Ferske SSB-tall

37 milliarder til forskning og utviklingsarbeid

Næringslivet utførte forskning og utviklingsarbeid (FoU) for nær 37 milliarder kroner i 2020. Dette er nesten 1,5 milliarder kroner mer enn i 2019, viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Både industrien og tjenestenæringene har samlet sett kjøpt mer FoU-tjenester av andre i 2020. I industrien var det særlig farmasøytisk industri som bidro til denne veksten.

Det var de tjenesteytende næringene som bidro mest til FoU-veksten (forskning- og utviklingsveksten journ. anm.) i næringslivet, skriver Statistisk Sentralbyrå (SSB) i en pressemelding.

I tillegg til å utføre FoU-arbeid for nær 37 milliarder kroner i 2020, kjøpte også foretakene i tillegg FoU-tjenester for 8,1 milliarder kroner.

14 prosent mindre innenfor petroleum

Mye av FoU-innsatsen er rettet mot det tematiske området petroleum, men i 2020 ble det brukt 14 prosent mindre FoU-ressurser på dette området enn året før. Nedgangen var sterkest blant foretak med over 500 sysselsatte, viser SSBs tall.

I næringslivet økte driftskostnadene til helserelatert FoU med 15 prosent, til 2,8 milliarder kroner i 2020. Det største bidraget til temaområdet helse og omsorg kom fra næringen «forsknings- og utviklingsarbeid», med 600 millioner kroner i 2020.

Det nest største bidraget kom fra farmasøytisk industri. I tillegg ble det brukt midler på helserelatert FoU i andre næringer som blant annet «Data- og elektronisk industri» og «IT-tjenester».

Farmasøytisk industri

Både industrien og tjenestenæringene har samlet sett kjøpt mer FoU-tjenester av andre i 2020. I industrien var det særlig farmasøytisk industri som bidro til denne veksten.

Farmasøytisk industri kjøpte FoU-tjenester for 790 millioner kroner i 2020, det er 219 millioner kroner mer enn i 2019. Det er særlig kjøp fra utlandet som har økt.

Tjenestenæringene kjøpte til sammen FoU-tjenester for nesten 3,3 milliarder kroner i 2020, en økning på 320 millioner kroner.

Totalt sett mindre

Totalt sett ble det brukt mindre penger på forskning- og utviklingsarbeid i 2020. Det viser også ferske tall fra SSB. Nedgangen er liten, bare en prosent, sammenlignet med året før, men både universitet- og høgskolesektoren og instituttsektoren hadde nedgang, på henholdsvis fire og tre prosent.

Powered by Labrador CMS