nasjonal deleksamen

43 prosent fikk stryk på juss-eksamen

Masterstudenter ved barnevern har hatt nasjonal deleksamen i juridiske fag. Mange strøk.

I en pilot for å lage nasjonal deleksamen i juridiske fag for barnevernstudenter ble strykprosenten høy. Det bekymrer Nokut-direktør Kristin Vinje.
Publisert

Nasjonal deleksamen i juridiske fag for de barnevernfaglige masterstudiene er gjennomført for første gang. Den første gjennomføringen var kun en pilot, men resultatene viser at institusjonene har en del å jobbe med. Fra høsten 2023 rulles eksamen ut i full skala.

Fakta

Nasjonal deleksamen

  • På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Nokut ansvar for fire ulike nasjonale deleksamener på universiteter og høgskoler.
  • En av eksamenene er for studenter på sykepleie, en er for studenter i revisjon og en for grunnskolelærerstudenter, både trinn 1-7 (GLU 1.-7.)og trinn 5-10 (GLU 5.-10.) Nytt høsten 2022 var også en nasjonal deleksamen, som en pilot, for barnevernstudenter.
  • For juridiske fag for barnevernstudenter ble det bestemt at det skulle gjennomføres en frivillig pilot før den ordinære eksamenen skulle gjennomføres. Denne ble gjennomført 7. desember 2022. Da deltok seks institusjoner på nasjonal deleksamen i rettsanvendelse i barnevern. Totalt 165 kandidater avla eksamen.
  • Fra høsten 2023 blir alle 13 institusjoner som tilbyr disse mastergradene, med på nasjonal deleksamen.
  • Resultatene fra piloten viser at det var mange som ikke besto eksamen. Av 165 kandidater var det 94 kandidater (57 %) som fikk bestått. 71 kandidater (43 %) fikk dermed ikke bestått.
  • Den nasjonale eksamenen i rettsanvendelse i barnevernsfaglig arbeid er felles for master i barnevernfaglig arbeid og for master i barnevern. Eksamenen knyttes til juridisk metode, og hvordan man resonnerer knyttet til rettslige spørsmål på barnevernfeltet.
  • Kandidatene blir vurdert til bestått/ikke bestått av nasjonale sensorer bestående av fagpersoner fra hele landet.

Kilde: Nokut

Eksamensresultatene fra piloten viser at det var mange som ikke besto. Av 165 kandidater var det 94 kandidater (57 prosent) som fikk bestått. 71 kandidater (43 prosent) fikk dermed ikke bestått.

En så høy strykprosent bekymrer administrerende direktør i Nokut, Kristin Vinje.

— Det er i snitt en urovekkende høy strykprosent som viser at det bør gjøres tiltak for å styrke studentenes kunnskap om dette viktige temaet. Men det er store variasjoner mellom institusjonene, så vi har god tro på at dette vil bedre seg i fremtiden når dette emnet er mer etablert, sier Vinje, i en pressemelding fra Nokut.

Bestått / ikke bestått

Den nasjonale eksamenen i rettsanvendelse i barnevernfaglig arbeid er felles for master i barnevernfaglig arbeid og for master i barnevern. Eksamenen knyttes til juridisk metode, og hvordan man resonnerer knyttet til rettslige spørsmål på barnevernfeltet.

Kandidatene blir vurdert til bestått/ikke bestått av nasjonale sensorer bestående av fagpersoner fra hele landet.

I 2021 fikk Nokut i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å utvikle en nasjonal deleksamen i juridiske fag for de nye mastergradene i henholdsvis barnevern og barnevernsarbeid.

Det ble bestemt at det skulle gjennomføres en frivillig pilot før den ordinære eksamenen skulle gjennomføres. Denne ble gjennomført 7. desember 2022. Da deltok seks institusjoner på nasjonal deleksamen i rettsanvendelse i barnevern. Totalt 165 kandidater avla eksamen.

Glad for mange i piloten

Analysedirektør i Nokut, Ole-Jacob Skodvin, er glad for at så mange som seks institusjoner ønsket å delta i piloten.

— Det er mye som skal på plass når man skal gjennomføre en slik landsomfattende pilot. Nokut vil takke alle som har bidratt til å få dette i havn, og håper resultatene blir brukt til å videreutvikle utdanningene, sier Skodvin i pressemeldingen.

Noen institusjoner vil gjennomføre eksamen i april 2023, men fra høsten 2023 blir alle 13 institusjoner som tilbyr disse mastergradene med på nasjonal deleksamen.

Piloten vil bli evaluert etter de første gjennomføringene, for å avdekke behov for mindre justeringer av eksamensarbeidet framover, ifølge Nokut.

Trenger juss-kompetanse

Nasjonal deleksamen i juss for barnevernsfaglige masterprogrammer er et av flere tiltak for å heve den juridiske kompetansen i barnevernet, og er noe både Barne- og familiedepartementet og Kunnskapsdepartementet arbeider med.

— Tilstrekkelig juridisk kompetanse er avgjørende for rettssikkerheten til barn og familier som mottar hjelp og som kan møte inngripende tiltak med bruk av tvang og makt, heter det i Nokuts beskrivelse av den nye nasjonale deleksamenen.

I tillegg er tanken at den nasjonale eksamenen skal knytte de ulike studiestedene tettere sammen og gi mulighet for å sammenligne seg med andre og utvikle seg på grunnlag av det. Videre er tanken at en slik nasjonal eksamen kan bidra til økt tillit til barnevernfaglige utdanninger.

Powered by Labrador CMS