Internasjonalt samarbeid

13 institusjoner, 30 prosjekt, 90 millioner kroner

Pengene skal blant annet gå til smart og bærekraftig infrastruktur i Japan og Kina og bedre IKT-utdanninger i Canada og India.

Sveinung Skules direktorat deler ut midlene gjennom Utforsk-programmet.
Sveinung Skules direktorat deler ut midlene gjennom Utforsk-programmet.
Publisert

13 av landets universiteter og høyskoler får nå til sammen 90 millioner kroner til internasjonalt utdanningssamarbeid fra regjeringen. Midlene deles ut gjennom Utforsk-programmet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Tildelingen skal gå til samarbeid med partnere i Brasil, India, Japan, Kina, Sør-Afrika, Sør-Korea, USA og Canada.

— Disse tildelingene vil styrke Norge som kunnskapsnasjon. Jeg er glad for å se at prosjektene vi nå støtter legger opp til at flere studenter kan dra på utveksling til våre prioriterte samarbeidsland, sier statsråd Ola Borten Moe i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet.

Til sammen er det 30 prosjekter som får støtte (se oversikt nederst i saken). Det er med USA, Brasil og Kina institusjonene har mest å gjøre, og over halvparten av prosjektene er innen fagområdene teknologi og naturvitenskap.

Blant prosjektene som får støtte, er internasjonal arbeidspraksis til studenter innen geovitenskap, et humaniora-samarbeid med India og Brasil, et prosjekt som skal styrke kompetansen på smart og bærekraftig infrastruktur med Japan og Kina og bedre IKT-utdanninger i Canada og India.

— Det er gledelig å se at prosjektene kobler utdanning, forskning og arbeidsliv tettere sammen. Det er også positivt at flere har praksis som en stor del av prosjektet sitt, og at vel 20 prosent av studentene dermed vil ha arbeidspraksis som del av utvekslingen, sier Sveinung Skule, direktør i HK-dir i pressemeldingen.

Disse får midler

Institusjon Antall prosjekt
Universitetet i Tromsø6
NTNU5
Høgskulen på Vestlandet3
Universitetet i Agder3
Noregs miljø- og biovitskaplege universitet2
OsloMet – storbyuniversitetet2
Universitetet i Bergen2
Universitetet i Søraust-Noreg2
Dronning Mauds Minne Høgskole1
Høgskolen i Østfold1
Universitetet i Oslo1
Universitetet i Stavanger1
VID vitenskapelige høgskole1

Powered by Labrador CMS