Rektor Gunnar Bovim ved NTNU legger lederkabal for Nye NTNU, og håper den er ferdig forhandlet til 4.mai. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Rektor Gunnar Bovim ved NTNU legger lederkabal for Nye NTNU, og håper den er ferdig forhandlet til 4.mai. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Lederkabalen for Nye NTNU

Rektor Helge Klungland ved Høgskolen i Sør-Trøndelag vil få en sentral plass i rektor Gunnar Bovims nærmeste ledergruppe. Rektorene i Ålesund og Gjøvik blir stedlige representanter i hjembyene sine.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

NTNU-rektor Gunnar Bovim bekrefter overfor Khrono at han har skissen til ledelse ved Nye NTU klar, men understreker at den ikke er ferdig drøftet med tillitsvalgte ennå. Målet er å ha den klar til 4.mai.

Bovim vil høyst sannsynlig bli rektor også for det fusjonerte universitetet der høgskolene i Sør-Trøndelag, Ålesund og Gjøvik vil inngå fra 1.1.2016.

Resten av dagens NTNU-rektorat, samt direktørene ved dagens NTNU, fortsetter i stillingene sine i det nyfusjonerte universitetet.

Klungland blir sentral

Drøftingene om hvilke funksjoner og roller de tre høgskolerektorene ved de fusjonerte høgskolene i Gjøvik, Sør-Trøndelag og Ålesund, er ennå ikke ferdige, men skissen som Bovim legger fram innebærer at rektor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), Helge Klungland (bildet under), vil få en sentral plass i rektor Bovims nærmeste ledergruppe. Gjøvik-rektor Jørn Wroldsen og Marianne Synnes i Ålesund vil sitte i den utvidede ledergruppen.

Foto: Kristoffer Furberg, UA

«Passende stillinger»

Skissen, slik den ser ut i dag, går ut på at rektor Helge Klungland ved HiST, vil få en sentral plass i ledelsen. De to andre rektorene i Ålesund og Gjøvik vil bli stedlige ledere på på sine respektive
campus.

Gunnar Bovim

Jeg både mener, håper og tror at høgskole-rektorene skal være en del av ledergruppa til Nye NTNU

Synne Grønvold

En artikkel på NTNUs hjemmeside som ble lagt ut 16.april, under tittelen «Nye NTNU starter trolig med ledelse fra dagens NTNU» kan forstås slik at de tre høgskolerektorene ikke vil bli en del av rektor Bovims ledergruppe.

«Hvis fusjonen defineres som en virksomhetsoverdragelse, vil rektorstillingen ved NTNU bestå. Da er det ikke nødvendig med utlysing av stillingen, eller å vurdere de øvrige rektorstillingene opp mot rektorstillingen ved NTNU

Rektorene ved høgskolene vil da fra 1. januar 2016 ha rett på andre passende stillinger i organisasjonen. 

Prorektorene og direktørene ved høgskolene vil etter all sannsynlighet heller ikke ha rettskrav på tilsvarende stillinger ved NTNU. De vil derfor også bli tilbudt andre passende stillinger», heter det i artikkelen.

Bovim tilbakeviser 

NTNU-rektor Gunnar Bovim tilbakeviser at de tre høgskolerektorene ikke skal være en del av Nye NTNUs ledelse, og legger til:

— Dersom NTNUs hjemmeside skriver noe som åpner for en annen forståelse enn dette, må det korrigeres.

— Skissen, slik den ser ut i dag, går ut på at rektor Helge Klungland ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST), vil få en sentral plass i ledelsen. De to andre rektorene i Ålesund og Gjøvik vil bli stedlige ledere på på sine respektive campus. Hvilken tittel man skal bruke her er ikke avklart, men de vil få en utvidet dekanfunksjon hvor man har både faglig og administrativt ansvar for campus Ålesund og campus Gjøvik, sier Bovim. 

Han legger til at på sikt kan det være at denne stedlige lederen blir en direktørstilling, men fram til hele lederorganiseringen skal gjennomgås i 2017 så ligger det an til en løsning slik skissen viser.

Stor og liten ledergruppe 

Gunnar Bovim opererer med to ledergupper, eller lederteam. Den ene er hans nærmeste ledergruppe, som utenom han selv består av tre prorektorer og to direktører. Det er denne gruppen som vil utvides med HiST-rektor Klungland etter 1.1.2016.

Den andre, og utvidede ledergruppen, som også kalles dekanmøtet, er rektors ledermøte der strategiske spørsmål tas opp og drøftes. Dekanmøtet skal gi rektor råd i sentrale spørsmål, bidra til å utvikle felles forståelse mellom ledelse og fakulteter og forankre NTNUs strategi og policy.

Dagens rektor, Jørn Wroldsen, ved Høgskolen i Gjøvik og dagens Ålesund-rektor, Marianne Synnes, vil få tilbud om å bli en del av denne ledergruppen. I tillegg vil alle dekanene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag få plass her, men ikke dekanene i Gjøvik og Ålesund. 

— Dekanene ved Gjøvik og Ålesund får ikke plass i dekanmøtet fordi de etter omorganiseringen vil få en funksjon som ligner mer på instituttledere, forklarer Bovim. 

Klart til 4.mai

Han håper at lederkabalen skal være ferdig drøftet til neste møte i styringsgruppa for fusjonen som er 4.mai. NTNU-styret har styremøte 8.mai og der vil også dette bli tema.

Styringsgruppa for fusjonen mellom NTNU i Trondheim og de tre høgskolene i Ålesund, Sør-Trøndelag og Gjøvik holdt møte sist uke, onsdag 15. april. Der ble saken drøftet, og alle de fire rektorene deltok (se bildet under).  

(Styringsgruppa fotografert i starten av møtet 15. april. På skjerm deltok Marianne Synnes (stort skjermbilde), Jørn Wroldsen (øverste lille bilde) og Roar Tobro (nederste lille bilde). I rommet fra venstre: Helge Klungland, Synne Grønvold, Martha Torvik, Øystein Risa, Trond Singsaas, Ida Munkeby og Gunnar Bovim.  Foto: Thor Nielsen)

Studentrepresentant Synne Grønvold fra Høgskolen i Sør-Trøndelag sitter i fusjonsgruppa og er helt klar på at høgskolerektorene må være en del av nye NTNUs ledergruppe: 

— Jeg både mener, håper og tror at høgskolerektorene skal være en del av ledergruppa til Nye NTNU. Det er en helt klar forutsetning for at det skal bli en vellykket fusjon, sier hun. 

— Hva de skal kalle de enkelte stillingene er ikke så viktig, så lenge de har en funksjon som ivaretar behovene til Nye NTNU og som rektorene selv ønsker å tre inn i, sier hun.

Stedlig ledelse 

Rektor i Ålesund, Marianne Synnes, ønsker ikke å svare på spørsmålet om hvor i organisasjonen høgskolerektorene skal plasseres, men sier i en epost at: 

— I fusjonsprosessen har det hele tiden vært klart at campus Ålesund og campus Gjøvik må ha stedlig ledelse, som skal være kontaktpunkt for aktiviteten på campus og ha øverste ansvar for den daglige driften. Innholdet i stillingen som øverste leder ved campus Ålesund og campus Gjøvik, er derimot ennå ikke diskutert i detalj, ei heller hvordan denne stillingen skal inngå i øvrig ledelse ved Nye NTNU. Dette er forhold som sannsynligvis vil bli landet før sommeren, svarer Synnes.

Prorektor Klungland?

I likhet med Marianne Synnes peker Synne Grønvold på at Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik skal ha stedlig ledelse på sin campus. 

— Men det kommer ikke til å gjelde Høgskolen i Sør-Trøndelag, der vil jo fusjonen bli enda tettere og vi vil ha en felles campus. Så jeg tenker at HiST-rektor Klungland bør få en prorektorstilling eller tilsvarende, ved nye NTNU, sier Grønvold.

I utgangspunktet er det styret for det nye NTNU som skal vedta hvordan universitetet skal ledes. Men dette styret er tidligst operativt fra  1. november i år. 

Utvider styret med to

Styringsgruppa diskuterte også sist uke hvordan styret for det fusjonerte NTNU kan settes sammen. I første omgang går de inn for at det nye styret skal få 13 medlemmer, mot dagens 11. De to ekstra medlemmene skal velges blant studentene og de vitenskapelig ansatte.

Ifølge Bovim kan det være aktuelt å kvotere inn én representant i styret, enten fra de faglige eller studentene, som skal komme fra Gjøvik/Ålesund. 

— Men dette må eventuelt departementet gi åpning for, sier han.  

For tidlig å svare

Khrono har snakket med både rektorene ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Helge Klungeland, og Jørn Wroldsen i Gjøvik. Begge to mener det er for tidlig å svare på spørsmål om lederorganisering og framtidig lederrolle. 

Gunnhild N. Furnes er hovedtillitsvalgt for Forskerforbundet på Høgskolen i Ålesund: 

— Jeg har ikke noen direkte kommentar til saken, utover at jeg synes det er bra at spørsmålet rundt hvem som skal sitte i ledelsen blir reist i rimelig god tid, og at det er behov for at spørsmålet kommer opp.

Furnes peker på at det første omgang jo er snakk om en midlertidig løsning, inntil man får en ny ledelse etablert.

Dekaner sitter til 2017 

Ifølge NTNUs fusjonsside er det tidligere blitt kjent at dagens dekaner og instituttledere hos alle de fire institusjonene vil beholde jobbene sine inntil det nye organisasjonskartet er tegnet og nye dekaner tiltrer 1.januar 2017 og nye instituttledere er på plass 1.august 2017. 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS