Bodil Olsvik (f.v.), Høgskolen i Harstad, Arne Erik Holdø, Høgskolen i Narvik og Anne Husebekk Universitetet i Tromsø kom et langt skritt nærmere fusjon etter onsdagens rektorrådsmøte i Tromsø.

Et skritt videre etter fusjonssamtaler i nord

Ledergruppene ved Universitetet i Tromsø og de to høgskolene i Narvik og Harstad møttes til fusjonssamtaler i Tromsø i dag, onsdag. Og de kom et langt skritt nærmere hverandre.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter lunsj og et tre timers langt møte på styrerommet ved Universitetet i Tromsø onsdag hadde de respektive ledergruppene ved Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Harstad og Universitetet i Tromsø vedtatt mandat for en rekke ulike faggrupper, de hadde snakket om penger og opprettholdelse av sikker drift fra fusjonstidspunktet som de håper skal bli 1.januar 2016.

God stemning

Det første møtet mellom de fusjonspartene ble avviklet på video for et par uker siden og var ikke spesielt vellykket. Men da Khrono møtte fusjonspartnerne fra nord rett etter møtet i dag var det en god stemning. 

Les også: Famlende mot fusjon

— Vi har også fått diskutert hva vi skal oppnå og hva som er mulig å oppnå og vi har snakket om penger, sa UiT-rektor Anne Husebekk da Khrono møtte henne og de to andre rektorene i administrasjonsbygget på campus Tromsø.

Vi ønsker fusjon – og ønsker å gjennomføre den så fort det lar seg gjøre.

Bodil Olsvik

Universitets-demokratiet har dype røtter ved UiT, og studentene ønsker å ivareta de lange tradisjoner.

Daniel Hermansen

De har foreløpig ikke satt opp budjsett for fusjonen. 

— Men vi vet det vil koste mye penger. Foreløpig regner vi med 10 millioner kroner fra departementet i år, og så er det lovet mer til de som er i gang med fusjon, sier Husebekk.

Vil ha gode forslag

I en melding fra møtet heter det at rektorrådsmøtet nå har opprettet alle arbeids- og faggruppene som skal bidra i fusjonsarbeidet, at det er lagt opp til en prosess hvor de gode forslagene og mulighetene i denne fusjonen kommer som et resultat av våre medarbeideres og studenters engasjement og kompetanse. Til slutt heter det at: 
«Rektorrådet er kjent med at HiN foreløpig ikke har tatt endelig stilling til fusjon».​

Narvik med forbehold

Rektor ved Høgskolen i Narvik, Arne Erik Holdø,  understreker at styret i Narvik ennå ikke har vedtatt noen fusjon. De skal ha styremøte 26.mai der dette står på dagsorden.

—Finnes det motstand mot en fusjon med UiT i styret i Narvik?

— Det styret er opptatt av er at det blir sikret en god drift på Høgskolen i Narvik, på ingeniørutdanningen, og at vi får noe nytt inn, sier Arne Erik Holdø.

— Det er snakk om at dere kan bli et eget fakultet?

— Det er mange ting rundt et fakultet som er viktig og som man eventuelt må se nærmere på.  Vi må også sikres at vi skal få noe mer inn, sier Holdø.

Prodekan Børre Bang ved Avdeling for teknologi ved Høgskolen i Narvik, sa til Khrono i en tidligere reportasje at han ikke er ikke enig i at større er bedre.

— Dette er ikke rett medisin. Det går for fort. Det er ingenting som kan overbevise meg om at utdanning og forskning i teknologimiljøet vårt blir bedre av å å fusjonere - at vi tjener noe på å fusjonere, sier han, mens han viser rundt i lokalene i Narvik

Harstad ønsker fusjon raskt

Rektor ved Høgskolen i Harstad, Bodil Olsvik, derimot er tindrende klar: 

— Hos oss er styret veldig klare på at de ønsker fusjon. Vi kommer ikke til å klare å oppfylle alle kriteriene som er departementet har satt dersom vi skal fortsette alene, sier hun.

— Vi ønsker fusjon – og ønsker å gjennomføre den så fort det lar seg gjøre.

Universitetsrektor Anne Husebekk sier at en fusjon tar så lang tid som de har til rådighet. 

— Og det må være en gevinst for alle tre he. Det vil gjøre det lettere for ansatte å foholde seg til. Det er selvfølgelig en spenning i organisasjons og jo fortere vi klarer å lande en god løsning, jo bedre er det, sier hun.

Holde trykket oppe

Og både Olsvik og Holdø er enige om at de nå skal «holde trøkket oppe», og ikke bry seg om signaler fra f.eks Kristelig Folkeparti som antyder at regjeringen bør vente med fusjonsvedtak til etter kvalitetsmeldingen er lagt fram i 2017. 

På rektorrådsmøtet i Tromsø onsdag var både studenter og tillitsvalgte tilstede i tillegg til lederne ved de enkelte institusjonene. 

Ledermodell er en sak som ennå ikke er diskutert. Regjeringen foreslår i sin strukturmelding at hovedmodellen skal være ansatt rektor, men at det likevel kan være opp til institusjonene selv å bestemme. I dag har UiT og Høgskolen i Harstad valgte rektorer, mens Holdø i Narvik er ansatt. 

Ledermodell til høsten

— Vi avventer stortingsbehandlingen av strukturmeldingen nå, men ledermodell må nok opp til diskusjon i løpet av høsten, sier Husebekk. Ingen av de tre rundt bordet ønsker å flagge hva slags modell de foretrekker: valgt eller ansatt rektor. 

— Vi tenker at det må det bli opp til den nye institusjonen å ta stilling til, sier Olsvik, som likevel regner det som sikkert at UiT-rektor Anne Husebekk fortsetter som rektor ut perioden sin som er to år til fra 1.august.

Tromsøstudentene vil ha valg

Studentene ved Universitetet i Tromsø har allerede tatt stilling til modell og ønsker fortsatt valgt rektor. Studentleder Daniel Hermansen (bildet over) og Studentparlamentet i Tromsø mener at ved valgt rektorat økes makten til de selvstendige fagmiljøene og gir studentene en større påvirkningsmulighet over eget universitet.

Ved valg av rektorat vil man velge en enhetlig faglig ledelse. Universitetsdirektøren vil være ansatt av styret på åremål og skal jobbe opp mot Kunnskapsdepartementets administrative krav. For UiTs del vil man da videreføre to ledere som utgjør universitetsledelsen. Derved vil man ha en delvis todelt ledelse, heter det i en pressemelding fra parlamentet.

— Fordelene ved at man velger en enhetlig faglig ledelse er forankringen i institusjonens eksisterende fagmiljø og det faktum at hele institusjonen kan delta i valget.

— Universitetsdemokratiet har dype røtter ved UiT, og studentene ønsker å ivareta de lange tradisjoner om akademisk frihet og operere fritt fra eksterne impulser fra samfunnet, til en viss grad, sier Hermansen.

Mot to stemmer og med en avholden stemme gikk parlamentet ved UiT inn for å beholde dagens modell i en fusjon med Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik. Studentene mener at medbestemmelse gjennom valg fra alle campus i Norges tre nordligste fylker må ivaretas.

Også i Tromsø, i likhet med NTNU, legger man opp til en virksomhetsoverdragelse av de to høgskolene i Narvik og Harstad og dermed ikke noen egentlig fusjon. 

(Her er lederne fra dagens rektorrådsmøte i Tromsø samlet, etter de de oppsumerer som et godt møte: Bak fra venstre: Jan-Arne Pettersen (HiN), Ellen Dahl (UiT), Daniel Hermansen (UiT) 

Thomas Gressnes (HiH), Bjørnar Storeng (HiN), Bjørn Dinesen (HiN), Sveinung Eikeland (UiT)

Lasse Lønnum (UiT), Karl Erik Arnesen (HiH), Britt Elin Steinveg (UiT), Kurt Klaussen (HiH)

Bodil Olsvik (HiH), Arne Erik Holdø (HiN), Anne Husebekk (UiT)

 

 

 

 

 

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS