studenter

10.000 ledige studieplasser

Ferske tall viser at 6 av 7 studenter møtte fram til studiestart. Lærer- og sykepleieutdanningene er blant de med mange ledige plasser.

Første skoledag ved sykepleie ved Høgskolen i Molde.
Det er mange ledige studieplasser landet rundt. Her fra studiestart i sykepleie i Molde.
Publisert Oppdatert

Som Khrono tidligere har skrevet har flere sentrale profesjonsutdanninger mange ledige studieplasser etter studiestart.

Totalt er det 10.000 ledige studieplasser landet rundt. Det betyr at rundt seks av sju studenter som aksepterte tilbud om studieplass gjennom Samordna opptak, møtte til studiestart høsten 2023. Dette er omtrent som i fjor.

Dette viser nye tall fra Direktoratet fra høyere utdanning og kompetanse, gjennom database for statistikk om høyere utdanning (DBH/HK-dir).

17 prosent ledig

Antall ledige studieplasser tilsvarer 17 prosent av de planlagte studieplassene tilgjengelig gjennom det samordnede opptaket.

På den andre siden er det også slik at mange utdanninger har tatt imot flere studenter enn de har meldt inn studieplasser for. Samlet møtte 4 600 færre studenter enn planlagte studieplasser.

Flest ledige i lærerutdanningene

Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk har høyest andel tomme studieplasser, skriver HK-dir i sin omtale av tallene.

Da Khrono kontaktet alle grunnskolelærerutdanningene i september viste det seg at fasiten for landets 12 høgskoler og universiteter som utdanner, var 1275 ledige studieplasser for lærerstudenter. 

I snitt for begge grunnskolelærerutdanningene, trinn 1—7 og trinn 5-10, var det totalt 40 prosent ledige studieplasser. Verst var det for lærerutdanningene for trinn 5—10. Her stod 44 prosent av studieplassene ledige.

Tallene fra HK-dir per oktober viser at det møtte 1050 studenter til grunnskolelærerutdanningen 1-7 og 915 til trinn 5-10 utdanningene. 

Det betyr 583 ledige studieplasser trinn 1-7 og 672 ledige på trinn 5-10, og totalt 1255 ledige studieplasser, 20 færre enn rapportene i september pekte på.

Mye ledige i sykepleie

13 universiteter og høgskoler tilbyr til sammen 36 ulike studietilbud for bachelor i sykepleie. 21 av studietilbudene har ved inngangen til september ledige studieplasser, viser tall Khrono hentet inn fra institusjonene i september.

Totalt var det 5323 planlagte studieplasser for sykepleiestudenter. Av disse står 815 ledige, var bildet i september. Ifølge de ferske tallene i DBH/HK-dir er det 900 ledige studieplasser nå i oktober.

Også barnehagelærerutdanningen er en profesjonsutdanning som sliter med å rekruttere studenter. I september viste tall Khrono hentet inn at det var 2838 planlagte studieplasser ved de 12 universitetene og høgskolene som utdanner barnehagelærere i Norge. Ved inngangen til september står 1025 studieplasser ledige. Det utgjør 36,1 prosent av de planlagte plassene.

Endringslogg: 

26.10.2023, kl. 11.36 og 30.10.2023, kl. 9.15: Oppdatert med oktobertall for trinn 1-7 og trinn 5-10, grunnskolelærerutdanning.

Powered by Labrador CMS