nye prorektorer

12 kvinner ønsker seg til Klaus Mohns rektorat

Over halve rektoratet kan bli byttet ut. 12 kvinner og 5 menn har søkt om å bli en del av Klaus Mohns rektorat ved Universitetet i Stavanger.

Klaus Mohn ble ansatt for en ny rektorperiode ved Universitetet i Stavanger rett før jul. Nå skal rektoratet hans fylles opp med tre prorektorer. Foto:

To av de tre prorektorene ved Universitetet i Stavanger (UiS) meldte i høst fra at de ikke søker nye perioder. Det var prorektor for utdanning Astrid Birgitte Eggen og prorektor for innovasjon og samfunn Rune Dahl Fitjar.

Prorektor for forskning, Merete Vadla Madland, står derimot på søkerlisten og ønsker seg en ny periode.

I alt er det 12 kvinner og 5 menn på søkerlistene, og ansettelse skal skje i universitetsstyret 9. mars.

Søknadsfristen var 15.januar, og ansettelsesprosessen er allerede godt i gang.

Flere interne søkere

Fem personer har søkt på stillingen som prorektor for utdanning, blant dem to interne. Det er professor Bjørg Oftedal ved Det helsevitenskapelige fakultetet og professor Sigbjørn Hervik ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultetet.

Bjørg Oftedal har vært inne til jobbintervju og sier i en kommentar at hennes engasjement for utdanning, samt ledererfaring som prodekan for utdanning og fungerende dekan ligger til grunn for at hun søker stillingen.

— UiS har en svært spennende strategi som jeg har lyst å arbeide for og med, sier hun.

— Og hva blir det viktigste for deg hvis du får jobben?

Helsedekan Bjørg F. Oftedal ved Universitetet i Stavanger.

— Det er først og fremst å videreføre det gode arbeidet som er gjort innenfor utdanningsfeltet ved UiS. Studieporteføljen skal videreutvikles og jeg ønsker å bidra til gode prosesser rundt de omstillingene som nå kreves i utdanningssektoren. Et hovedfokus vil alltid være å arbeide for et godt lærings- og arbeidsmiljø for studenter og ansatte.

«En stilling jeg hadde lyst på»

På søkerlisten står også Kristian Steinnes ved NTNU. Han er professor i moderne europeisk historie ved Institutt for moderne samfunnshistorie, men rogalendingen har nå et vikariat ved UiS. Steinnes er tidligere leder i Forskerforbundet ved NTNU og var sentral i en konflikt der NTNU ble kritisert for illegitim maktbruk.

Steinnes har imidlertid allerede fått beskjed om at han ikke er aktuell til stillingen, og har ikke vært inne til intervju.

— Jeg vet at jeg er satt på sidelinjen allerede, men søkte fordi det var en stilling jeg hadde lyst på, og så har jeg jo hatt lederstillinger tidligere, sier Steinnes til Khrono.

Astrid Birgitte Eggen, er i dag prorektor for utdanning og ønsker ikke en ny periode, selv om hun teoretisk sett kunne sittet fire år til.

— Jeg har vært prorektor i to perioder, den ene ved Universitetet i Agder. Og åtte år i lederstilling bør holde, sier 64-åringen som skal forske det kommende året, og temaet er universitetspedagogikk.

Professor Sigbjørn Hervik har ikke hatt anledning til å svare på Khronos henvendelse.

Forsker Cecilie Hellestveit fra Folkerettsinstituttet og professor Rune Todnem By etter en debatt i Stavanger i fjor.

Vil gjøre UiS til innovasjonshub

Det er flere interne søkere til stillingen som prorektor for innovasjon og samfunn, blant dem professor Rune Todnem By ved Norges hotellhøgskole ved UiS.

Todnem By sier til Khrono at han ser denne prorektorstillingen som en «disrupter-» eller «forstyrrerrolle» hvor en viktig del av oppdraget er å forårsake (radikal) endring gjennom innovasjon.

Han sier videre at stillingen ikke bør anses som en forvalterrolle, noe som fort kan skje.

— Det er her min motivasjon og mulige hovedbidrag ligger: status quo og middelmådighet frustrerer meg. Jeg vil derfor fokusere mine pliktår som prorektor til å dyrke og støtte den mangfoldige, inkluderende, og samskapende kulturen, strukturen, og adferden nødvendig for å gjøre UiS til en ledende innovasjonshub, sier han.

Leder av Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi ved UiS, Ingunn Westvik Jolma, har også søkt, men sier at hun allerede har fått vite at hun ikke er med i videre prosess.

— Min motivasjon for å søke var et sterkt ønske om å bidra til videre utvikling av UiS som et innovativt universitet og en relevant samfunnsaktør, sier hun.

Også Ann-Karin Tennaas Holmen, førsteamanuensis ved Institutt for medie- og samfunnsfag ved UiS står på søkerlisten. Hun ønsker ikke å kommentere søknaden fordi prosessen fortsatt pågår.

Til stillingen som prorektor får forskning får Merete Vadla Madland konkurranse fra tre andre søkere, men ingen interne. Madland er professor i reservoarteknikk og var direktør for Det Nasjonale IOR-senteret, et nasjonalt forskningssenter for økt oljeutvinning, før hun ble prorektor i 2019.

Søkere prorektor for innovasjon og samfunn

 • Raquel Gonzales Sanchez (35), arbeidssøkende
 • Rune Todnem By (46), professor Norges hotellhøgskole, UiS
 • Camilla Josephson (52), Strategic Research Innovation and Partnership Support
 • Denis Koca (50), Lunds universitet
 • Ingunn Westvik Jolma (43), instituttleder ved Institutt for kjemi, biovitenskap og miljøteknologi, UiS
 • Anniken Karlsen (56), førsteamanuensis Institutt for IKT og realfag, NTNU
 • Marte Cecilie Wilhelmsen Solheim (40), professor, leder Stavanger Centre for Innovation Research
 • Ann-Karin Tennaas Holmen (45),førsteamanuensis, Institutt for medie- og samfunnsfag, UiS

Søkere prorektor for forskning

 • Zada Pajalic (55), professor VID vitenskapelige høgskole
 • Merete Vadla Madland (56), prorektor for forskning UiS
 • Carine Germond (48), professor i Europastudier, NTNU
 • Michael Gausa (61), Director of Research and Development, Andøya Space

Søkere prorektor for utdanning

 • Sigbjørn Hervik (46), professor, teknisk-naturvitenskapelig fakultet, UiS
 • Raquel Gonzalez Sanchez (35), arbeidssøkende
 • Natalia Zarina (43), The University of Adelaide
 • Bjørg Oftedal 55), professor, det helsevitenskapelige fakultetet, UiS
 • Kristian Steinnes (59), professor i moderne europeisk historie, NTNU
Powered by Labrador CMS