Studentboliger

10 000 venter fortsatt på å bli tildelt studentboliger

– Vi er fortvilet over at studenter nå må bruke tid på å gå på visning framfor å bli kjent med sine medstudenter, sier NSO-leder Maika Marie Godal Dam.

Maika Marie Godal Dam er oppgitt over at det ikke er noen bedring å spore sammenliknet med status før pandemien.
Publisert Oppdatert

Til tross for at mange står på venteliste, ifølge en undersøkelse Samskipnadsrådet har foretatt, er det ett lyspunkt. Det er en betydelig nedgang fra forrige rapportering 1. august.

Status per 15. august er at 19 926 studenter har fått tilbud om studentbolig, mens altså 9988 står på venteliste.

– Det er svært gledelig at færre studenter er i kø og at flere har funnet et nytt hjem til studiestart. Vi har tilbudt nesten 20 000 studenter bolig siden starten av mai i år, sier styreleder i Samskipnadsrådet Hans Erik Stormoen i en pressemelding.

Lederen av Norsk studentorganisasjon (NSO) er svært betenkt over boligsituasjonen.

Vi er fortvila over at studenter nå må bruker tid på å gå på visning fremfor å bli kjent med sine medstudenter og skaffe seg et sosialt miljø, sier Maika Marie Godal Dam

NSO peker i sin pressemelding på at statistikken viser at det ikke har vært noen bedring i køtallene siden før pandemien. Hvert eneste studieår er det en stor gruppe studenter som starter studiene uten tak over hodet.

-Vi har nå en tydelig forventning om at regjering, kommune og samskipnad tar et felles ansvar for å sørge at studenter har et trygt, rimelig og godt sted å bo, sier Dam.

Det største antallet studenter som venter på studentbolig, er i Oslo. Her er det 3321 som står i kø. Samtidig har 1648 vært så heldige å få seg bolig i regi av Studentsamskipnaden SiO.

Også i Bergen er det mange som venter og håper de får flytte inn i en studentbolig: 2263 står i kø, mens 53 er tildelt plass.

I Trondheim, Gjøvik og Ålesund står det oppgitt at ingen står i kø, mens 891 er tildelt plasser. Forklaringen her er at Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) ikke lenger bruker ventelister til sine studentboliger. Ifølge Samskipnadsrådet sto det 2320 studenter i kø hos Sit i 2019, det siste året som ikke var påvirket av korona.

Mo i Rana, Nesna, Steinkjer, Notodden, Fredrikstad, Halden og Førde står også oppført med ingen venteliste.

I Tromsø står 1566 på venteliste mens 88 studenter er tildelt bolig. I motsatt kant av landet er det 754 på venteliste i Stavanger og 141 i Kristiansand.

Studentsamskipnadene opplyser at de vil fortsette arbeidet med å bygge ut flere studentboliger. Høyere byggekostnader gjør at utbyggingen går saktere.

– Vi er positive til signalene fra regjeringen om at det er aktuelt å øke kostnadsrammen. Samskipnadsrådet er beredt til å samarbeide med statsråd Ola Borten Moe om å sikre gode økonomiske vilkår for å realisere målet om flere studentboliger, sier styreleder Hans Erik Stormoen.

Powered by Labrador CMS