fagskoleutdanning

500 nye studieplasser til fagskoler over hele landet

Regjeringen setter av 20 millioner kroner til 500 studieplasser ved fagskoler over hele landet. Se hvilke fylker som får mest her.

Oslo fylke får flest av de 500 studieplassene til fagskolene.

Fra og med førstkommende høst vil antallet studieplasser ved norske fagskoler øke med 500, noe som i kroner og øre utgjør 20 millioner.

Det skriver Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Studieplassene skal fordeles mellom fagskoler over hele landet, og er i hovedsak tilknyttet toårige studieløp.

— Dette er et betydelig løft i en viktig sektor, og vil sikre at enda flere får tilgang til utdanninger skreddersydd til arbeidsmarkedets behov, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Stort behov

Som Khrono meldte mandag denne uken, viser NHOs kompetansebarometer for 2022 at norske bedrifter mangler mange ansatte med riktig kompetanse.

Administrerende direktør i NHO, Ole Erik Amlid, har blant annet pekt på at Norge befinner seg i en vedvarende yrkesfagkrise.

Ifølge kompetansebarometeret er det særlig mangel på folk innenfor bygg- og anlegg, industrien og IKT, men også det offentlige mangler folk med høyere yrkesfaglig utdanning, innenfor helse-, pleie - og omsorgsyrker.

— Vi vet at arbeidslivet har et stort behov for ansatte med høyere yrkesfaglig utdanning. De 500 nye studieplassene blir viktige for å tette dette kompetansegapet, uttaler Ola Borten Moe.

Det er fylkene Oslo, Viken, Innlandet og Vestlandet som får de fleste av de 500 studieplassene. Se egen tabell.

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som har fordelt midlene, men det er opp til fylkeskommunene å bestemme hvordan pengene skal fordeles til den enkelte fagskole.

Slik fordeles studieplassene

Fylkeskommune Nye studieplasser Halvårseffekt 2023
Agder351 400 000
Innlandet602 400 000
Møre og Romsdal10400 000
Nordland10400 000
Oslo953 800 000
Rogaland502 000 000
Troms og Finnmark351 400 000
Trøndelag481 920 000
Vestfold og Telemark251 000 000
Vestland602 400 000
Viken722 880 000
Total50020 000 000

Kilde: Kunnskapsdepartementet

Utsynsmeldingen

Regjeringen arbeider for tiden med å kartlegge behovet for kompetanse i arbeidslivet. Et av målene er å endre utdanningssystemene og gjøre dem mer fleksible.

En av stortingsmeldingene som skal danne grunnlaget for å løse situasjonen, er Utsynsmeldingen, som etter planen skal være klar før påske.

Statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp) har sagt til Khrono at den grunnleggende utfordringen er at det er for få folk til å fylle alle jobbene.

— Det etterspurte kompetansebehovet er enormt, og slik er det over hele linjen, sa Hoel til Khrono forrige uke.

Powered by Labrador CMS