til minne

Cathrine Wahlstrøm Tellefsen (1967-2022)

Cathrine Wahlstrøm Tellefsen gikk bort 15. desember, 55 år gammel. Hun var fra Stabekk og hadde hovedfag i astrofysikk fra Universitetet i Oslo (UiO). Etter endt utdannelse tok hun praktisk pedagogisk utdanning og jobbet i flere år som lektor i fysikk og matematikk.

Cathrine Wahlstrøm Tellefsen døde 15. desember, 55 år gammel.

Cathrine ble ansatt ved Det matematisk naturvitenskapelig fakultet i 2011. Som fysiker, didaktiker, lektor og lærebokforfatter var Cathrines kompetanse svært tiltrengt ved fakultetet. Hele tiden var hennes fokus kvalitet i undervisningen og for arbeidet med et emne i fysikk for ikke-fysikere fikk hun læringsmiljøprisen ved UiO i 2012.S

«Flest mulig skal lære mest mulig» var Cathrines filosofi, og hun var tydelig på hva som er universitetets viktigste oppgave: Utdanning og dannelse av unge mennesker.

Cathrine var en høyt verdsatt kollega ved fakultetet. Hun hadde også stor innflytelse utenfor fakultetet. Hun var kreativ, varm og engasjert, men kunne også være streng.

Cathrine etablerte fakultetets kompetansesenter for undervisning i realfag og teknologi (KURT) hvor utvikling av undervisernes undervisningskompetanse stod i fokus. Her inkluderte hun også skolerettet arbeid, med et etterspurt tilbud om etterutdanning i realfaglig programmering for lærere. KURT fungerer i dag som en modell for tilsvarende sentre ved de andre fakultetene ved UiO. I 2020 ble hun hedret med Olav Thon-stiftelsens pris for fremragende undervisning.

Cathrine hadde en sterk identitet knyttet til arbeidet sitt ved UiO, og hun var aktivt deltagende helt til det siste. Hun var stolt av fakultetet og det arbeidet hun hadde vært en viktig del av i så mange år.

Cathrine betydde mye for mange og hun vil alltid være med oss i samtalene. Våre tanker går til hennes nærmeste familie. Vi føler med dem i sorgen og minnes Cathrine med respekt og takknemlighet.

Solveig Kristensen, Knut Mørken, Hanne Sølna og Tone Fredsvik Gregers, Det Matematisk Naturvitenskapelig Fakultet, UiO

Powered by Labrador CMS