Ukraina-Krigen

1000 nye studieplasser til studenter fra Ukraina

Regjeringen oppretter 1000 nye studieplasser på grunn av flyktningestrømmen fra Ukraina.

Nylig traff statsråd Ola Borten Moe og rektor på Universitetet i Oslo, Svein Stølen, to ukrainske studenter til samtale om deres behov akkurat nå. Ketil Blom Haugstulen
Publisert Oppdatert

Regjeringen vil bevilge 48 millioner kroner ekstra til å opprette 1 000 nye studieplasser ved universiteter og høgskoler.

Det skjer som en følge av flyktningstrømmen fra Ukraina og etter at Kunnskapsdepartementet har kartlagt universiteter og høgskolers kapasitet til å ta i mot ukrainske studenter.

– Det er viktig at flyktninger fra Ukraina, som ønsker å ta høyere utdanning mens de er her, får mulighet til det. Samtidig ønsker vi ikke at nåløyet for å komme inn på studier for norske søkere blir mindre. Derfor øker vi utdanningskapasiteten ved universiteter og høgskoler med 1 000 plasser, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

Regjeringens anslag er at Norge vil ta i mot 35.000 flyktninger i år, de fleste fra Ukraina. En del av disse er i en alder der de vil ønske å starte eller fortsette på et høyere utdanningsløp, heter det.

Stor vilje til å stille opp

– Det er stor vilje blant universitene og høgskolene for å stille opp med studietilbud. Nå følger vi opp med penger raskt slik at de kan fortsette planleggingen. Samtidig jobber vi med å avklare problemstillinger når det gjelder godkjenning av utdanning fra Ukraina og hvordan vi kan gjennomføre opptaket til høyere utdanning for flyktningene, seier Borten Moe.

En gjennomgang Khrono har gjort viser at få universiteter og høgskoler har bachelorutdanninger på engelsk, men alle har masterprogrammer på engelsk. Gjennomgangen viste at de aller fleste ønsker å bidra med å få ukrainske flyktninger inn i studieløp eller fortsette med utdanning, men forutsatte finansiering i form av nye studieplasser.

De nye studieplassene vil bli tildelt både statlige og private universiteter og høgskoler. Ifølge pressemeldingen vil midlene bli tildelt som fireårige plasser i finansieringskategori D.

Fordelingen av plasser har ikke skjedd ennå, men vil skje så raskt som mulig etter behandling i Stortinget, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Powered by Labrador CMS