til minne

Alf Hartvig Øien (1939 — 2024)

Professor emeritus i anvendt matematikk, Alf Hartvig Øien, døde 28. mars, 84 år gammel.

Alt Hartvig Øien gikk bort 84 år gammel.

Alf Øiens karriere ved Universitetet i Bergen startet i 1966, som vitenskapelig assistent ved Matematisk institutt. I 1970 fikk han fast stilling som førstelektor i anvendt matematikk og i 1993 fikk han opprykk til professor i anvendt matematikk, en stilling han hadde til han gikk av med pensjon.

Alf Øiens vitenskapelige karriere var hovedsakelig rettet mot kinetisk teori anvendt på ioniserte gasser i elektromagnetiske felt, hvor han hadde banebrytende arbeid knyttet til multippel tidsskala-analyse. Dette forskningsfeltet er sentralt f.eks. i jakten på fusjonsenergi og i forståelsen av solvinden som skaper nordlyset. 

I senere deler av karrieren viet han seg også til biologiske og medisinske anvendelser. Ved hans bortgang ligger det fortsatt tunge vitenskapelige arbeid, sammen med kollegaer innen biomedisin, og venter på publisering. Da han ble spurt i vinter om han ville beholde sitt emeritus-kontor svarte han at han har noen arbeider han gjerne vil få ferdig, så ja takk. 

I tillegg til hans solide vitenskapelige bidrag var Alf Øien en høyt respektert underviser og veileder ved Matematisk institutt. Han var alltid godt forberedt og ga studentene en systematisk og grundig innføring i vanskelige matematiske tema. Mange er takknemlig for hans generøse og inkluderende måte å hjelpe studenter gjennom et krevende matematikkstudium. 

Alf Øien var en brobygger internt på matematisk institutt. Gjennom en dempet og konstruktiv stil var det lett å få tillit til han. Han var engasjert i utviklingen av instituttet og av hele universitetet, og han var viktig i formingen av det instituttet vi ser i dag. Han hadde mange roller i utvalg, styrer og komiteer og i flere perioder var han instituttleder ved Matematisk Institutt. Da instituttet flyttet i hans siste instituttlederperiode, bidrog han sterkt til at medarbeidere og studenter fikk gode arbeidsplasser i nye lokaler.

Alf Øien var en lun og snill person som ikke søkte oppmerksomhet, men hans avtrykk er likevel stort gjennom sine mange vitenskapelige bidrag og gjennom alle de kandidatene han var med å utdanne, som i dag har sine egne karrierer innenfor og utenfor akademia.

Våre tanker går til Åse og øvrig familie.

På vegne av kollegaer og venner av Alf Øien

Antonella Zanna Munthe-Kaas, Guttorm Alendal, Jarle Berntsen, Helge K. Dahle

Minneordet er også publisert i Bergens Tidende

Powered by Labrador CMS