Forskningsevaluering

13 norske går inn i allianse for å slipe ned tellekanter

Universitetet i Bergen stilte seg spørrende. Universitetet i Oslo advarte mot ekstern kontroll. Nå har begge signert en europeisk avtale for nytt evalueringsregime.

Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen, her ved rektorene Svein Stølen og Margareth Hagen, er blant de siste som har sluttet seg til den europeiske alliansen.
Publisert Oppdatert

— Jeg vil ikke forskuttere det.

Det sa prorektor Åse Gornitzka ved Universitetet i Oslo (UiO) til Khrono i starten av august, etter at det var offentliggjort en europeisk avtale om å reformere regimet for evaluering av forskere og forskning.

Nå er tonen mindre avventende.

Før helgen signerte UiO avtalen — Agreement on reforming research assessment — som ble offentliggjort i juli, etter måneder med forhandlinger mellom ulike forskningsaktører og EU-kommisjonen.

13 norske aktører har signert

De er ikke alene. Som Khrono skrev om forrige uke har flere norske institusjoner sluttet seg til den siste tiden.

Siden da har flere kommet til på Universitets- og høgskolerådets oversikt over norske aktører som har signert.

Først ute var Norges forskningsråd, deretter fulgte Universitets- og høgskolerådet.

Etter det har nå elleve institusjoner signert: UiO, Universitetet i Bergen, NTNU, UiT Norges arktiske universitet, OsloMet, Universitetet i Stavanger, Høgskolen i Østfold, MF vitenskapelige Høyskole, Norges Idrettshøyskole, Universitetet i Sørøst-Norge og Universitetet i Agder.

En oversikt viser at avtalen nå er signert av til sammen 198 aktører. I likhet med Norge er den signert av 13 i Sverige, mens bare fem har signert i Danmark.

Kvantitet skal telle mindre

Bak avtalen står blant annet European University Association og Science Europe. Det legges opp til en omfattende reform av hva det skal legges vekt på ved blant annet ansettelser og fordeling av forskningsmidler.

Det skal legges mindre vekt på bibliometriske indikatorer, såkalte tellekanter, som antallet publiseringer og siteringer. Kvantitet skal telle mindre, det skal først og fremst legges vekt på kvalitative vurderinger, støttet av en «ansvarlig bruk av kvantitative indikatorer», som det heter i avtalen.

  • Les mer om reformen her og her.

I tillegg til avtalen er det laget en koalisjon (CoARA) av institusjoner som forplikter seg til følge opp avtalen. Når de signerer avtalen slutter institusjonene seg til denne alliansen. Det er også bygd et norsk nettverk — NOR-CAM — som skal spille en rolle i oppfølgingen.

Var spørrende

Da Khrono tidligere i høst kartla hvordan norske institusjoner stilte seg til den europeiske avtalen, var enkelte tydelige på at de ville signere, deriblant OsloMet, som slo fast at de «kommer til å bli med». Andre var mer tilbakeholdne.

— UiB har fulgt med på utspillene om å endre kriteriene for evaluering av forskere og forskningsinstitusjoner, og vi stiller oss i foreløpig spørrende til om forslaget, slik det ser ut nå, er riktig medisin for å rette opp i ulempene ved nåværende praksis, det såkalte «tellekantsystemet», sa for eksempel Benedicte Carlsen, viserektor for forskning og internasjonale relasjoner.

Prorektor Åse Gornitzka har vært involvert i arbeidet for UiO.

Nå har de altså signert.

UiO ville ikke forskuttere det. Åse Gornitzka, som var involvert i arbeidet med avtalen, fortalte at det hadde vært en debatt om hvordan en reform skal gjennomføres. I avtalen slås det fast at den ikke er juridisk bindende, det skjedde etter at det blant annet fra tysk hold ble advart mot en sentralisert og bindende reform.

— I stedet for å etablere et stort kontrollapparat, med ekstern kontroll over oppfølgingen, må det være basert på et tillitssystem hvor institusjonene selv har ansvar for å følge opp, det må være basert på den institusjonelle autonomien, sa Gornitzka til Khrono den gang.

Så hva sier de nå? Er de trygge på at det vil være basert på et slikt tillitssystem og at den institusjonelle autonomien er sikret?

— Slik vi forstår det er arbeidet vi har gjort internt og som legges frem for universitetsstyret tidlig neste år i god overenstemmelse med europeiske Agreement on Research Assessment. Deretter blir oppfølging det viktige, og premisset er institutsjonell autonomi også i denne fasen. Derfor fant vi det riktig å signere, skriver Gornitzka i en e-post til Khrono.

Oppdatert mandag 17.28 med kommentar fra Åse Gornitzka.

Powered by Labrador CMS