Til minne

Hans Evjen (1933-2023)

Førsteamanuensis Hans Evjen gikk bort 27. september. Ved hans bortgang har vi mistet en foregangsmann innen spanskfaget ved Norges Handelshøyskole (NHH), en unikt dyktig og metodisk spansklærer og en høyt aktet kollega.

Portrett Hans Evjen
Hans Evjen døde 27. september, 89 år gammel.

Hans Evjen ble født 18. oktober 1933 i Kårhamn utenfor Hammerfest. Da tyskerne startet nedbrenninga av Finnmark høsten 1944, ble familien Evjen evakuert til Vesterålen. Etter krigen flyttet familien tilbake til Finnmark, og som 14-åring fullførte Hans den 3-årige realskolen på to år. Etter krigen (1948-1952) jobbet han som butikkbetjent hos faren, i skipsekspedisjonen og på rikstelefonstasjonen som ledd i gjenreisningsarbeidet etter krigen. Han fant også tid til å ta handelsskolen, hvor han ble best av 66 elever.

Etter endt militærtjeneste, tok han artium (engelsklinja) etter to år ved Alta gymnas. Ferden videre gikk til Bergen, hvor han studerte ved NHH 1955 - 1958. Som den eventyreren han var, ønsket han å ta et språk som valgfag, og han valgte spansk. «Spania var jo så mye mer interessant enn Tyskland og England», mente han.

I 1956 hadde han en praktikantjobb hos Norsk Hydro i Madrid og året etter en sommerjobb som reiseleder på et hurtigruteskip i BDS. Han var også seinere reiseleder på spanske turistskip som seilte på Norge og Svalbard, og reiseleder for norske turister på Costa Brava.

I 1960 - 1961 hadde Hans spansk statsstipend og studerte ved Universidad Complutense i Madrid. I 1962 avla han eksamen i HAS (Høyere Avdeling)/Hovedfag i spansk ved NHH, samt pedagogisk seminar, etterfulgt av praksisundervisning ved Trondheim og Bergen Handelsgymnasier.

Hans Evjen var i årene 1962 - 1965 lektor ved Haugesund Handelsgymnas og underviste i spansk og bedriftsøkonomi. I Haugesund ble han omtalt som «spansklæraren». Det var her han møtte sin tilkommende, Eli. De giftet seg i 1965, og reiste sammen til Bergen, hvor de seinere fikk to flotte døtre.

Fra 1965 til 1998 var Hans Evjen høyskolelektor/førsteamanuensis i spansk ved NHH, hvor han også var sensor ved statsautorisert translatøreksamen i spansk. Evjen skrev flere lærebøker (også for norske sjømenn) og ordbøker i spansk, og han ledet 8 ekskursjoner med sine studenter til Spania og 4 til Mexico.

I tillegg til sine akademiske aktiviteter var Hans Evjen også en meget dyktig håndverker. Han drev med treskjæring og bygging av modellbåter. Her kan nevnes at han har forært to modellskip til kirker i nabolaget: «Tusenårsskipet» (2000) til Åsane Nye Kirke og «Jubileumsskipet Norske Løve» (2014) til Åsane Gamle Kirke.

Men Hans Evjen var så mye mer enn en anerkjent akademiker og habil kunstner: Han var framfor alt en kjærlig og omsorgsfull familiemann og en alltid imøtekommende, vennlig og generøs kollega. Det står enorm respekt av hans oppofrelse overfor sin elskede Eli, som var lenket til en rullestol i over 40 år, og han var en høyt elsket pappa og bestefar, som alltid var tilstedeværende.

Det er med dyp sorg vi takker farvel med det eiegode mennesket Hans Evjen.

Willy Rasmussen og Johannes Nymark (tidligere kolleger i spanskfaget ved NHH)

Powered by Labrador CMS