble avdekket i Cedars-undersøkelsen, er at bare en av tre unge forskere mener at de fleste opprykkene som skjer ved institusjonene deres, skjer fordi de som rykker opp fortjener det.

Bare halvparten av de spurte svarer at de føler at arbeidet deres blir verdsatt tilstrekkelig av institusjonen de er ansatt ved. En tredjedel svarte at de ikke føler undervisningen deres blir verdsatt godt nok.

Powered by Labrador CMS