Tildeling

1630 nye student­hyblar — her skal dei byggast

Kunnskapsdepartementet har delt ut 600 millionar kroner til nye studentbustader.

Forsking- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) og Kunnskapsdepartementet dryssar pengar over studentsamskipnadane tirsdag.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

— Studentbustader bidreg til eit trygt og rimeleg butilbod for studentane gjennom studietida. Difor har regjeringa prioritert å bygge historisk mange studentbustadar. Sidan 2014 har det kome pengar til 17 650 studentbustadar, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H) i ei pressemelding.

Kunnskapsdepartementet har i år løyvd pengar til alle som har søkt om å få bygge nye studentbustader.

Det blir med det gitt støtte til heile 17 prosjekt fordelte på sju studentsamskipnadar og ei stifting som har søkt om å bygge, heiter det i pressemeldinga.

Toppar lista

Det er Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) som er den samskipnaden som både har søkt og fått tilskot til å bygge flest studenthyblar.

Fordelte på seks prosjekt, planlegg Sit å bygge 682 nye hyblar.

Samskipnaden på Vestlandet ligg på plassen bak med fem prosjekt og 188 hyblar.

Dei største og fleste prosjekta i årets søknader er knytte til nybygg (sjå heile lista nedst i saka).

Ingen korona-forseinkingar

Ifølgje Kunnskapsdepartementet har ikkje pandemien forseinka bygginga av studentbustader.

I 2020 vart det sett i gong bygging av over 2200 hyblar, skriv departementet i pressemeldinga.

— Det er gode nyheiter både for byggebransjen og studentane at det ikkje har vore store forseinkingar i studentbustadbygginga grunna korona. Det betyr at vi kan sjå fram til innflyttingsklare studentbustader om ikkje alt for lenge, seier Asheim.

Sidan 2015 har det blitt gitt tilskot til bygging av mellom 2200 og 2500 studentbustader kvart år, unntatt i 2019, då det vart tildelt pengar til om lag halvparten.

Årsaka til det var at mange av søknadane akkurat det året var for oppgraderingsprosjekt, som ikkje vart godkjente, ifølgje pressemeldinga.

Eit kriterie for å få pengar er at støtta skal gå til å auke delen studentbustadar gjennom bygging av nye bustadar, eller ved kjøp eller ombygging av eksisterande bygg.

Pilotprosjekt

7 450 000 kroner av den totale potten er blitt sett av til bygging av 20 hyblar til eit spesielt pilotprosjekt, der ein skal kombinere sjukeheims- og omsorgsbustader og studentbustader.

Kven som skal drive dette prosjektet er framleis ikkje avklart.

— Dette er eit veldig spennande prosjekt som kan gagne både studentane og dei eldre. Studentane får redusert leige ved å vere med i sosiale aktivitar med dei eldre. Det kan bidra til å redusere einsemd og skape fine møte mellom generasjonar, seier Asheim i pressemeldinga.

Tildelingar 2021

Samskipnad Prosjekt Tiltak Talet på hybel-einingar Maksimalt tilskot
Studentsamskipnaden i AgderKristiansand, Gimle 4Nybygg20074 500 000
Studentsamskipnaden SiOKringsjå IIINybygg350130 375 000
Studentsamskipnaden i ØstfoldHaldenNybygg3310 490 700
Studentsamskipnaden Gjøvik, Ålesund og TrondheimElgseter gt 23Kjøp3513 037 500
Studentsamskipnaden Gjøvik, Ålesund og TrondheimRosenborgKjøp/ombygg13550 287 500
Studentsamskipnaden Gjøvik, Ålesund ogTrondheimMoholtOmbygg4516 762 500
Studentsamskipnaden Gjøvik, Ålesund og TrondheimKloster gt 56Nybygg176 332 500
Studentsamskipnaden Gjøvik, Ålesund og TrondheimRøverdalenNybygg154 768 500
Studentsamskipnaden Gjøvik, Ålesund og TrondheimNardovegen 12  og 14Nybygg435162 037 000
Studentsamskipnaden på VestlandetRommetveitOmbygg/ Nybygg61 907 400
Studentsamskipnaden på VestlandetVieåsenNybygg92 861 100
Studentsamskipnaden på VestlandetFantoftOmbygg/Nybygg2910 802 500
Studentsamskipnaden på VestlandetSandvikenbryggeKjøp/ombygg5118 997 500
Studentsamskipnaden på VestlandetGuridal FossahaugeneNybygg9329 564 700
Studentsamskipnaden i StavangerRennebergstienNybygg15055 875 000
Studentsamskipnaden i InnlandetØstregate 1Kjøp/ombygg134 132 700
Blindern StudenterhjemNordfløyNybygg145 215 000

Tal frå Kunnskapsdepartementet

Powered by Labrador CMS