studieplasser

500 nye studieplasser i sykepleie fra høsten

Statsrådene Ola Borten Moe og Ingvild Kjerkol varsler 500 nye studieplasser i sykepleie fra høsten. 200 av plassene må utdanningsinstitusjonene finansiere selv.

– Vi mangler ganske mange sykeleiere både i kommunene og på sykehusene. Og så mangler vi spesialsykepleiere, sa Ingvild Kjekol til NRK lørdag kveld. Her sammen med Ola Borten Moe i Trondheim.
Publisert Oppdatert

Fra neste høst vil det bli etablert 500 nye studieplasser for sykepleiere. Plassene skal fordeles over hele landet. Frp kaller satsingen en dråpe i havet.

— Dette er en start. Vi kommer til å se framover at det blir en tyngre vektlegging innenfor de disiplinene vi vet at vi som samfunn har store behov for, sier forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe (Sp) til NRK lørdag kveld.

De 500 nye studieplassene på sykepleierstudiet tilsvarer en økning i antallet på 10 prosent, men 200 av plassene må utdanningsinstitusjonene finansiere selv.

Midler til 300 av 500 plasser

Regjeringen foreslår nå å bevilge midler til 300 nye studieplasser i sykepleie, heter det i en pressemelding sendt ut lørdag kveld.

Institusjonene bør, så langt det er mulig, prioritere videreutdanning for jordmødre, helsesykepleiere, og ABIOK-sykepleiere (anestesi, barn, intensiv, operasjon og kreft).

De resterende 200 plassene til grunnutdanningen i sykepleie ber vi om at utdanningsinstitusjonene finansierer gjennom omdisponering av egne midler, heter det i meldingen fra Kunnskapsdepartementet.

Fakta

Rekruttering av intensivsykepleiere

  • Studier i intensivsykepleie kan gjøres på heltid eller deltid. Det kan også gjøres som mastergrad (120 studiepoeng) eller som videreutdanning (90 studiepoeng).
  • Noen høgskoler og universiteter har opptak bare annethvert år, og noen enda mer sporadisk. Noen institusjoner la inn et ekstra opptak i 2020, mens andre opprettholder pause i 2021.
  • Dette gjør det vanskelig å sammenligne tallene år for år. Khronos tall viser samtidig at 2022 trolig vil gi en noe større økning i antall studieplasser, ettersom tre universiteter og høgskoler som har pause fra opptak i 2021 har opptak i 2022. Andre som har opptak i år, vil ta pause eneste år.
  • En tredje utdanning er såkalt «innpass». Dette innebærer at allerede utdannede intensivsykepleiere uten mastergrad får innpass i andre studieår for å kunne få en master. For eksempel brukes utdanningskapasiteten ved Høgskolen i Østfold på slike innpass-masterstudier i år, noe som ikke vil gi nye intensivsykepleiere.

En en utredning av intensivkapasiteten fra desember 2019, pekte på et behov for en generell økning bare i intensivsenger på 25 til 30 prosent.

– Vi mangler ganske mange sykeleiere både i kommunene og på sykehusene. Og så mangler vi spesialsykepleiere. Her snakker vi flere tusen sykepleiere vi gjerne skulle hatt i tjenesten, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

200 av plassene går til førsteårsstudenter, og mens flere av de andre studieplassene blant annet vil dreie seg om spesialisering.

– Vi vet det er stort behov for å øke kapasiteten innen de ulike spesialiseringene, sier Borten Moe.

Skrikende mangel på intensivsykepleiere

Khrono har tidligere skrevet om den skrikende mangelen på intensivsykepleiere, som ikke minst har gitt seg utslag under pandemien i perioder der mange er innlagt på sykehus.

Avdelingsleder ved intensivavdelingen på Akuttklinikken ved OUS, Øystein Fahre, skrev i en kronikk i Aftenposten tidligere i år at det er økt antall intensivsykepleiere som haster mest.

Khrono ba i vår de ulike utdanningsinstitusjonene oppgi hvor mange studieplasser de har på videreutdanning og masterutdanning innen intensivsykepleie i 2021, sammenlignet med de siste årene.

Svaret viste at man flere steder hadde flere studieplasser innen intensivsykepleie i 2020 sammenlignet med 2019. Men økningen fortsetter ikke i samme skala i 2021.

Khronos anslag viser at det var rundt 290 studieplasser på master- eller videreutdanning i intensivsykepleie i 2019. I 2020 var tallet ca. 325. I 2021 er planlagt opptak av ca. 335 — bare ti flere enn i 2020.

Tallene er noe usikre og vanskelige å sammenligne (se forklaring i faktaboksen).

Men det kan vanskelig hevdes at koronapandemien har gitt en «boost» i utdanningen av intensivsykepleiere.

Borten Moe: Må starte forberedelser nå

Ola Borten Moe mener det er viktig at de ulike utdanningsinstitusjonene nå starter å forberede seg på de ekstra studieplassene, og endringene som blir til høsten.

– Det viktigste nå er at universitetene og høyskolene får beskjed om det, slik at de kan belage seg på det og begynne å rigge opplegget rundt studiestart. Det skal på plass lærere, undervisningslokaler, praksisplasser osv., sier ministeren.

Både Kjerkol og Borten Moe understreker at dette er et prioritert felt for dem.

– Vi har sittet i to måneder, det er raskt levert. Dette er en start. Det kommer til å bli mer etter hvert, sier Borten Moe.

Problem med praksisplasser

Foretakstillitsvalg for Norsk sykepleierforbund ved St. Olavs hospital, Gro Lillebø, sier til NRK lørdag at det er avgjørende at det følger nok penger med regjeringens planer.

Hun peker på praksisplasser som den store flaskehalsen.

– Studieplasser er veldig bra. Men det fordrer at det følger med finansiering. Både universiteter og sykehus må settes i stand til å gi skikkelige praksisplasser. Sykepleierutdanning har nå en lav finansieringskategori, og den må økes, sier Lillebø.

Også ulike utdanningsinstitusjonen pekte på samme utfordring tidligere i år:

— Forutsatt at man har nok søkere er det tilgang til praksisplasser som er den begrensende faktor for å kunne ta inn flere studenter, opplysteTrine Bjerva, prodekan for utdanning ved Høgskolen i Innlandet til Khrono den gangen.

Høgskolen ser nå på nye måter å tenke praksisplasser på.

— Vi har en pilot gående som åpner opp for at studenter skal kunne ha med seg sin egen praksisplass knyttet til sykehus andre steder i landet. Foreløpig er vi i en utprøvingsfase, men på denne måten vil vi kunne ta inn flere studenter på videreutdanning i intensivsykepleie og kanskje på sikt doble antallet studenter, forklarer Bjerva.

Frp vil ha 2500 plasser

Frps helsepolitiske talsperson Bård Hoksrud kaller regjeringens satsing «en dråpe i havet».

– Fremskrittspartiet vil ha 2.500 nye studieplasser neste år, for vi må utdanne flere sykepleiere. Det er kjempebehov der ute, sier Hoksrud til NTB.

Han understreker at det også er behov for kortsiktige tiltak.

– Jeg tror kanskje det aller viktigste er nå at vi må få flere som har gått ut av sykepleieyrket, til å komme tilbake, sier Hoksrud.

Powered by Labrador CMS