utdanning

20 prosent bytter utdanning

Blant studentene som begynte på en gradsutdanning i 2012, byttet 20 prosent til en ny utdanning. De fleste byttene skjedde i første studieår.

Studentene som bare byttet studieprogram fullførte oftere enn studentene som også byttet lærested. (Arkivfoto)
Publisert Oppdatert

Av de 20 prosent blant studentene i 2012-kullet som byttet studium endret halvparten av studentene både studieprogram og lærested, og den andre halvparten endret kun studieprogram.

Det viser SSB-rapporten Frafall og bytter i universitets- og høgskoleutdanning. Rapporten følger studentkullet som begynte på en gradsutdanning i 2012, og kartlegger kjennetegn og adferd blant studentene som forlot utdanningen.

— Den høye andelen som bytter til en ny universitets- og høgskoleutdanning gjenspeiler fleksibiliteten i det norske utdanningssystemet. Studenter kan bytte utdanning uten store økonomiske konsekvenser, og det er gode muligheter for å ta med seg studiepoeng over i en ny utdanning, sier Sophia Mai Andresen, en av forfatterne bak rapporten, i en artikkel publisert på ssb.no.

Rapporten viser også at studentene som bytter utdanning er i tillegg en svært sammensatt gruppe, bestående både av de typisk ressurssterke studentene og de mindre ressurssterke.

Flest unge som bytter

Alderen på studentene var også en faktor. 24 prosent av studentene under 22 år gjorde et bytte, mens kun 8 prosent av de over 30 år gjorde det samme. Dette tallet ble lavere jo høyere alder på studentene.

— Dette kan trolig forklares med studentenes livssituasjon. De eldre studentene er ofte mer etablerte, mens de yngre studentene i større grad er villige til å flytte på seg og bytte lærested, sier Sophia Mai Andresen.

Selv om bytter fører til at det tar lengre tid før en student er ferdig utdanning, har byttet ikke store konsekvenser for frafall, går det fram av rapporten.

— Blant studentene som byttet, klarte 52 prosent å fullføre utdanningen de byttet til. Dette er litt lavere enn snittet for 2012-populasjonen, hvor 55 prosent fullførte utdanningen, skriver SSB.

Omlag 25 prosent slutta

Rapporten viser også at 1 av 4 som begynte på en universitets- og høgskoleutdanning i 2012, sluttet. Halvparten returnerte etter hvert til studiene, men mange aldri fullførte graden sin.

Av de som falt fra utdanningen, var det 38 prosent som aldri returnerte til universitets- og høgskolesektoren. 32 prosent returnerte, men falt fra på nytt og endte aldri med å fullføre. Det betyr totalt sett at 7 av 10 som på et tidspunkt falt fra, aldri oppnådde en grad.

— Dette kan påvirke den enkeltes fremtidige jobbmuligheter og livsinntekt. For samfunnet som helhet, kan det bety tapt kunnskap og kompetanse som kunne blitt nyttiggjort i arbeidslivet, sier Maj-Lisa Lervåg, en av forfatterne bak rapporten.

Powered by Labrador CMS