internasjonale studenter

86 prosent færre søkere. Etterlyser stipender som regjeringen lovte

Prorektor i Ås etterlyser stipendene regjeringen har lovt. Søkertallene faller dramatisk.

Bilde av Sandra Borch og Elise Norberg i samtale.
Tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch og prorektor for utdanning ved NMBU, Elise Norberg.
Publisert Oppdatert

Søkertallene fra internasjonale studenter for EU/EØS faller dramatisk. Khrono skrev sist sommer at 80 prosent av de internasjonale studentene fra utenfor EU/EØS var forsvant etter innføringen av studieavgift, eller skolepenger.

Søkertallene nå før jul viser samme tendens. Ved NMBU er nedgangen 86 prosent. Søkertallene fra flere andre universiteter viser samme tendens.

NMBU-rektor: — Skyldes skolepenger

Fristen for å søke studieplass 2024/25 for studenter utenfor EU/EØS var 1. desember ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet) i Ås.

Fakta

Styremøte 2. februar 2024, NMBU (møtet strømmes ikke)

Vedtakssaker

 • 1/24 - Godkjenning av innkalling og saksliste
 • 2/24 - Utnevnelse av nye æresdoktorer ved NMBU
 • 3/24 - Konstituering av prorektor for utdanning 2024-2025
 • 4/24 - Skolepenger studieåret 2024/25
 • 5/24 - Revidering av forskrift om studier ved NMBU
 • 6/24 - Rektors resultatmål
 • 7/24 - Styrets egenevaluering 2024
 • 8/24 - NMBU Revisjonsplan 2024

Orienteringssaker

 • 1/24 - Internrevisors Årsrapport 2023
 • 2/24 - Tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet
 • 3/24 - Studentenes kvarter
 • 4/24 - NMBUs kvalitetsmelding for utdanning 2022/23
 • 5/24 - Læringsmiljøutvalgets årsrapport 2022/23
 • 6/24 - Rektors orientering
 • 7/24 - Referatsaker
 • 8/24 - Eventuelt

Dokumenter

— Søkertallene til de internasjonale studiene våre har ikke overraskende gått ned. I år har vi kun mottatt 407 søkere sammenliknet med 2920 sist år. Nedgangen skyldes innføring av skolepenger, skriver rektor Siri Fjellheim til sitt styre som møtes til styremøte fredag 2. februar.

Fjellheim påpeker at studentene som søkte året før var informert om debatten rundt innføring av studieavgift, eller skolepenger, men beslutningen ble først tatt etter søknadsfristen, og derfor er ikke søkertallene overraskende.

Etterlyser stipendene regjeringen lovte

Prorektor for utdanning Elise Norberg sier at hun ikke er veldig overrasket over at søkertallene nå har sunket så dramatisk.

— Det er ikke overraskende at svært mange av våre tidligere søkere i denne gruppen ikke har råd til dette. Mange av våre studenter kommer fra det globale sør, og bare kostnaden ved å bo i Norge, og pengene man må stille som garanti for å slippe til her, er mer enn nok for disse studentene, sier Norberg.

I høst gikk daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch ut sammen med bistandsminister Anne Beathe Tvinnereim og lovet 200 stipender til denne studentkategorien.

— Vi har ikke hørt noe mer om dette, og de som søkte om opptak 1. desember 2023, får tilbud om plass i april. Selv om det er for sent for de som begynner til høsten, så haster det veldig å få dette på plass, sier Norberg.

Foreløpig har ikke NMBU måtte legge ned noen studier. Per i dag har de 35 studenter i denne gruppen som har betalt studieavgift, og omtrent tilsvarende mange som fikk unntak for å betale utdanningen. 

Også andre med lave søkertall

Ifølge opptaksleder ved UiT Norges arktiske universitet, May-Liss Hestnes, har UiT for opptaket høsten 2024 registrert totalt 890 søkere fra land utenfor EU/EØS. Opptaket er ikke ferdigstilt enda.

UiT opplyser at de hadde 5288 søkere året før. Tallet inkluderer både EU og utenfor EU, så det er ikke helt sammenlignbart, men de fleste av disse var i kategorien utenfor EU/EØS. UiT har fått et kutt i 2024 på 10,891 millioner kroner som følge av at de skal ta inn studieavgift fra disse studentene.

Universitetet i Stavanger opplyser at det har 689 søkere fra utenfor EU/EØS. Søkertallet i fjor var 4385. Khrono har ikke fått tallet for fjoråret herfra enda. Budsjettet kuttet for UiS er på 15,754 millioner kroner.

Søknadsfrist til Universitetet i Oslos (UIO) opptak til masterprogram for søkere fra land utenfor EU/EØS og Sveits var 15. november. 

UiO opplyser om at de for opptaket 2024 har mottatt 890 søknader i vårt internasjonale masteropptak for søkere fra land utenfor EU/EØS og Sveits. 

I 2023 hadde de 4135 søknader i dette opptaket. 

— Vi vet per nå ikke hvor mange betalende studenter vi kommer til å få i 2024. Det avhenger av antallet søkere som får opptak, men også av hvor mange av de som får opptak som kvalifiserer for unntak fra å betale studieavgifter, opplyser UiO.

UiO har fått et kutt på 26,724 millioner som en konsekvens av at der innført studieavgift. 

Behandler nivået på skolepenger

Fredag behandler NMBU nivået på det de kaller skolepenger, av andre kalt studieavgift.

Til styret foreslår administrasjonen ikke å gjøre en ny vurdering av satsene for 2024, men videreføre beløpene som ble fastsatt for 2023. 

Det heter i papirene at nivået på skolepenger ved andre sammenlignbare utdannelser i Sverige og Danmark ble tatt med i vurderingen ved prissetting for 2023. For kategoriene A og E foreslås det å sette satsene til henholdsvis 275.000 kroner og 85.000 kroner. 

Det heter videre i styrepapirene at det vil innføres ny finansieringsmodell av universitetene i 2025 og det medfører at NMBU også må gjøre nye vurderinger av størrelsen på skolepenger. 

NMBU var blant de få som i 2023 fikk inn tilsvarende det man fikk i budsjettkutt grunnet innføring av studiepenger.

I 2024 har kuttet helårsvirkning, og NMBUs er 6,122 millioner kroner. 

Budsjettkutt som konsekvens av innføring av studieavgift. Fordelt på institusjonene. Alle tall i millioner kroner

Statlige Kutt i 2024
Universitetet i Oslo26724
Universitetet i Stavanger15754
NTNU14874
Universitetet i Bergen13695
UiT Norges arktiske universitet10891
Universitetet i Sørøst-Norge9596
OsloMet8776
NMBU6122
Universitetet i Agder5235
Nord universitet4802
Norges handelshøyskole3322
Høgskolen i Innlandet3132
Høgskulen på Vestlandet3034
Høgskolen i Østfold2336
Høgskolen i Molde1451
Høgskolen i Volda950
Norges musikkhøgskole892
Arkitekt og designhøgskolen i Oslo875
Kunsthøgskolen i Oslo727
Samisk høgskole104
Norges idrettshøgskole0
Totalt133292
PrivateKutt i 2024
BI4136
MF vitenskaplig høyskole2472
VID vitenskapleige høgskole1683
Høgskolen for teologi og ledelse1380
Fjellhaug Internasjonale høgskole1102
NLA Høgskolen583
Steinerhøgskolen226
Bergen Arkitekthøgskole177
Lovisenberg Diakonale Høgskole132
Høyskolen Kristiania104
Barrat Due48
Dronning Maud Minnes Høgskole17
TOTALT12060

Kilde: Statsbudsjettet 2024

Powered by Labrador CMS