styremøte

Æresdoktorater og penger til ukrainske forskere

UiT skal få nye regler for æresdoktorater etter Lavrov-saken. Det er en av sakene på styremøtet fredag.

Styret ved UiT skal blant annet bestemme hvem som bør kunne få æresdoktorater. Her styreleder Marianne E. Johnsen.
Publisert

Styret ved UiT Norges arktiske universitet har digitalt møte fredag 13. mai. Styremøtet kan følges nederst i denne saken fra kl 9.

På sakskartet står justering av retningslinjene for tildeling av æresdoktorater i lys av Lavrov-saken. UiT-styret vedtok 28. februar, fire dager etter Russlands invasjon i Ukraina, å ta fra Russlands utenriksminister Sergej Lavrov æresdoktoratet som han fikk i 2011.

I de justerte retningslinjene presiseres det at styret i spesielle graverende tilfeller kan trekke tilbake æresdoktorater. Vedtak om dette må gis med en klar begrunnelse og være enstemmig, ifølge forslaget.

Videre vil UiT heretter som hovedregel kun utnevne personer som utmerker seg vitenskapelig eller kunstnerisk, altså som hovedregel ikke politikere.

Styret får også på bordet et forslag om egne tiltakspakker ved UiT for forskere og studenter som har måttet flykte fra krigen i Ukraina. Forslaget er at UiT setter av 10 millioner kroner til fire ulike tiltakspakker.

Styret skal også vedta hva UiT ønsker å måles på i den nye utviklingsavtalen som både UiT og alle de andre statlige universitetene og høgskolene skal inngå med Kunnskapsdepartementet.

På dagsorden:

 • Tiltakspakker for studenter og forskere berørt av krigen i Ukraina
 • Justering av retningslinjer for utnevning av æresdoktorer
 • Tildeling av priser for 2022, unntatt offentlighet
 • Erverv av aksjer i Jordobservasjon A/S, unntatt offentlighet
 • Orientering om arbeid med utforming av ny utviklingsavtale mellom KD og UiT
 • Økonomisk kompensasjon for studenter i praksis
 • Mål for universitetets eierskap i aksjeselskap - 2022
 • Saker behandlet av rektor på fullmakt 01.03.22 - 02.05.22
 • Orientering om status for handlingsplan for bærekraft og miljøledelse
 • Rektors muntlige orientering, unntatt offentlighet
 • Styrets halvtime, unntatt offentlighet
Powered by Labrador CMS