Ledelsen ved Universitetet i Agder får kritikk for håndtering av publiseringssaken, her ved rektor Frank Reichert og universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen. Foto: Henriette Dæhli

Får kritikk for rekordstor publisering

Tidligere Agder-forsker, Hamid Reza Karimi, får kritikk for ikke å ha bidratt til granskningen av hans rekordstore publisering, men blir ikke tatt for vitenskapelig uredelighet. Også universitetet får kritikk. De skal nå gå gjennom både etikken og varslingsrutinene sine.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

(Saken er oppdatert med kommentar fra ledelsen ved Universitetet i Agder kl.19.42).

Det nasjonale utvalget for granskning av uredelighet i forskning er ferdig med å granske den unormalt store publiseringen til tidligere forsker ved Universitetet i Agder, Hamid Reza Karimi, nesten nøyaktig et år etter at styret ved Universitetet i Agder vedtok å be om granskning av saken.

Konklusjonen er at forskeren ikke har opptrådt vitenskapelig uredelig, slik dette er definert i forskningsetikkloven.

Forskeren får kritikk

Han får likevel kritikk av Granskningsutvalget for ikke å ha bidratt til granskningen. Dette har ført til at det ikke har vært mulig for utvalget å avklare medforfatterskap for hoveddelen av forskerens publikasjoner, går det fram av en pressemelding fra utvalget.

Vi vurderer nå om vi skal ha et eget forskningsetisk utvalg og vi ser på varslingsrutinene
våre.

Seunn Smith-Tønnessen

Det uvanlige i denne saken er at forskeren det gjelder ikke har ønsket å bidra og ikke har svart på de konkrete spørsmålene som Gransknings-
utvalget har hatt.

Anette Birkeland

«Den forskningsetiske normen om åpenhet om hvem som har bidratt til forskningen, er ikke fulgt, og utvalget kritiserer forskeren på dette punktet», heter det i uttalelsen fra utvalget.

Utvalget kritiserer også Universitetet i Agder (UiA) for håndteringen av saken og kommer med anbefalinger om hvordan UiA bør arbeide videre med forskningsetikk.

«En vanskelig sak»

Jurist Anette Birkeland i De nasjonale forskningsetiske komiteene sier til Khrono at saken har vært meget omfattende.

— Det uvanlige i denne saken er at forskeren det gjelder ikke har ønsket å bidra og ikke har svart på de konkrete spørsmålene som Granskningsutvalget har hatt. Det har gjort denne saken veldig vanskelig, sier hun.

Agder-forskeren, Hamid Reza Karimi, var medforfatter på nærmere 150 vitenskapelige artikler i 2013 og 2014, mange av dem med kinesiske medforfattere. Dette førte til mange medieoppslag og en bekymringsmelding som kom på universitetsstyrets bord i slutten av januar 2016. 

Ifølge denne bekymringsmeldingen, som kom fra professor Sigbjørn Sødal ved Handelshøyskolen på UiA, sto Karimi for 19 prosent av universitets totale vitenskapelige arbeider i 2013 og 18 prosent i 2014. UiA-styret vedtok på møtet 27. januar å be om granskning av forskerens omfattende publisering.

Les også: Agder-publisering blir gransket

Forskeren sa opp sin stilling ved Universitetet i Agder, etter at han ble utvist fra Norge fordi Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mistenkte ham for å forske til fordel for det kinesiske militæret. PST tapte saken i tingretten og anket saken til lagmannsretten, der utvisningen ble opprettholdt. 

Les også: Agder-forsker anker utvisningssak videre

Refser UiA

Granskningsutvalget kommer også med sterk kritikk av Universitetet i Agders håndtering av saken om publisering, og mener at universitetet burde ha tatt affære senest i januar 2014, da professor Sødal leverte en bekymringsmelding, som spesielt gikk på om medforfatterskapene til Karimi var rettmessige.

Utvalget viser til at institusjonen selv har ansvar for å behandle forskningsetiske saker, og viser blant annet til kravene i den nasjonale publiseringsindikatoren om at institusjonene bare skal innrapportere publiserte arbeider som oppfyller kravene til medforfatterskap.

Videre sier utvalget at det framstår tydelig at UiA ikke hadde rutiner for å behandle spørsmål om forskningsetikk.

«Det er opp til institusjonene selv å fastsette slike rutiner, herunder hva som skal til for å igangsette en gransking. Granskingsutvalget mener derfor at UiA kunne gjort innledende undersøkelser i saken uten å iverksette en gransking, på samme måte som ved mistanker om studentfusk etter universitets- og høyskoleloven», står det i rapporten.

Bes bygge kultur

Videre sier utvalget:  «Det er svært uheldig om håndteringen av forskningsetiske saker får et negativt stempel gjennom mistillit og mistenkeliggjøring, som synes å ha vært avgjørende for UiAs begrensede håndtering av saken i 2013/14.»

« Granskingsutvalget anbefaler at UiA fremover tar sikte på å bygge kultur for forskningsetikk forankret i forskningsmiljøene selv og som del av arbeidet med forskningskvalitet ved institusjonen», står det og UiA får tilbud om råd og veiledning  fra De nasjonale forskningsetiske komiteene forskningsetikk.

Vurderer etisk utvalg

Ifølge universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen har universitetet allerede gjort flere ting som imøtekommer kritikken, men skal likevel gå grundig igjennom granskingsrapporten. Hun berømmer utvalget for å ha gått gjennom mange sider av saken. 

— Vi ba utvalget om å gjøre to ting: Både vurdere publiseringen, men også vår håndtering av saken. Det har utvalget gjort, og det er vi takknemlige for, sier hun.

— Vi vurderer nå om vi skal ha et eget forskningsetisk utvalg og vi ser på varslingsrutinene våre, sier Smith-Tønnessen til Khrono. 

— I denne saken ville vi hatt nytte av å hatt bedre slike rutiner. Videre har vi også flere interne diskusjoner nå om Vancouver-reglene og hvordan regler for medforfatterskap følges, sier hun.

Når det gjelder kritikken av forskeren sier hun dette: 

— Vi registrerer at utvalget trekker de samme konklusjonene som vi gjorde, og vi tar innover oss kritikken som ligger der. 

Advokat: Overgrep og feilgrep

Karimis advokat, Arild Humlen, skriver i en epost til Dagens Næringsliv at han har diskutert granskningsrapporten med Karimi.

– Rapporten representerer ingen overraskelse. Hans publikasjoner er grundig vurdert og det er ikke grunnlag for kritikk mot hans innsats som forsker og forfatter og medforfatter av vitenskapelige artikler. Publikasjonsnivået er bemerkelsesverdig både hva gjelder kvantitet og kvalitet. Det er nå entydig fastslått, skriver Humlen.

Advoakten viser ifølge DN til at Norge går glipp av en av de fremste forskerne som kunne ha tilført det norske forskermiljøet betydelig kompetanse og internasjonale kvaliteter.

– Jeg mener at behandlingen av forskeren betegner et overgrep og et feilgrep. Norge har tapt verdifulle kvaliteter på en helt meningsløs måte gjennom en helt merkelig behandling. Forskeren er i alle andre land svært ettertraktet. Ingen har noen problemer med hans forskning, forskningens art eller noen av hans forskerkolleger. Det hele er bare trist, skriver Humlen i eposten til avisen tirsdag.

Kritiserer også tellekantsystemet

I tillegg til at forskeren og Universitetet i Agder får kritikk i denne saken, får også  forvaltningen av den nasjonale publiseringsindikatoren kritikk. Utvalget anbefaler at Kunnskapsdepartementet sammen med forskningsinstitusjonene og andre sentrale aktører gjennomgår indikatoren i lys av erfaringene fra saken, går det fram av granskningsrapporten.

Her kan du lese hele granskningsrapporten.

 

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS