heder og ære

Æresdoktorat til Graver og sju andre

Jussprofessor Hans Petter Graver og sju internasjonale vitenskapsfolk er nye æresdoktorer ved Universitetet i Bergen.

Hans Petter Graver er en av åtte nye æresdoktorer ved Universitetet i Bergen.
Publisert

Styret ved Universitetet i Bergen (UiB) har vedtatt å tildele æresdoktorater til åtte personer son har utmerket seg med sitt vitenskapelige og kunstneriske arbeid.

De åtte vil bli kreert til æresdoktorer under en seremoni i Universitetsaulaen ved UiB 2. juni.

En av æresdoktorene er jussprofessor Hans Petter Graver, som får tildelingen for sin omfattende og sterke rettsvitenskapelige produksjon om en rekke rettslige emner, og for sitt arbeid som samfunnsdebattant og leder av ulike lovutvalg.

Graver er den eneste nordmannen i buketten av internasjonale vitenskapsfolk som får heder og ære ved Universitetet i Bergen. Han er tidligere preses i Vitenskapsakademiet og fikk Akademikerprisen for 2020.

– Det er en stor glede å få gratulere dem med utnevnelsen. Fakultetene har fremmet forslag på kandidater som på hver sin måte har utført betydningsfull vitenskapelig og kunstnerisk innsats og fremragende arbeid til gavn for vitenskapen og kunsten. I sum representerer kandidatene et mangfold som synliggjør den faglige og kunstneriske bredden ved Universitetet i Bergen, sier rektor Margareth Hagen på UiBs nettsider.

Dette er de nye æresdoktorene:

Den islandske forfatteren Bergsveinn Birgisson, for å ha gjort kunnskap om den norrøne kulturarven tilgjengelig for et bredt publikum. Birgisson har en doktorgrad i norrøn filologi.

Professor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo for sin omfattende og sterke rettsvitenskapelige produksjon om en rekke rettslige emner, og for sitt arbeid som samfunnsdebattant og leder av ulike lovutvalg.

Professor i miljøhistorie Sverker Sörlin ved KTH i Sverige for sin forskning på samfunnsutfordringer som miljø- og klimapolitikk i lys av humanistiske perspektiv.

Den svensk-samiske kunstneren Britta Marakatt-Labba, for sitt arbeid som billedkunstner, debattant og underviser, hvor hun med tydelighet viser hvor sterkt samisk kultur er plassert i samtidskunsten.

Professor og oseanograf Fiamma Straneo ved UC San Diego for sin utstrakte og verdensledende forskning og formidling om havets rolle i klimaendringene.

Professor Elena Plante ved University of Arizona er en internasjonal toppforsker innenfor logopedi og en pioner i arbeidet med å studere språkvansker hos barn med bruk av strukturell hjerneavbilding.

Den indiske medisinske forskeren Rajiv Bahl blir utnevnt til æresdoktor for sitt innflytelsesrike arbeid innen mødre- og barnehelse.

Professor Achille-Joseph Mbembe er fra Kamerun og er professor ved University of Witwatersrand i Sør-Afrika. Han blir utnevnt til æresdoktor for sin solide forskning innen historie og politikk.

Powered by Labrador CMS