Khrono - nyheter om universiteter, høgskoler og forskning

Kortnytt
 • Flest vederlagskrav fra akademia

  Sveinung Engeland
  Generalsekretær i NFFO, Arne Vestbø, er fornøyd med at så mange har søkt.

  1283 personer har fremmet krav om rettighetsbasert vederlag for bøker eller artikler de har skrevet de siste årene. Det er rekordmange, melder Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

  Nær halvparten av de som har fremmet krav, er ansatte i universitets- og høgskolesektoren.

  NFFO gikk i vår ut i media, deriblant i Khrono, og oppfordret blant andre universitets- og høgskoleansatte til å melde inn krav. Foreningen opplyste at mange kunne ha rett på opptil 30.000 kroner.

  Pengene er vederlag for bruk av norsk faglitteratur i for eksempel akademia, i skolevesenet eller i andre deler av arbeidslivet.

  Fristen for å søke gikk ut 31. mai. Alle som har sendt inn krav får beskjed i slutten av august.

 • UiT: Datamaskiner kan nå snakke samisk

  Elise Lystad

  Språkteknologi-forskere ved UiT Norges arktiske universitet har laget en lulesamisk talesyntese med tre kunstige stemmer, sier UiT i en pressemelding.

  Talesyntese er en funksjon som kan lese opp tekst på digitale enheter. Den gjør om tekst til tale. Dermed kan man lytte til nord- og lulesamisk digital tekst.

  Det blir lansering av talesyntesen på Stormen samiske senter i Bodø 25. juni.

  – Jeg er glad for at moderne teknologi gjør det mulig å ha fungerende talesystemer med høy kvalitet også for minoritetspråk. Vi er veldig fornøyde med at vi nå lanserer talesyntesene og jeg er spent på hvordan lule- og nordsamiskspråklige synes det høres ut når datamaskinen snakker språkene, sier Divvuns taleteknologiekspert Katri Hiovain-Asikainen.

  Divvun ved UiT jobber med å utvikle og videreutvikle samisk språkteknologi og praktiske hjelpemidler i nært samarbeid med Giellatekno, Senter for samisk språkteknologi. Mer informasjon om samisk språkteknologi står i pressemeldingen.

 • Høgskolen i Innlandet får lederrolle i EU-prosjekt

  Joar Hystad

  Med over 56 millioner kroner i boks over tre år skal Høgskolen i Innlandet (HINN) lede et stort EU-prosjekt som skal forske på hvordan man kan leve bedre med rovdyrkonflikter i fremtiden. 20 partnere fra 13 land skal delta i prosjektet.

  Det skriver HINN på sin nettside.

  Det er første gang Høgskolen i Innlandet har lederrollen i en så stor EU-utlysning. Rektor Peer Jacob Svenkerud sier i en kjapp kommentar til Khrono at han er henrykt over nyheten.

  — Dette er utvilsomt en milepæl for oss, sier rektoren.

  Blant de 20 partnerne i prosjektet er det et blanding av landbruksfaglig, samfunnsfaglig og økologisk kompetanse.

 • Fire unge forskere får gullmedalje fra kongen

  Elise Lystad

  H. M. Kongens gullmedalje for 2024 blir tildelt fire forskere fra Universitetet i Oslo (UiO), skriver universitetet på sin nettside.

  Gullmedaljen gis til yngre forskere som har fått bedømt et vitenskapelig arbeid ved UiO, og kriteriene er at arbeidet er anerkjent for å bidra til fagfeltets forskningslitteratur.

  De fire forskerne er Ishita Barua fra Det medisinske fakultet, Johannes Røsok Eskilt fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Emma Helene Heggdal fra Det humanistiske fakultet, og Uzair Ahmed fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

  — Gratulerer til de fire svært dyktige forskerne! Det er alltid like inspirerende hver gang vi tildeler gullmedaljene. Universitetet i Oslo har som mål å være i den internasjonale forskningsfronten, og da er bidragene fra våre fremragende, yngre forskere helt essensielt, sier rektor Svein Stølen.

 • Har hentet hjem over 12,7 milliarder kroner

  Joar Hystad
  Statsråd Oddmund Hoel jubler over at pengene renner inn fra Horisont Europa.

  Per mai 2024 har norske forskningsmiljøer konkurrert seg til rundt 12,7 milliarder kroner gjennom det europeiske rammeprogrammet Horisont Europa, skriver Kunnskapsdepartementet (KD) i en pressemelding.

  — Dette er særdeles gode resultater, og en fjær i hatten til hele Forsknings-Norge, uttaler forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel.

  Den totale verdien av alle prosjektene som norske forskere deltar i per i dag er på rundt 76 milliarder kroner.

  Instituttsektoren og universitets- og høyskolesektoren har de høyeste andelene av midlene til Norge fra Horisont Europa, med henholdsvis 32 og 29 prosent, mens næringslivet har 19 prosent. Norske forskere deltar så langt i 1 185 prosjekter gjennom Horisont Europa, som tilsvarer 10 prosent av alle prosjektene.

  — Kunnskapen er internasjonal i sin natur, og skal vi klare å møte morgendagens utfordringer er det det helt avgjørende at norske forskningsmiljøer samarbeider internasjonalt, sier Oddmund Hoel.

  Horisont Europa varer fra 2021 til 2027 og har et totalbudsjett på rundt én billion norske kroner.

 • UiT: Boikott ikke aktuelt

  Sveinung Engeland
  Rektor Dag Rune Olsen mener universitetet ikke har lov å innføre innkjøpsboikott.

  Styret ved UiT Norges arktiske universitet diskuterte torsdag UiTs posisjon i forhold til krigen i Gaza.

  UiT har ingen avtaler med israelske universiteter og har heller ingen planer om å inngå slike avtaler, går det fram av en orientering som rektor Dag Rune Olsen la fram for styret.

  Holdningen i styret er, i tråd med rektors orientering, at akademisk boikott ikke er et aktuelt virkemiddel: Det mener akademisk boikott bryter med prinsippet om at ansatte og studenter selv skal bestemme hvordan og med hvem de vil samarbeide, og vil ikke være forenlig med UiTs lovpålagte oppgave om å verne om akademisk frihet.

  Videre mener både rektor og styret at det er svært begrenset hva UiT kan gjøre når det gjelder innkjøp fra Israel-relaterte leverandører.

  -Vår bedømmelse er at innkjøpsboikott er utenfor det vi har lovlig grunnlag for. Vi har likevel en mulighet for å vektlegge kriterier som for eksempel respekt for menneskerettigheter når vi inngår avtaler, sa Olsen på styremøtet.

  Han påpekte også at UiT for en del av innkjøpene er bundet av felles avtaler gjennom Statens innkjøpssenter, men sa at han gjerne tar en dialog om å innpasse slike kriterier der også.

  Styret gjorde ikke noe vedtak i saken, men nøyde seg med å gi støtte til rektors orientering.

 • Får ta eksamen på nytt fredag

  Elise Lystad

  Studenter som ble berørt av en eksplosjon i bygget der Universitetet i Oslo (UiO) hadde eksamen onsdag, får ta eksamen på nytt fredag. Det skriver UiO på sin nettside.

  Rundt 500 studenter skal ha eksamen de neste to ukene.

  – Eksamenene de neste 14 dagene vil gå som normalt. Studentene får informasjon fra sine fakulteter om dette, sier studiedirektør Hanna Ekeli.

  En eksplosjon i et laboratorium i samme bygg som eksamenslokalene til UiO gjorde at bygget måtte evakueres. Studenter har fortalt at det ristet i lokalet, og det falt ting fra taket.

Powered by Labrador CMS