søkertall

25 studier måtte droppes på grunn av for få søkere

Åtte universiteter og høgskoler måtte trekke til sammen 25 studier før studiestart fordi de fikk for få søkere. 

Portrett med fele
På årsstudium i instrumentmaking i Rauland lærer studentene blant annet å rekonstruere ulike typer eldre musikkinstrument.

Det er Universitetet i Sørøst-Norge (USN), som har trukket flest studier, med Nord universitet hakk i hæl. Når studiene blir trukket, innebærer det at utdanningsinstitusjonene i utgangspunktet hadde tenkt å tilby dem. Når de så at det var svært få søkere, ombestemte de seg og stanset opptaket. 

Se faktaboks med oversikt over alle studiene. 

Fakta

Studier trukket etter søknadsfristen grunnet få søkere

 • HINN, årsstudium  Idrett,   Elverum 
 • HVL Community Arts , Stord 
 • HVL Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag, Stord
 • HVL Lærer, 1.-13. trinn, musikk, Stord 
 • MF Ungdom, kultur og trosopplæring Oslo 
 • NLA Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), Bergen
 • NLA Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE), Oslo
 • NLA Musikk Bergen 
 • NLA Samfunnsfag, Bergen
 • NORD Engelsk, bachelor, Bodø 
 • NORD Historie, bachelor Bodø 
 • NORD Nordområde- og nordiske studier Bodø 
 • NORD Sosiologi og samfunnsanalyse, Bodø Bodø 
 • NORD Sosiologi og samfunnsanalyse, Levanger Levanger 
 • NORD Sosiologi, Levanger Levanger 
 • UIA Lærerutdanning for tospråklige Kristiansand
 • UIT Ingeniør, bygg, Mo i Rana Herøy (Nordland)
 • UIT Ingeniør, maskin, Mo i Rana Herøy (Nordland) 
 • USN Barnehagelærer, heltid, Notodden
 • USN Engelsk, årsstudium, Bø
 • USN Instrumentmaking, årsstudium, Vinje 
 • USN Kunst og håndverk Notodden 
 • USN Lærer, 1.-13. trinn, kroppsøving og idrettsfag , Notodden
 • USN: Norsk, årsstudium, Bø
 • USN Språk og litteratur, bachelor, Bø 
 • Kilde: Samordna opptak

USN trakk sju studier

— Med utgangspunkt i styrets behandling av budsjettet for 2023, ba jeg styret om fullmakt til å trekke innmeldte studietilbud fra opptak høsten 2023. Dette var basert på søkningen til tilbudet i 2023, søkerutvikling over tid og prognoser for opptaket høsten 2023, sier rektor Petter Aasen i en e-post til Khrono. 

USN-ledelsen tok blant annet utgangspunkt i prognoser for møtt-tall, altså hvor mange som faktisk møter opp, om berørte fagmiljø knyttet til studier med lav rekruttering kan brukes i andre aktiviteter, for eksempel etter- og videreutdanning, og om det var ønskelig å videreutvikle studietilbudene. 

Konklusjonen ble at sju studietilbud ble trukket.

Blant de sju studiene var det fire studier som hadde fra 9 til 11 søkere som oppga studiene som førsteprioritet, mens bachelor i språk og litteratur og årsstudium norsk bare fikk fem søkere. Prognosene for faktisk oppmøte er enda lavere, fra 10 til 3 studenter. 

— Nasjonal utfordring

Ved barnehagelærerutdanningen på Notodden var det kun 10 søkere som hadde studiet som førsteprioritet, og det ble antatt at like mange ville møte opp. Det lave antallet førte til at studietilbudet ble trukket. 

— Trekking av studier er alltid krevende. Den stedsbaserte barnehagelærerutdanningen på Notodden, som det her henvises til, er et godt etablert studium og har gjennom flere år fått svært gode resultater på Studiebarometeret. Likevel har antall søkere til studiet vært synkende, sier visedekan Kjetil Reier-Røberg. 

Han forteller at siden dette er et veldrevet studium, var det et krevende valg å trekke studiet. Når de likevel valgte å gjøre det i år, er det flere grunner til det. 

Det nett- og samlingsbaserte studiet på deltid, som også går på Notodden, har i mange år hatt gode søkertall, og i år økte USN opptaket på dette deltidsstudiet.

— Synkende søkertall til barnehageutdanningen er en nasjonal utfordring, og vi jobber aktivt med å vurdere andre og mer fleksible organiseringsformer for akkurat dette studietilbudet på heltid. Vi vet at barnehager sliter med rekruttering, og vi er opptatt av å finne fram til hvordan vi kan utdanne flere godt kvalifiserte barnehagelærere i en tid der flere søker mer fleksible studieprogrammer. 

Reier-Røberg sier de bruker tida dette året til å videreutvikle studiet i den retninga.

Få instrumentmakere, få søkere

Årsstudium i instrumentmaking i Rauland er et av de andre studiene som ble trukket ved USN. 11 søkere førte studiet opp som førsteprioritet, men det ble antatt at bare 3 ville møte opp. 

Instituttleder Stian Roland ved Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk sier det var flere grunner til at studiet ble trukket. 

— Det var i utgangspunktet for få søkere, og ikke alle hadde lastet opp dokumentasjon som trengtes for å komme videre til opptaksprøve. Samtidig var bemanningssituasjonen slik at det var greit å ta en pause. 

Roland sier de nå i første omgang satser på bachelor i instrumentmaking. Hva som skjer med årsstudiet, er ikke helt avklart ennå.

 — Vi er alene om studietilbudene våre og rekrutterer fra hele landet. Vi har hatt nedgang de siste årene, men mindre enn gjennomsnittet i landet. Vi driver med fagområder i Rauland som er viktige for framtida, og som kanskje folk vil få øynene opp for. 

— For å stille et dumt spørsmål: Hvorfor er det viktig med utdanning i instrumentmaking?

— Vi utdanner instrumentmakere over hele landet. Uten dem kan vi ikke reparere instrumentet til alle som spiller et instrument i kulturskolen. Spiller du hardingfele, må du kanskje kjøre 5—6 timer for å reparere fela, da blir det dårlig rekruttering. Det er for eksempel bare noen få hardingfelemakere i landet, og enda færre som lager langeleik. All instrumentøving er avhengig av instrumentmakere, sier instituttleder Stian Roland.

Rammet av skolepenger

Ved Nord universitet valgte de å trekke seks studietilbud da de så hvor få det var som søkte. Tre av dem var ved Fakultet for samfunnsvitenskap. 

— Det er ikke noe artig å oppleve at et studium blir trukket når du brenner for det. Vi har veldig dedikerte ansatte. Men vår holdning er at vi da prøver å finne andre muligheter, sier dekan Elisabet C. Ljunggren. 

Portrett av Elisabet Carine Ljunggren.
Elisabet Carine Ljunggren er dekan ved Nord universitet.

Dette var studiene fakultetet valgte å trekke:

 • Nordområde og nordiske studier, bachelor i Bodø
 • Sosiologi og samfunnsanalyse, bachelor i Bodø og i Levanger
 • Sosiolog, årsstudium i Levanger

Nordområde- og nordiske studier var en nettbasert bachelor som ble hardt rammet av at studieavgift ble innført. Bacheloren rekrutterte i stor grad studenter fra land utenfor EU og EØS. 

— Da studiet ble etablert, hadde vi en del russiske studenter, og samfunnsvitenskap i nordområdene er et satsingsområde for Nord universitet, sier Ljunggren. 

Med få søkere og en del overlapp med andreårsstudier, konkluderte fakultetet med at det var nødvendig med en opprydning. 

— Å trekke studiet var kjempetøft. Det fordrer at man har gode prosesser i fagmiljøene og at de forstår hvorfor dette skjer. 

De tilbyr fortsatt et årsstudium med samme tematikk, som har veldig gode søkertall. 

— Vi må utvikle studier i et annet format. Politiske myndigheter krever at vi skal jobbe mer med etter- og videreutdanning og betalingsstudier, så da må vi vri porteføljen mer i den retningen. 

Dårligere læringsmiljø med få søkere

Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse i Bodø og Levanger blir nå nett- og samlingsbasert i stedet med opptak hvert andre år. De to stedsbaserte studiene ble altså trukket. 

— Vi får ikke et ordentlig læringsmiljø med så få søkere. En eller to studenter er ikke det samme som 10-20. Det er et økonomisk spørsmål også, sier dekanen ved Nord universitet.

Årsstudiet i sosiologi i Levanger ble trukket i år, men gis i Bodø. I 2024/25 blir studiet tilbudt begge stedene. 

At studiene ble trukket og ikke tilbudt i 2023/2024, betyr ikke at skjebnen til alle er beseglet. Det vil bli tatt opp studenter på noen av dem ved neste opptaksrunde våren 2024, mens det for andre studier er uavklart hva som skjer. En del vil bli mer nettbaserte og for i hvert fall ett studium er det snakk om opptak hvert andre år. 

Powered by Labrador CMS