studiestøtte

7 av 10 mener studentene bør få mer fra Lånekassen

Et stort flertall av de spurte i en undersøkelse mener studiestøtten bør økes.

Studentene har for lite penger å leve av, mener Norsk studentorganisasjon. Et flertall i befolkningen er enig.

Bør studiestøtten til norske studenter økes, senkes eller holdes på samme nivå?

Spørsmålet er blitt stilt et utvalg på 1001 personer over 15 år. 71 prosent svarte ja, 20 prosent mener støtten bør holdes på samme nivå som i dag. Nesten ingen, 1 prosent, synes studentene bør få mindre, skriver VG.

For studieåret 2022–2023 får fulltidsstudenter utbetalt 128.887 kr i basislån av Lånekassen.

Spørreundersøkelsen er gjennomført av SENTIO Research på oppdrag for Norsk studentorganisasjon (NSO).

Økt studiestøtte har lenge vært en kampsak for studentorganisasjonene i Norge.

— Studentene er en gruppe som over lang tid har hatt for lite å rutte med for å dekke fundamentale og nødvendige utgifter til mat, bosted og strøm. Vi har over flere år fått stadig dårligere råd sammenlignet med resten av samfunnet, sa NSO-leder Maika Marie Godal til Khrono i juli.

Powered by Labrador CMS