– Vi har dessverre ikke noe gjennomarbeidet opplegg for terrorberedskap per i dag. Det er den nakne sannhet, sier assisterende høgskoledirektør, Torbjørn Larsen. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

HiOA rustes opp mot terror og skyteepisoder på campus

Det finnes ingen kriseplan for terror og skyteepisoder på Høgskolen i Oslo og Akershus. Men de får skryt for planene om å lage en plan.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Etter 22. juli og flere skolemassakre i utlandet de siste årene, har terrorberedskap blitt et viktig tema for norske læringsinstitusjoner, også satt på dagsorden av Gjørv-kommisjonen.

Beredskapen ved HiOA består i dag av nødnummer med døgnåpen vaktordning og den øverste ledelsen som krisestab. Men en kriseplan for terror eller skyteepisoder, slik Kunnskapsdepartementet krever, har institusjonen foreløpig ikke.

– Vi har dessverre ikke noe gjennomarbeidet opplegg for det per i dag. Det er den nakne sannhet, sier assisterende høyskoledirektør, Torbjørn Larsen. De har nå satt av 1,5 millioner kroner til å lage en plan - og det skal også ansettes en beredsskapsansvarlig. 

Skryt for godt planarbeid

Om skolen ikke har gjennomarbeidete planer, så har de gode planer om å få slike planer, mener Kunnskapsdepartementet, som gir høgskolen skryt. I begynnelsen av april var departementet på befaring på høgskolen, som en av fem utvalgte institusjoner innen høyere utdanning.

Vi er ikke der vi trenger å være nå, men satser mye på dette de neste seks månedene.

Torbjørn Larsen

Den endelige evalueringsrapporten fra møtet er ennå ikke kommet, men de foreløpige tilbakemeldingene er positive.

– HiOA er inne i en god prosess, og når de får alt på plass vil de være blant de beste i landet, sier avdelingsdirektør i departementet, Arne Lunde.

Blant de utvalgte

Departementet valgte seg ut fem høgskoler og universiteter for «tilsyn med institusjoners  arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap», som det står i departementets brev til HiOA. Institusjonene velges ut på bakgrunn av en risikovurdering av hver enkelt.

– Vi valgte ut HiOA fordi den er en av de største institusjonene i landet, og de store trenger tettere oppfølging. Vi stiller høyere krav til de store institusjonene, både fordi de har mer ressurser og fordi de er mer utsatt, sier Lunde og legger til:

– Samtidig vet vi at fusjoner innebærer en risiko, og vi ønsket dermed å sjekke at fusjonen gikk greit med hensyn til beredskap og planlegging.

– Hva har dere funnet ved disse tilsynene så langt?

– Jeg kan ikke si så mye om det før den endelige rapporten vår foreligger, men utfordringene varierer veldig mellom lærestedene.

Sier høgskolen er i rute

Lunde legger imidlertid ikke skjul på at han er fornøyd med HiOA.

– Når HiOA får på plass alt det de har planlagt, vil jeg si de plasserer seg blant de aller beste institusjonene i landet på sikkerhet og beredskap.

– Hva mener departementet om de nye beredskapsplanene som HiOA nå utarbeider?

– HiOA er i ferd med å gjøre tiltak i tråd med instruksene som ble gitt av stortinget i fjor. Informasjonssikkerhet var da noe av det som ble lagt vekt på, fordi skolene vil bli stadig mer sårbare for denne typen trusler. HiOA har et ambisiøst prosjekt på dette området, og det er vi fornøyd med.

Lunde mener at ledelsen ved høgskolen langt på vei har fulgt opp påleggene fra departementet etter 22. juli-terroren i fjor.

– HiOA har gjort en risikovurdering, og er i ferd med å utarbeide en plan for håndtering av disse, og gjør slik sett alt etter boka, sier Lunde og legger til:

– Det å fusjonere tar noe tid, og det ser vi også her, men når de får det de har planlagt på plass, så er de i rute.

– God tone

Assisterende høgskoledirektør Torbjørn Larsen ønsker ikke å kommentere innholdet i møtet, men medgir at han ser positivt på den kommende evalueringen.

– Vi hadde en omfattende gjennomgang av det beredskapsarbeidet vi nå står midt oppe i, og så vil departementet ta dette opp til vurdering i den nærmeste tiden, sier han. Lunde forteller at tilsynsmøtene holdes med jevne mellomrom, sist i 2009 og før det i 2006.

– Møtene følger et formelt regelverk og har en fast agenda som jeg ikke kan gå i nærmere detalj på. Men jeg kan strekke meg til å si at det var en god tone, sier Larsen.

– I «catch up»-modus

– Lærerne var på et foredrag kalt «Skyting pågår» i januar etter initiativ fra politiet, så noe bevissthetsarbeid har det vært. Men direkte kursing eller kompetanseheving i forhold til dette har det ikke vært her tidligere, forteller Larsen.

Han er imidlertid snar med å understreke at dette er noe ledelsen holder på med å utbedre.

– Vi er ikke der vi trenger å være nå, men satser mye på dette de neste seks månedene. Vi er i hva jeg vil kalle «catch up»-modus, med et heseblesende arbeid som startet på høsten i fjor.
Det er nå satt av 1,5 millioner kroner i strategimidler til en akselerert satsning på dette i 2013.

Første skritt ble tatt i november, da det ble kartlagt hvilke risikoer HiOA står ovenfor.

– Det ble kartlagt mange forskjellige mulige scenarioer, deriblant en målrettet terrorhandling mot skolen, sier Larsen.

Eksperthjelp

Det er nå lagt en klar plan for hvordan skolen skal jobbe videre med å bli forberedt på det verste.

– Arbeidet framover består i en rekke forskjellige arbeidsgrupper med hvert enkelt scenario, for eksempel med en terrorhandling eller storbrann, sier Larsen.

– Skal lærerne kurses i terrorberedskap?

– Workshopene vil inkludere de ansatte som i hvert enkelt scenario ville vært involvert, svarer han.

Lærernes rolle i et slikt scenario vil også være noe vi må finne ut av gjennom disse workshop’ene.
Til sommeren skal det foretas en oppsummering av arbeidet, og deretter en stor øvelse utpå høsten. I tillegg søker HiOA nå en person som kan jobbe kun med beredskap på skolen.

– Vi ønsker å få inn ekspertise på dette området, og for å vise at vi tar dette på alvor lyser vi også ut en stilling som beredskapsleder, sier Larsen.

– Raskest å ringe politiet

Sven Olav Hagen er leder for Seksjon for eiendomsutvikling og - forvaltning, som nå har overtatt ansvaret for beredskap ved HiOA. Han bekrefter at HiOA hittil ikke har hatt spesielle planer for beredskap ved terror eller skyteepisoder.

– Vi har dessverre ikke noen rutiner på det. Vi er i en omorganiseringsfase hvor ansvaret for dette flyttes fra HMS til vår seksjon, og vi har ikke kommet så langt ennå, sier Hagen.

– Hva ville gjøres dersom det oppsto en terror- eller skyteepisode ved HiOA i morgen?

– Det er jo et veldig hypotetisk spørsmål, som avhenger helt av hvilket bygg det skjedde i, når det skjedde og hva slags situasjon det var. Per i dag ville det raskeste virkemidlet være å ringe politi eller ambulanse. Skolen ligger jo midt i byen, så de er der på to-tre minutter, forklarer Hagen.

– Mener du da at dette er godt nok for HiOA?

– Nei, vi har et pågående arbeid i forhold til utbedring av sikkerhets- og beredskapsplaner. Vi holder også på å ansette en egen beredskapsansvarlig, nettopp på grunn av dette, sier Hagen.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS