Tildeling

45 millioner til tiltak for arbeidslivsrelevans

Før jul fordelte Kunnskapsdepartementet 45 millioner til sju universiteter og høgskoler. Universitetet i Sørøst-Norge fikk 8 millioner.

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har fått penger til to ulike prosjekter som handler om arbeidslivsrelevans. Her fra undervisningen i USN sitt allerede etablerte prosjekt med næringsmaster på Kongsberg.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Rett før jul offentliggjorde Kunnskapsdepartementet fordelingen av 45 millioner som skal gå til å utvikle nye læringsformer som skal koble studenter og arbeidsgivere tettere sammen.

Det handler om at studentene skal få mer praksis, de skal løse konkrete problemer for bedrifter og få mer undervisning av folk fra arbeidslivet.

Fakta

Fordelingen

  • Høgskulen på Vestlandet. Ingeniører i tverrfaglige team løyser framtidens utfordringer. 3,768 millioner
  • Høgskulen på Vestlandet. Integrert praksis i nautikkutdanningen. 4,984 millioner.
  • Norges Handelshøyskole. The new Innovation School. 5 millioner.
  • NTNU. Næringsnær gjennom studentpraksis i økonomisk-administrativ utdanning. 4,989 millioner.
  • NMBU. Samarbeid for betre medvirking i planlegging (SAMBED). 4,998 millioner.
  • Nord Universitet. Redaksjonell relevans i journalistutdanninga. 4,909 millioner.
  • UiT Norges arktiske universitet. Samarbeid om praksis i høyere utdanning. 4,204 millioner.
  • UiT Norges arktiske universitet. GeoPraksis – Praksis for en arbeidslivsrelevant utdanning. 4,397 millioner.
  • Universitetet i Sørøst-Norge. Innovasjon i team - Ein modell for innovasjons- og samarbeidskompetanse for et bærekraftig arbeidsliv. 4,998 millioner.
  • Universitetet i Sørøst-Norge. Scenekunst pop-up camp for studenter: kreativ node for auka arbeidsrelevans. 2,876 millioner.

Denne våren kommer det en stortingsmelding om arbeidslivsrelevans ved universiteter og høgskoler. Det er planlagt en ny utlysning av mer penger når meldingen blir lansert i løpet av våren.

— Jeg vil at studentene skal møte konkrete problemstillinger fra arbeidslivet i utdanningen, slik at de bedre forstår hvordan de kan bruke det de har lært når de skal ut i jobb. Dette er viktig for studiekvaliteten og for at næringsliv og offentlig sektor skal få den kompetansen de trenger, sier forskings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding fra departementet.

Ti prosjekt får støtte

Det er Universitetet i Sørøst-Norge, UiT Norges arktiske universitet, NTNU, Høgskulen på Vestlandet, Nord universitet, Norges Handelshøyskole og NMBU (Norges miljø- og biovitskapelige universitet) som har fått tilslag på sine søknader.

Det er Diku, Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning, som deler ut pengene.

Det kom inn 41 søknader på denne utlysningen av penger som kommer fra Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

To prosjekter ved Universitetet i Sørøst Norge

Både Høgskulen på Vestlandet, UiT Norges arktiske universitet og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) har fått tilslag på to prosjekter hver og totalt over 8 millioner de alle tre institusjoner.

I en egen omtale på hjemmesidene til USN forteller viserektor for utdanning ved USN, Ingvild Marheim Larsen, at universitetet er svært glad for disse tilslagene.

USN får midler til to prosjekter. Nesten fem millioner går til prosjektet «Innovasjon i team - En modell for innovasjons- og samarbeidskompetanse for et bærekraftig arbeidsliv», mens 2,9 millioner går til «Scenekunst pop-up camp for studenter: kreativ node for økt arbeidsrelevans».

— Begge disse prosjektene vil bidra til å koble studenter og arbeidslivet tettere sammen gjennom å utvikle nye modeller for samarbeid og nye samarbeidsarenaer. Prosjektene innebærer også å trene ferdigheter som arbeidslivet etterspør. Dette vil gi viktige erfaringer som hele USN kan lære av, sier Marheim Larsen.

Arbeidslivet ønsker generiske ferdigheter

Prosjektet «Innovasjon i team - En modell for innovasjons- og samarbeidskompetanse for et bærekraftig arbeidsliv» skal utvikle en ny modell for samarbeid mellom studenter fra ulike studieretninger, arbeidslivet og fagansatte ved USN. Det er universitetslektor Anette Myhre Momrak ved Institutt for økonomi og IT som skal lede prosjektet.

— I tillegg til faglig kunnskap og kompetanse etterlyser arbeidslivet i stadig større grad såkalte generiske ferdigheter, som evne til kritisk tenkning, samfunnsbevissthet, kommunikasjons- og samarbeidsevner, selvrefleksjon og sosiale og emosjonelle egenskaper, sier Anette Myhre Momrak, som skal lede prosjektet.

«Scenekunst pop-up camp for studenter: kreativ node for økt arbeidsrelevans» skal ledes av Steffen Fagernes Johannessen, førsteamanuensis ved Institutt for kultur, religion og samfunnsfag. Dette prosjektet skal integreres i bachelor i kulturledelse og skal gå over ett semester.

Prosjektet handler om scenekunst, og skal bidra til økt arbeidsrelevans i studieprogrammet gjennom konkret og praktisk samarbeid med private foretak, høyere utdanning og forskjellige næringslivsaktører. Prosjektet vil også ha fokus på bærekraft i alle faser.

Powered by Labrador CMS