Til minne

Dag Anton Omholt (1929 — 2023)

Dag Anton Omholt døde 23. september 2023 nær 94 år gammel. Han var født i 1929 ved Kongsberg og vokste opp i Skedsmo.

Portrett Dag Anton Omholt
Dag Anton Omholt døde 23. september, 93 år gammel.

Etter juridisk embetseksamen i 1953 ble han tilsatt i Finansdepartementet. Fra 1961 arbeidet han byråsjef i Kirke- og undervisningsdepartementet, seinere som underdirektør og avdelingsdirektør. Hans viktigste oppgaver var først budsjettene for universitetene. Dette var da den sterke veksten i studenttallene skjedde, og Universitetet i Tromsø ble opprettet. Han var i tre tiår helt sentral i utbyggingen av universitetene og senere også høgskolene. Hans arbeidskapasitet var meget stor, og han sparte seg ikke. Han sluttet i Universitets- og høgskoleavdelingen i 1990 og avsluttet sitt yrkesliv i 1999 som rådgiver i budsjettjuridiske spørsmål i Finansdepartementet.

Vi som var hans medarbeidere i mange år, vil særlig huske han som en framifrå læremester i statlige forvaltningsspørsmål og i særlig grad i økonomiforvaltning. Universiteter og høgskoler fikk etablert fullmakter innen økonomiforvaltningen langt tidligere enn andre statlige virksomheter. Med dette fulgte et særlig ansvar for institusjonene. Med opplæring og god informasjon fikk dette virkninger på sikt. Han kunne være streng i sin kommunikasjon utad. Vi som kjente han, så hans engasjement for sektoren og den varme og omtanke for alle som for han var grunnleggende. Han var en leder som vi kunne stole på og som vi satte stor pris på.

Dag var en sosial person som likte seg i gode lag. Når det var samlinger av medarbeiderne, hadde han diktet viser knyttet til aktuelle politiske og administrative spørsmål i tida og hadde med seg trekkspillet. Det ble topp stemning.

I eldre år og som pensjonist reiste han og kona Sigrid på lange ferieturer. De bodde på Oppsal og han deltok i bydelens eldreråd.

Vi minnes Dag som en god kollega og leder og har mange gode minner fra vår tid sammen med han i departementet. Minnet vil leve lenge i hele universitets- og høgskolesektoren.

Borghild Abusland, Kari Østvedt, Toril Johansson, Åsulv Frøysnes

Powered by Labrador CMS