DOnasjon

25 nye Mohn-millioner til Høgskulen på Vestlandet

Bergensmilliardæren Trond Mohn har samlet støttet Høgskulen på Vestlandet med over 100 millioner kroner. Nå har ingeniørfagene fått 25 mill i støtte.

Bergensmilliardæren Trond Mohn gir 25 millioner til ingeniørutdanningene ved Høgskulen på Vestlandet. Totalt har Mohn bidratt med over 100 millioner til høgskolen siden 2005.
Publisert

– Vi er svært takknemlige og skal bruke midlene godt inn i arbeidet med å styrke og utvikle ingeniørutdanningene våre, sier dekan Jens Kristian Fosse ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) i en melding på hjemmesidene til HVL.

Ifølge dekanen har milliardæren Trond Mohn vært en støttespiller som har donert over 100 milloner til HVL siden 2005.

— Det har gitt oss muligheter til å utvikle oss faglig og på utstyrsfronten. Støtten har vært avgjørende for den utviklingen vi har hatt og ser for oss fremover. Med denne nye tildelingen får vi muligheter til å ta gode steg inn i det grønne skiftet både i utdanning og forskning, sier Fosse i meldingen.

13 milliarder

Midlene blir overført gjennom Framostiftelsen som ble opprettet i 2005. Denne bærer navn etter pumpe- og offshorekonsernet Frank Mohn AS, som Trond Mohn solgte til svenske Alfa-Laval i 2014 for 13 milliarder kroner.

Siden har Mohn i flere omganger støttet HVL og ingeniørutdanningen. Men milliardæren har også bidratt med penger til andre deler av høgskolen. Blant annet en bachelor i idrett og folkehelseutdanning.

— Dette har vært svært viktige midler for ingeniørutdanningens utvikling. Vi fikk rustet opp laboratoriene og det var viktig. Sivilingeniørutdanningen gjennom master i teknologi ble bygd opp gradvis og støtten fra Mohn var avgjørende, sier førsteamanuensis Ole Gunnar Søgnen ved HVL i nyhetsmeldingen.

– Vi trenger ingeniører

I nyhetsmeldingen uttaler Trond Mohn at han er glad for å støtte ingeniørfagene ved HVL.

— Dette er vel anvendte penger. Nytten av gode ingeniører kan ikke overdrives. Vi trenger ingeniører i alle deler av samfunnet, sier Mohn.

I følge HVL-meldingen styrer ikke milliardæren hva pengene skal brukes til.

— Jeg legger meg ikke bort i det. Men jeg synes det er bra at fagmiljøet styrkes med godt og moderne utstyr, professorater og dyktige lærerkrefter inn i utdanningene. Kunnskap er viktig, sier Trond Mohn.

Powered by Labrador CMS