eksamen

128 jusstudenter slipper å ta eksamen på nytt

Jusstudenter ved UiO klaget på vedtak om å ta eksamen på nytt etter en feil fra fakultetets side. Det fikk studentene medhold i.

128 jusstudenter slipper nå å ta eksamen på nytt, slik de først fikk beskjed om.

Jusstudenter ved UiO klaget på vedtak om å ta eksamen på nytt etter en feil fra fakultetets side. Det fikk studentene medhold i.

Klagenemnda ved Universitetet i Oslo (UiO) har nå bedt fakultetet omgjøre vedtaket om å annullere eksamen.

– Vi aksepterer selvfølgelig resultatet fra Klagenemnda, selv om vi nok fortsatt mener at den løsningen vi hadde lagt opp til ville være den beste for å gi en rettferdig vurdering av studentenes innsats, sier dekan Ragnhild Hennum i en pressemelding.

Sensorveiledning lå ute

Det var etter vårens hjemmeeksamen i kurset Bygge- og entrepriserett at 128 jusstudenter ble bedt om å ta eksamen på nytt. Årsaken var at fakultetet hadde anvendt en eksamensoppgave som var brukt tidligere, hvor sensorveiledning til oppgaven lå ute.

– Dette var en vanskelig beslutning å ta, vi har begått en feil og konsekvensen er at studentene må sette seg til eksamensbordet igjen. Vi ser imidlertid ingen annen utvei, siden feilen gjør at vi ikke kan sikre at alle eksamenskandidatene får en rettferdig vurdering av sin innsats under eksamen, sa studiedekan Marianne Jenum Hotvedt.

Klagenemnda: Ikke formell feil

Hotvedt sier nå til uio.no at at Klagenemnda er enige i at det som skjedde i prinsippet kunne utgjøre en formell feil, og også at tilgang på sensorveiledningen utvilsomt har betydning for kandidatenes prestasjon. Konklusjonen er likevel at det ikke forelå en feil i dette tilfellet.

— Vi er overrasket over at Klagenemnda har lagt til grunn en så høy terskel for hva som utgjør en «formell feil». Dersom denne terskelen skal ligge til grunn for senere vurderinger, vil det bli svært vanskelig for studentene å få medhold i klager med begrunnelsen «formell feil», sier Hotvedt.

Ny sjanse

Opprinnelig ble studentene tilbudt å avlegge ny eksamen på en av tre alternative eksamensdatoer. Selv om dette nå ikke blir nødvendig, vil fakultetet likevel gi samtlige studenter en ny mulighet i dette emnet i august.

På UiOs nettside heter det at studentene vil få mulighet til å velge dette etter at de har fått karakter på opprinnelig eksamen, og det beste resultatet vil bli gjeldende.

Powered by Labrador CMS