arbeidsmarkedet

9 av 10 får relevant jobb etter studiene

Nye undersøkelser fra NHH, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Bergen viser at 90 prosent får relevante jobber etter endt utdanning.

Gunnar Yttri, rektor ved Høgskulen på Vestlandet, lar seg inspirere av en ny kandidatundersøkelse som viser at studentene hans lett får seg relevante jobber.
Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En fersk arbeidsmarkedsundersøkelse gjort ved Norges handelshøyskole (NHH) viser at 93 prosent av masterstudentene hadde fått jobb et halvt år etter avsluttet utdanning. Av disse svarte de aller fleste (97 prosent) at jobben var relevant for utdanningen de hadde tatt.

En annen undersøkelse viser at ved Høgskulen på Vestlandet var 90 prosent av kandidatene i relevant jobb to år etter endt utdanning. Denne kandidatundersøkelsen er gjort av analyse- og utredningselskapet ideas2evidence på oppdrag fra studentsamskipnaden Sammen og ser på situasjonen for de som gikk ut i 2018.

Ved Universitetet i Bergen har også 90 prosent relevant jobb to år etter endt utdanning, viser samme kandidatundersøkelse. Andelen varierer fra 77 prosent ved Fakultet for kunst, musikk og design til 98 prosent ved Det juridiske fakultet.

UiB: Gledelige tall

— Den ferske rapporten viser at UiBs kandidater er høyst attraktive på arbeidsmarkedet. Det er særlig gledelig å se at de i større grad enn i 2016 og 2018 får relevant jobb raskt, og at tallene på de som arbeider ufrivillig deltid går ned, sier rektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen.

Hun legger til at UiB har arbeidet målrettet med å styrke utdanningenes arbeidslivsrelevans, et arbeid som viser seg å bære frukter.

Viserektor for utdanning ved UiB, Oddrun Samdal, sier at kandidatundersøkelsen helt tydelig viser at en mastergrad fra UiB er et trygt valg for fremtiden.

— Kandidatene erfarer at de både har fått nødvendig fagspesifikk kompetanse og generelle ferdigheter som gjør dem rustet for oppgavene som venter arbeidslivet, sier hun.

Yttri: Til styrke og inspirasjon

– Tallene fra Kandidatundersøkelsen er til styrke og inspirasjon i arbeidet vårt med å bygge det nye profesjons- og arbeidslivsrettede universitetet. Det å være relevante er særs viktig for oss, sier rektor Gunnar Yttri i en pressemelding fra HVL.

Kandidatene fra HVL opplyser at de får relevant arbeid raskt etter studiene, og på det stedet de ønsker. 60 prosent sendte fem eller færre jobbsøknader før de fekk relevant jobb, heter det.

Annonse

BLI VARSLET
OM SISTE NYTT

Last ned Khrono-appen og få varsel om de viktigste nyhetene - både nasjonalt og nær deg
-

Det er få arbeidsledige blant kandidatene som har studert ved HVL, viser undersøkelsen. 3 prosent er arbeidsledige to år etter de er ferdig utdannet, og i underkant av én prosent er permitterte. De som har studert helse- og sosialfag eller tatt lærerutdanning er i minst grad blant de arbeidsledige.

Thøgersen: Like ettertraktet, til tross for korona

Ved NHH hadde 86 prosent fått jobb før de var ferdige med studiene, viser NHHs egen arbeidsmarkedsundersøkelsen, som foretas årlig og denne gang ble gjennomført i perioden 15. desember 2020 til 4. februar 2021.

Rektor Øystein Thøgersen ved NHH kommenterer at det ikke var gitt at resultatene skulle bli like gode som tidligere år, i lys av koronapandemien.

— Til tross for at aktiviteten i norsk økonomi ble svekket, ser vi at siviløkonomene fra NHH er like ettertraktet som de har vært de siste årene. Etterspørselen etter NHH-studentene er robust overfor konjunktursvingningene og de får relevante jobber. Det er alltid behov for dyktige og faglig oppdaterte økonomer og NHH-studenter kan gå inn alle typer bransjer. NHH-studenter kjennetegnes av kvalitet, engasjement og stort pågangsmot – og det tror jeg arbeidslivet verdsetter høyt, sier han i en pressemelding.

Flest kandidater fra NHH jobber i konsulentbransjen (36 prosent), innen revisjon (14 prosent) eller innen bank, forsikring og finans (13 prosent), ifølge undersøkelsen.

NHH er også med på kandidatundersøkelsen som studentsamskipnaden Sammen har fått gjennomført. Ifølge denne hadde 95,5 prosent av kandidatene relevant jobb to år etter endte studier og 93,1 prosent hadde fast ansettelse. Ingen NHH-kandidater oppgir å være arbeidsledige og ingen arbeider ufrivillig deltid, går det fram av denne undersøkelsen.

Saken er oppdatert 9/3 kl 10.10 med resultater fra Universitetet i Bergen og kl 12.45 med kommentarer fra ledelsen ved UiB og med at kandidatundersøkelsen er utført av analyse- og utredningselskapet ideas2evidence.

Powered by Labrador CMS