Til minne

Hans-René Bjørsvik (1962—2023)

Det var med vantro og vemod vi mottok beskjed om at professor i kjemi Hans-René Bjørsvik gikk bort 3. august, bare 60 år gammel.

Portrett Hans-René Bjørsvik
Hans-René Bjørsvik døde 3. august, 60 år gammel.

Hans-René var utdannet sivilingeniør i organisk kjemi ved NTH i Trondheim (1987), og startet så som forsker ved Nycomed. Her tok han i bruk avanserte analytiske teknikker i systematisk forsøksplanlegging og bidro blant annet sterkt til utvikling av industriell produksjon av røntgenkontrastmidlet Visipaque, som raskt ble verdensledende. Basert på dette arbeidet tok han doktorgrad ved Universitetet i Umeå. Veien gikk så til Politecnico di Milano hvor han arbeidet i 3,5 år og traff Lucia som ble hans kone.

Han returnerte til Norge som avdelingsleder innen F & ved Borregaard, før han i 1999 ble rekruttert som førsteamanuensis ved Kjemisk institutt ved Universitetet i Bergen (UiB). Han ble professor i 2002.

Ved UiB gikk Hans-René entusiastisk i gang med forskning innen organisk syntetisk kjemi der det overordnede målet var å utvikle nye molekyler til kamp mot alvorlige sykdommer. Sammen med dyktige medarbeidere utviklet han effektive metoder for framstilling av en rekke ulike typer molekyler. Dette resulterte i flere patenter og ble grunnlaget for opprettelse av Fluens Synthesis AS. Gjennom forskningsaktiviteten utdannet han også en rekke master- og doktorgradskandidater.

Hans-René hadde en enestående forståelse av at utvikling av nye legemidler krever et tett samarbeid mellom kjemikere og kolleger i det medisinske miljø. I slikt arbeid viste han en egen evne til å etablere kreative relasjoner, og da han døde, var han sterkt engasjert i flere prosjekter rettet mot kreftbehandling sammen med kollegaer i Haukelands-miljøet og nukleærmedisinske problemstillinger ved PET-senteret.

Gjennom sitt samarbeid med medisinere innså Hans-René at utviklingen ville kreve dyktige teknologer som kan drifte og videreutvikle medisinsk-teknologisk utstyr også i en klinisk sammenheng. Slik ble han en av arkitektene bak Integrert femårig masterstudium i medisinsk teknologi som nå er et av UiBs mest populære studier.

Hans-René gikk så altfor tidlig bort og etterlater seg et stort tomrom. Våre tanker går spesielt til familien, Lucia og døtrene Benedicte og Beatrice som betød så mye for ham og som ofte har vært på besøk på Kjemisk institutt. Vi lyser fred over hans minne.

På vegne av kolleger og venner.

Leiv K. Sydnes, Bengt Erik Haug, Knut Børve, Torgrim Engell

Powered by Labrador CMS