Klar marsjordre fra statsråd Isaksen til Høgskolen Stord/Haugesund og Universitetet i Stavanger: Han forventer en vellykket fusjon. Foto: Eva Tønnessen
Klar marsjordre fra statsråd Isaksen til Høgskolen Stord/Haugesund og Universitetet i Stavanger: Han forventer en vellykket fusjon. Foto: Eva Tønnessen

Strid om valgt eller tilsatt rektor gir fusjonstrøbbel

Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund er uenige om det nyfusjonerte universitetet skal ha ansatt eller valgt rektor.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

De to utdanningsinstitusjonene på sørvestlandet, Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund, har lenge hatt en intensjon om å fusjonere og bli til ett universitet, med campus både i Stavanger, Stord og Haugesund.

Et fusjonsutvalg har hatt jevnlige møter og forhandlinger, men for to uker stoppet det opp og partene tok timeout i forhandlingene. Deretter ble de kalt inn på teppet til kunnskapsminsiteren. Grunnlaget for fusjonen skal nå styrebehandles hos begge institusjoner henholdsvis 4. juni (HSH) og 11. juni (UiS).

Les også: Institusjoner i vest skal inn på teppet

Forhandlingspause og møte med statsråden

Siden i slutten av mai har de hatt forhandlingspause. Tirsdag ettermiddag, 2.juni, var de i møte med statsråd Torbjørn Røe Isaksen. Han skal ha gjort det klart at han forventer en vellykket fusjon på sørvestlandet, men at de nå avventer Stortingets behandling av Strukturmeldinga.

Vi ser at tiden blir knapp for å komme i mål på denne siden av
sommeren.

Liv Reidun Grimstvedt

Etter planen skal stortingskomiteens innstilling være klare i morgen og Stortinget skal behandle meldinga 11.juni.

Og ett av de sentrale punktene det er uenighet om mellom de to fusjonspartene går rett inn i en av de store debattene rundt meldinga: Ansatt eller valgt ledelse ved universiteter og høgskoler.

HSH vil ha tilsatt rektor

I dag har begge, både Universitetet i Stavanger og Høgskolen Stord/Haugesund, valgt rektor og såkalt todelt ledelse.

Høgskolen Stord/Haugesund ønsker at det nyfusjonerte universitetet skal ha tilsatt rektor, ekstern styreleder og såkalt enhetlig ledelse. Styret og rektoren ved Universitetet i Stavanger ønsker å fortsette med valgt ledelse som i dag. 

Uenig om ledelsesmodell

I styrepapirene som er lagt ut i forbindelse med styremøtet for HSH på Stord torsdag 4. juni heter det blant annet:

«Styret vedtok i sist styremøte 7. mai å gi forhandlingsutvalet i HSH tre klare mandat:

  • Forhandla med UiS ut i frå at det nye Universitetet skal ha ein einskapleg leiingsmodell med tilsett rektor og ekstern styreleiar.
  • Forhandla med UiS ut i frå at det nye Universitetet skal ha eit nytt namn.
  • Forhandla med UiS ut i frå føreliggande prinsipp for styring, leiing og fagleg organisering».

Ifølge papirene som er signert direktør Tage Båtsvik har man ikke klart å bli enige om disse punktene, og styret bli nærmere orientert på møtet i morgen og vedtak blir utformet på møtet.

Uenige siden i april

Styret ved Høgskolen Stord/Haugesund diskuterte saken om ledermodell 7.mai i lukket møte. Der gjorde de et enstemmig vedtak om at det nye universitetet skal ha tilsatt rektor og enhetlig ledelse, samt at det nye universitetet skal ha et nytt navn, og altså ikke skal hete Universitetet i Stavanger lenger.

(Foto: UiS)

To uker tidligere, 23.april, hadde universitetsstyret i Stavanger med rektor Marit Bøyesen (bildet over) vedtatt det stikk motsatte:

«Styret ønsker å holde på valgt rektor fordi en endring av styringsform nå vil være uheldig, siden det ikke er drøftet i organisasjonen og siden det vil komplisere arbeidet med fusjonen. Styret mener også at denne problemstillingen bør vurderes i god tid før en ny styreperiode fra og med 01.08.2019», heter det i vedtaket fra UiS.

Ifølge styrepapirene til Universitetet i Stavanger kom uenigheten mellom partene for en dag allerede i et møte i Fusjonsutvalget 10.april, der problemstillingen ble drøftet i forbindelse med intensjonsavtalen

«Rektor ved HSH mente det var viktig å starte en ny institusjon med nye systemer og ordninger, og at en burde går inn for ansatt rektor. Rektor ved UiS mente på sin side det er såpass mange spørsmål og problemstillinger som må drøftes og håndteres i prosessen, at det er bedre å holde styringsformen fast frem til neste styre kan gjøre seg opp en mening i god tid før neste styreperiode i 2019. Hun pekte på at en slik sak krever gode prosesser og forankring i fagmiljøene».

Fusjonsutvalget konkluderte med at medlemmene i utvalget må drøfte dette med sine respektive styrer, før videre diskusjon.

Siden 7.mai har utvalget hatt tre forhandlingsmøter, uten at de har klart å komme til enighet. Det siste var 22.mai

Knappe kommentarer

Partene er forsiktige og knappe i sine uttalelser til Khrono, og på hjemmesiden til Høgskolen Stord/Haugesund ble det i dag lagt ut en melding om at det er to punkter partene ikke er enige om.

(Foto: HSH)

Rektor Liv Reidun Grimstvedt (bildet over) ved Høgskolen i Stord/Haugesund bekrefter punktene overfor Khrono:

 «Det ene er hvordan den faglige virksomheten skal organiseres for å oppnå synergieffekter, kvalitet og faglig robusthet. Det andre punktet var hvilket navn den nye institusjonen skal ha», heter det på hsh.no.

Den konkrete uenigheten om ansatt eller valgt rektor er pakket inn i punktet om hvordan virksomheten skal organiseres. 

Forventer at man lykkes

— Statsråden ba partene om å drøfte disse spørsmålene videre og har en klar forventning om at vi lykkes, sier UiS-rektor Marit Boyesen og HSH-rektor Liv Reidun Grimstvedt, i egen pressemelding.

— Vi er enige om mye, men noe gjenstår altså, og vi ser at tiden blir knapp for å komme i mål på denne siden av sommeren, sier Grimstvedt.

UiS: Valgt rektor viktig

— Det er viktig å beholde ordningen med valgt rektor. En innføring av ansatt rektor som normalordning vil kreve en grundig prosess i organisasjonen før beslutning om eventuell endring. Spørsmålet om styringsordning er en naturlig del av fusjonsforhandlingene, skriver strategi- og kommunikasjonsdirektør ved Universitetet i Stavanger, Anne Selnes,  i en sms til Khrono onsdag kveld. 

Ifølge universitetsdirektørens styrepapirer til møtet der saken ble drøftet, ser man ikke bort ifra at ansatt rektor kan være en god modell, men ikke før eventuelt i neste styreperiode, fra 2019.

— Ledelsesmodell har også vært diskutert, men det har ikke vært et hovedtema i denne diskusjonen, svarer HSH-rektor Grimstvedt, på spørsmål om hvor viktig uenigheten på dette punktet er og har vært.

Departementet avventer Stortingsbehandling

Statssekretær Bjørn Haugstad (bildet under) sier til Khrono at departementet forstår det slik at UiS og HSH fortsatt er enige om at en sammenslåing er fornuftig og at den vil gi faglige gevinster og bedre kvalitet.

— Men de ønsker litt tid for å gå noen runder, blant annet om faglig organisering. Departementet avventer i mellomtiden at meldingen om struktur skal behandles ferdig i Stortinget, sier Haugstad.

Planen er at denne skal være ferdigbehandlet om vel en uke, 11.juni. 

Høgskolerektor Grimstvedt i Stord/Haugesund legger til at de er av den oppfatning at selv om partene ikke er helt enige om alt før sommeren, kan de fremdeles, med en behandling i august bli klare til fusjon fra 1. januar 2016.

Innstillingen fra utdanningskomiteen på strukturmeldingen er ventet i morgen, torsdag 4. juni, og det er planlagt behandling i Stortinget torsdag 11. juni.

Les også: Ap støtter Isaksen om ledelse i akademia

Stortingsflertall for ansatt rektor

Det ligger an til at det blir politisk flertall på Stortinget for at ansatt og ikke valgt ledelse ved universiteter og høgskoler blir normalmodellen for organisering – og dette går rett inn i kjernen av debatten mellom HSH og UiS.

Departementet har ifølge styrepapirene til UiS gitt signaler om at de har som intensjon at universitets- og høgskoleloven skal endres fra 1.januar 2016 slik at nye institusjoner da har ansatt rektor som normalmodell – og at styrene eventuelt må endre dette med flertallsvedtak dersom man heller ønsker valgt rektor.

Intensjonen til de to utdanningsinstitusjonene i sørvest er at de skal fusjonere fra samme dato, 1.januar 2016. Det er med andre ord bare tida og veien når det gjelder å avgjøre styringsmodell, enten det blir ansatt eller valgt ledelse som skal være på plass ved årsskiftet.

Se også: Utredning om spørsmålet fra direktøren ved UiS, John B. Møst.

Styrene ved de to institusjonene skal nå hver for seg ta en endelig avgjørelse om den videre fusjonsprosessen.

Dette blir hovedsaken på styremøtene, som for HSH sin del er allerede i morgen, torsdag 4. juni. I Stavanger har de styremøte neste torsdag, 11. juni.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS