Minneord om Peter Aleström

Peter Aleström – (1951 – 2023)

Tidligere professor ved NMBU Veterinærhøgskolen Peter Carl Gustaf Aleström døde 10. januar 2023 etter en kort sykdomsperiode, 71 år gammel. Peter tok doktorgrad ved Universitetet i Uppsala i 1981 og kom til Norge i 1982 da han ble ansatt som postdoktor ved Universitetet i Oslo. I 1987 kom han til daværende Landbrukshøgskolen hvor han ble professor i biokjemi på Institutt for meieri og næringsmiddelfag (KBM i dag). Her var han også instituttstyrer i 3 år. Fra 1995 til 2021 var Peter professor i biokjemi ved Norges veterinærhøgskole (NVH), senere NMBU Veterinærhøgskolen.

Tidligere professor Peter Carl Gustaf Aleström ved NMBU Veterinærhøgskolen.

Peter vil bli husket for sin smittende entusiasme og innstilling om at «alt er mulig». Hans fagfelt var molekylærbiologi/genteknologi og han var en pådriver for etablering av ny teknologi innen området. Ved NVH begynte han tidlig med å etablere et sebrafisk-laboratorium (Aleström Zebrafish Lab) som etter hvert ble utstyrt med avansert infrastruktur bygget opp omkring denne modellen. Laboratoriet ble en av teknologiplattformene i Forskningsrådets FUGE-program. Peter var også med på å bygge opp flere lignende fasiliteter ved andre institusjoner. I tillegg til Peter`s egen forskning, har mange forskergrupper hatt stor nytte av sebrafisk som modell i ulike prosjekter. Særlig har effekter av miljøforurensende stoffer (kjemikalier, radioaktive stoffer osv) på reproduksjon og hormonbalanse vært i fokus, men også mer «høytflyvende» prosjekter, som å sende sebrafisk ut i verdensrommet for å studere beinskjørhet hos astronauter, var på agendaen.

I undervisningen var Peter like entusiastisk og løsningsorientert og et kroneksempel på hva «forskningsbasert undervisning» handler om. Da studentene trengte nye verktøy for å forstå cellebiologi, mottok Peter i samarbeid med kollega Charles Press støtte på 1,5 millioner til «undervisningsrelatert forskning» fra Olav Thon stiftelsen. Dette munnet ut i «The Zebrafish App» som bruker filmer illustrert med sebrafisk til å formidle biologiske fenomener. Dette arbeidet var del av hans mangeårige engasjement for å få studentene med seg inn i molekylærbiologiens verden. Peter ble høyt verdsatt av studentene og også av universitetet da han i 2020 ble utnevnt til merittert underviser ved NMBU. Dessverre fikk ikke Peter tatt imot prisen selv da han ble utsatt for en alvorlig ulykke sommeren 2020.

NMBU og NMBU Veterinærhøgskolen er takknemlige for den store innsatsen Peter gjorde for forskningen og våre studenter.

Arild Espenes, Michael A. Tranulis og Charles M. Press

Powered by Labrador CMS