søkjarliste

27 søkjarar til fire dekanstillingar

Fleire sitjande leiarar står på søkjarlista til fire dekanstillingar ved Høgskolen i Innlandet.

Morten Ørbeck er dekan ved Fakultet for lærarutdanning og pedagogikk. Det vil han gjerne halda fram med.

Fire av dei seks fakulteta ved Høgskolen i Innlandet skal ha ny leiar frå nyttår. Då søknadsfristen gjekk ut 1. september, hadde det meldt seg totalt 27 søkjarar. Ved tre av fakulteta er sitjande dekan på søkjarlista. Dette er Ingrid Guldvik, dekan ved fakultet for helse- og sosialvitskap, Morten Ørbeck, dekan ved fakultet for lærarutdanning og pedagogikkvitskap og Karin Julsrud, dekan ved Den norske filmskolen.

Åtte vil verta helsedekan

Liv Ødbehr er høgskulelektor og instituttleiar.

Ved fakultet for helse- og sosialvitskap har desse meldt seg:

 • Ingrid Guldvik (65), dekan ved fakultet for helse- og sosialvitskap
 • Liv Ødbehr (56), instituttleiar
 • Ine Wigernæs (52), førsteamanuensis/fagenhetsleder/ forskningsgruppeleder
 • Eivind Opsahl (50), avdelingssjef
 • Raoul Nap-Goedhuis (53), dean, Oldambt, Nederland
 • Boye Welde (52), førsteamanuensis
 • Per Morten Fredriksen (55), professor
 • Ein kvinneleg søkjar er unnateke offentlegheit
Ingrid Guldvik ønskjer seg ein ny periode som dekan.

Blant akademikarane på lista er Liv Ødbehr er institutttleiar ved Institutt for helse- og sjukepleievitskap ved Høgskolen i Innlandet. Boye Welde er tilsett ved Idrettshøgskolen ved Universitetet i Tromsø Noregs arktiske universitet, Ine Wigernæs er tilsett ved Institutt for helsevitskap ved NTNU Gjøvik og Per Morten Fredriksen er professor ved Høyskolen Kristiania.

Seks vil leia lærarutdanninga

Boye Welde har òg søkt stillinga som dekan ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Dei andre på denne søkjarlista er:

 • Pavlina Ivanova (51), rektor
 • Phalangchok Wanphet (46), professor Nord Universitet
 • Marit Honerød Hoveid (61), professor i pedagogikk
 • Morten Ørbeck (61), dekan
 • Arild Hovland (60), førsteamanuensis
 • Ein kvinneleg søkjar er unnateke offentlegheit

Prorektor vil verta dekan

Jens Uwe Korten har søkt fleire stillingar ved Høgskolen i Innlandet. Han er i dag prorektor for samfunnskontakt.

Ved Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi er det tre søkjarar som er unntekne offentlegheit; to menn og ei kvinne. Jens Uwe Korten har òg søkt. Han var tilsett ved Høgskolen i Lillehammer før samanslåinga til Høgskolen i Innlandet, og er no prorektor for samfunnskontakt. Korten var òg blant søkjarane til rektorstillinga ved Høgskolen i Innlandet. Der vart som kjent Peer Jacob Svenkerud tilsett i vår.

Den siste søkjaren er, ifølgje ei pressemelding frå høgskulen, Jo Sondre Moseng. Han er instituttleiar ved TV-skulen.

Fire av dei seks søkjarane til stillinga som dekan for Den norske filmskolen er unntekne offentlegheit. Dei to som er kjende, er sitjande dekan Karin Julsrud og i tillegg Ahmad Alhaffar.

Nøgd rektor

LES VIDERE ETTER ANNONSEN

FÅ NYHETER PÅ MOBILEN
Last ned Khrono-appen!

Download on the App Store Tilgjengelig på Google Play

— Me har gode kandidatar til alle dei fire ledige stillingane. Dette er heilt sentrale leiarstillingar som vil bidra sterkt til høgskulen si vidare utvikling, seier rektor Peer Jacob Svenkerud i pressemeldinga.

I sommar var Marit Roland tilsett som dekan ved Svenkerud sitt gamle fakultet Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap. Det siste fakultetet, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi, er leia av Maria Hörnell Willebrand.

Powered by Labrador CMS