Åse Løkland, rektor på Høgskulen i Sogn og Fjordane venter spent på  ny strukturmeldinga og hva som står der om skifte av institusjonsstatus fra  høgskole til universitet.
Åse Løkland, rektor på Høgskulen i Sogn og Fjordane venter spent på ny strukturmeldinga og hva som står der om skifte av institusjonsstatus fra høgskole til universitet.

— Strukturmelding blir vår påskekrim i år

Rektor ved Høgskolen i Sogn og Fjordane, Åse Løkeland, er ikke i tvil: Strukturmeldingen fra Isaksen kommer til å slå ut all hennes påskekrim i år.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Onsdag legger statsråd Torbjørn Røe Isaksen fram regjeringens strukturmelding for høyere utdanning. Arbeidet med denne det siste året har handlet om at flere høgskoler og universiteter bør slå seg sammen, under budskapet om at større enheter vil gi bedre kvalitet for studentene og forskningen. Regjeringen mener at mange høgskoler er for små til å kunne fortsette alene som høyere utdanningsinstitusjoner.

Spente rektorer

Rektorene ved høgskolene i Sogn og Fjordane og i Volda forteller at de er svært spente på hva strukturmeldingen bringer, særlig på finansieringsområdet.

— Jeg er mest spent hva de skriver om ny finansieringsmodell og hva som kommer på temaet kategoribytte mellom høgskoler og universitet. Jeg er ikke så spent på strukturområdet for her tror jeg ikke det kommer noen store overraskelser, og jeg tror de av oss som ikke allerede hargjort fusjonsvedtak kommer til å få lov til å fortsette, i hvert fall en god stund til, sier Volda-rektor, Per Halse.

Halse sier han på finansieringsområdet er spent på i hvor stor grad departementet støtter seg på ekspertutvalgets rapport, eller om man går lengre i å foreslå endringer i dagens system.

— På dette med kategoribytte så oppleves jo skillet mellom høgskole og universitet i dag som en stor gråsone. Jeg er spent på hva og hvordan de eventuelt konkretiserer kategorier og overganger, sier Halse.

Trenger ikke påskekrim

— Jeg er veldig spent på hvilken finansieringsmodell departementet foreslår. Så er jeg nysgjerrig på hva hvilke kriterer som vil bli lagt til grunn for å skifte institusjonsstatus fra  høgskole til universitet, og jeg er spent på hvilke rammer og krav det vil bli lagt for lærerutdanningen, sier rektoren i Sogn og Fjordane, Åse Løkeland.

— En ting som er helt sikkert,- i år trenger ikke vi i min sektor å tenke på og skaffe oss påskekrim. Det blir finlesing av stortingsmelding fra a til å. Prosessen har jo pågått en stund og det har vært mange spekulasjoner og bølger. Det blir spennende å se lese meldingen, sier Løkeland.

Spent på kvalitet

Studentleder Anders Langset (bildet under) forteller at han er mest spent på hvilke kvalitetskrav regjeringen vil stille til institusjonene i strukturmeldingen som legges fram onsdag.

— Vi forventer at det stilles klare krav til koblingen mellom forskningen intiusjonene driver med og utdanningen som blir gitt. Institusjonene burde også bli målt på hvordan de lager gode studieløp som legger opp til at studentene skal lykkes i utdanningen sin, sier Langset.

Han sier at de også er spente på hvilke andre tiltak regjeringen kommer med, i tillegg til fusjoner.

Vil ha debatt

— Det er helt sikkert at forslagene som kommer i meldingen vil skape debatt, og det er debatt vi ser fram til å delta i, sier Langset og drar fram et eksempel selv:

— Alle kan ikke drive med det samme, og når halvparten av landets høyere utdanningsinstitusjoner har studietilbud innen økonomi må vi se på hvorfor det har blitt slik. Derfor mener vi at nasjonale myndigheter skal sette sterkere rammer for utdanningstilbudene slik at det ikke er fritt fram for å opprette hva som helst på bachelornivå. Det er ikke greit å bruke billige studium til å finansiere andre og dyrere utdanninger. Institusjonene må konkurrere mindre og samarbeide mer. Vi trenger en struktur som sikrer både god studiekvalitet og mangfold i utdanningslandskapet.

— Har studentene blitt godt nok ivaretatt i den prosessen som har gått det siste året? 

— Vi opplever å være godt inkluderte i de nasjonale diskusjonene i forkant av meldingen og har blant annet sendt flere innspill til departementet, både i form av høringer og i møter med politisk ledelse. Så gjenstår det å se hva departementet har brukt i meldingen, men vi forventer gjennomslag for hovedpunktene våre, svarer studentlederen.

Fusjonsarbeidet i vest

På Høgskolen i Sogn og Fjordane har ledelsen måtte tåle en del tyn for å være tilbakeholdne med å ikke ville fusjonere med noen, og svært lenge har de holdt på at de aller helst vil fortsette alene slik som nå.

— Hvordan går det med HiSF, hva slags planer har dere?

— Vi har nettopp hatt samling for de seks institusjonene som er med i UH-nett Vest. To av oss er jo i gang med fusjon, det gjelder Stavanger og Høgskolen Stord Haugesund, sier rektor Løkeland og legger til:

— Vi andre er i gang med å konkretisere fastere samarbeid på administrasjon, på lærerutdanning og på forskningsområdet rettet mot EU-søknader og prosjekter, sier hun.

Løkeland gir kunnskapministeren rett i at det tjenlig å gå sammen og samarbeide i universitets- og høgskolesektoren, ikke minst når det gjelder EU-søknader. Og hun forteller at det nå er under etablering et nærmere konkret samarbeid mellom Universitet i Bergen, Høgskolen i Bergen og hennes egen høgskole. Høgskolen i Volda har valgt å være mer avventende i forhold til stortingsmeldingen.

—  Vi er altså i godt gjenge på det å etablere et mer forpliktende samarbeid mellom tre av oss, sier Løkeland.

Litt avventende i Volda

— Hva skjer med Høgskolen i Volda. Har dere funnet noen å fusjonere med?

— Vi har jo ikke satt oss på bakbeina og sagt at alt må fortsette sånn som det har vært, og vi har vært villig til å se på løsninger, svarer rektor Per Halse (bildet under) og han fortsetter:

— Men nå som det virker som Høgskulen i Sogn og Fjordane ser mer sørover enn nordover og høgskolen i Ålesund har bestemt seg for å bli en del av NTNU-paraplyen er vi litt avventende. Vi har hatt sonderinger med både Lillehammer og Molde. Ikke om fusjonsplaner, men for å knytte bånd oss i mellom og se på hvordan vi kan bli bedre til å samarbeide og styrke hverandre på det å fortsette å være gode høgskoler i distriktene.

Halse trekker fram samarbeidsområder både på rekruttering, men også koblet til søknader og deltakelse i større internasjonale forskningsprosjekter.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS