Kvinner og kunnskap

Kunnskapsinstitusjoner har et spesielt ansvar for likestilling, skriver professor Curt Rice.

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Gratulerer med dagen! Den internasjonale kvinnedagen er viktig - også i 2015. I dag markerer vi vår solidaritet med kvinner over hele kloden, kvinner som kjemper mange forskjellige kamper. Og vi viser engasjement for å jobbe videre med utfordringene i Norge også.

Likestilling er ikke oppnådd på norske arbeidsplasser. Kunnskapsinstitusjoner har et spesielt ansvar for å vise vei. Kunnskap gir innsikt i hva som fremdeles gjenstår som utfordringer. Våre sentrale aktiviteter — formidling, utdanning, utviklingsarbeid og forskning — kan alle bidra til at vi oppdager og fremmer resultater om fordelene med økt likestilling og kjønnsbalanse.

Hvordan vil vi vite når likestilling er oppnådd? Et kjennetegn kan være at kjønnet til en arbeidstaker ikke påvirker prosesser som tilsetting, evaluering, lønnsnivå osv.

Er vi der? Det er vi definitivt ikke. På årets kvinnedag, ønsker jeg å dele noen smakebiter fra forskning som støtter opp om denne påstanden.

  • I Sverige studerte forskere noen søknader på postdoc-stillinger og fant ut at kvinnelige søkere måtte ha 2,5 ganger så mange publikasjoner som mannlige søkere for at de skulle bli funnet like kompetente.
  • Et prosjekt i Spania studerte profilene til menn og kvinner som søkte opprykk til professor. De konkluderte med at sjansene for at en mann fikk opprykk var 2,5 ganger større enn for en kvinne med en lik profil.
  • Da ca. 250 professorer ved forskningsuniversiteter i USA ble bedt om å evaluere en CV til en fiktiv jobbsøker, fikk noen av dem CV‘en fra den hypotetiske søkere John mens andre fikk fra Jennifer. CV‘ene var ellers identiske. John fikk flere tilbud og høyere lønn — og det fikk han fra både mannlige og kvinnelige professorer.
  • Et forskningsprosjekt som så på evalueringer av ansatte viser at når evalueringene er tall-baserte, kommer menn som gruppe bedre ut enn kvinner, men når evalueringene er prosaisk, så var det ingen kjønnsbasert forutsigbarhet i den helhetlige vurderingen.
  • Da arbeidsgivere i en simulasjon måtte tilsette noen for å gjøre en jobb som krever høy kompetanse i matematikk viste det seg at 90% av feiltilsettinger — dvs tilsetting av en mindre kompetent person framfor en mer kompetent person — gjaldt tilsetting av en svakere mann over en sterkere kvinne.
  • I et online kurs undervist av en mann og en kvinne, skulle studentene evaluere lærerne på slutten av semesteret. Studentene hadde aldri sett lærerne. Når ett kull ga mannen bedre evalueringer enn kvinnen, byttet de navn med et annet kull. Evalueringene av mannen — som nå framsto for studenten som kvinne — gikk ned, mens evalueringen av den kvinnelige læreren — som nå framsto som en mann — gikk opp.

Likestilling? Er vi der? Definitivt ikke!

Curt Rice

Det ser ut som om vi ikke er i stand til å se bort fra kjønnet til noen vi evaluerer — og dette gjelder evalueringer gjort av menn så vel som kvinner.

Det er viktig at vi vet hva ståa er og UH-institusjoner har et ansvar for å gi slik kunnskap til samfunnet. Dette har forskerne bak disse artikler gjort. Den som ønsker å lese mer om disse artiklene finner lenkene til primærkildene i teksten over; jeg skriver mer om både disse og mange flere på ScienceInBalance.com.

De neste spørsmålene er hvorfor dette skjer og hva vi kan gjøre med det. Her finnes det også forskning å bygge handlinger på. Spesielt det siste av disse spørsmålene — hva kan vi gjøre? — definerer et hovedfokus for Kunnskapsdepartementets Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. I vårt mandat står det at:

«Komitéen skal støtte opp om, og gi anbefalinger om, tiltak som kan bidra til integrering av arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter og dermed medvirke til økt mangfold blant personale og i forskningen. Komitéen skal bidra til en generell bevisstgjøring omkring problemstillinger knyttet til mangfold og inkludering i forskningssystemet».

Én måte vi gjør dette på er gjennom vår nettside. Vi formidler kunnskap om tiltak som kan bidra til bedre kjønnsbalanse. Dette inkluderer både argumentasjon for fordelene med bedre kjønnsbalanse og beste praksis for likestillingsarbeid. Du kan laste ned Talenter på spill — eksempler på god forskningsledelse og andre ressurser om ledelseKifinfo.no: surf gjerne innom — jeg tror du blir både overrasket og fornøyd.

Kunnskap har vi. Nå må vi handle!

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS