studiestart

14.629 student­boliger unna målet

Årets studentboligundersøkelse viser at det bare er studentboliger til 14,73 prosent av studentene.

Portrett av Oline Sæther med korslagte armer
NSO-leder Oline Sæther er skuffet over at det ikke er flere studentboliger.
Publisert Oppdatert

— Vi bekymrer oss for om studenter finner bolig i tide til studiestart. Vi frykter at studenter ikke vil kunne delta i studiestart eller potensielt si fra seg studieplassen fordi de ikke har et sted å bo, sier leder Oline Sæther i Norsk studentorganisasjon (NSO).

NSO har som mål at det skal være nok studentboliger til å huse en av fem studenter, altså 20 prosent. Årets studentboligundersøkelse, som organisasjonen står bak, viser at det fortsatt er et godt stykke igjen før målet er nådd.

— Vi er skuffet over mangelen på boliger. Vi forventer nå at stat, kommune og studentsamskipnadene samarbeider om å få satt spadene i jorda, sier Oline Sæther.

Fakta

Studentbolig­undersøkelsen

  • Studentboligundersøkelsen er blitt gjennomført siden 1991.
  • Undersøkelsen utgis av Norsk studentorganisasjon hver sommer, med oppdaterte tall både for den samlede nasjonale dekningsgraden, samt tall for den enkelte studentsamskipnad og hvert studiested.
  • Dekningsgraden viser hvor stor andel av studentene som har anledning til å bo i en studentbolig som eies av student­samskipnadene.
  • Tallene er basert på boliger eid/distribuert av studentsamskipnadene. Studentboliger som eies av studentboligstiftelser eller andre private aktører er ikke inkludert i undersøkelsen.

Kilde: NSO

Men det går framover, riktignok med museskritt. Når det i år er studentboliger til 14,73 prosent av studentene, så er det 0,13 prosentpoeng mer enn i fjor,

NSO forklarer forbedringen med færre studenter samtidig som det er bygget flere studentboliger.

— Kommunene må bidra

Studentorganisasjonen poengterer det ikke bare er regjeringen det står på om man skal nå det nasjonale målet. Vertskommunene må bidra med tomter til studentsamskipnadene, som på sin side må bygge flere studentboliger.

— Kommunene må ta ansvar for at studentsamskipnadene har tomter å bygge nye studentboliger på. Da må tomter enten gis bort eller selges billig til studentsamskipnadene slik at studentene ikke må ta regninga, sier Oline Sæther.

Stortingsrepresentant Kari-Anne Jønnes (H) sier at det er et paradoks at man både under Solberg-regjeringen og på tvers av alle partiene på Stortinget gjerne vil gi midler til nesten dobbelt så mange boliger i året som det er prosjekter å gi penger til.

— Vi må tenke nytt, bedre og mer ambisiøst for å få bygd flere studentboliger. En god start er at alle kommuner må sikre raske og enkle prosesser med å regulere studentboliger, fjerne fordyrende og forsinkende rekkefølgekrav og at vi nasjonalt gir midler til å vedlikeholde flere boliger og øke fleksibiliteten i prosjekteringskravene for samskipnadene, sier hun.

Dårligst stilt i Oslo

Lavest dekningsgrad er det ved Studentsamskipnaden SiO i Oslo der det er studentboliger til 12,19 prosent av studentene. Studentsamskipnaden i Agder og Studentsamskipnaden på Vestlandet har en dekningsgrad på henholdsvis 13,48 og 13,56 prosent.

Best dekning av studentboliger er det ved Studentsamskipnaden i Indre Finnmark der det er studentboliger til 38,71 prosent av studentene, fulgt av Studentsamskipnaden i Ås der 36,82 prosent har mulighet til å få studentbolig.

Se alle tallene i tabellen nedenfor.

Vil ha tilskudd til oppgradering

NSO berømmer skiftende regjeringer for å ha satset mer på studentboliger de siste årene. Siden statsbudsjettet for 2015 har det vært en rekordhøy tildeling til bygging av nye studentboliger på landsbasis, fastslår organisasjon.

NSO mener det nå må etableres en fast ordning slik at studentsamskipnadene kan oppgradere eksisterende studentboliger med statlig tilskudd. Studentboliger skal være attraktive for studenter og av god kvalitet. Det vil være utfordrende å nå målet om en dekningsgrad på minst 20 prosent om eldre studentboliger rives eller selges, fremfor å oppgraderes, påpeker organisasjonen.

Endringslogg: Oppdatert 27. juli kl 10.53 med kommentar fra Kari-Anne Jønnes (H).

Powered by Labrador CMS