utveksling

170 mill til utveksling med utviklingsland

Regjeringen vil bruke 170 nye millioner på å få til mer studentutveksling mellom Norge og land i det globale sør.

Nepal er et av 40 land som norske universiteter og høgskoler kan inngå samarbeidsprosjekter med gjennom Norpart-programmet. Her fra Hattiban-campusen til Kathmandu University.
Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Regjeringen lyser ut nye 170 millioner kroner gjennom Norpart-programmet, som har som mål å fremme studentutveksling mellom universiteter og høgskoler i Norge og partnere i utviklingsland.

Dette er den tredje utlysningen så langt i programmet.

— Dette programmet bidrar til utveksling av studenter gjennom institusjoner i Norge som allerede har samarbeid med utvekslingsinstitusjoner i det globale sør. Det bidrar til å kvalitetssikre oppholdene på en god måte. Pengene vi lyser ut nå vil bidra til at vi får på plass enda flere prosjekter som vil øke studentutvekslingen til Norges de neste årene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i en pressemelding.

Norpart-programmet ble opprettet i kjølvannet av at kvoteordningen for studenter fra utviklingsland ble avviklet i 2016. Per i dag er det 46 pågående prosjekter fra 24 land i programmet. Det største antallet er i Etiopia med 12 prosjekter. I snitt er det planlagt 28 innkommende utvekslingsstudenter per prosjekt.

Bak skjema på utveksling

En evaluering viser at programmet ligger bak skjema når det gjelder studentutveksling og målet om å øke antall studenter på utvekslingsopphold fra det globale sør til Norge til samme nivå som den tidligere kvoteordningen.

De to ordningene er imidlertid ikke direkte sammenlignbare, siden kvoteordningen kun finansierte helgrads opphold fra studenter fra det globale sør i Norge, mens Norpart er et mer omfattende partnerskapsprogram for akademisk samarbeid mellom institusjonen i Norge og partnerland i sør, der studentutveksling er en viktig del.

Evalueringen viser at programmet oppnår bedre resultater på andre målsetninger enn studentutveksling, som er å styrke partnerskap mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Norge og det globale sør, og fremme internasjonalisering i studieprogrammene.

Ulstein: Bidrar til kvalitet

Norpart blir finansiert av Kunnskapsdepartementet og Utenriksdepartementet.

— Regjeringen er opptatt av å styrke satsingen på høyere utdanning og forskning i samarbeid med utviklingsland. Utdanning er selve grunnmuren for bærekraftig utvikling og Norpart-programmet bidrar til å øke kvaliteten både i norsk høyere utdanning og hos partnarinstitusjonene i det globale sør, sier bistands- og utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

Søknadsfristen for den nye utlysningen er 27. mai.

Powered by Labrador CMS