Rektor ved Universitetet i Agder, Frank Reichert, ønsker en nasjonal handlingsplan mot seksuell trakassering ved universiteter og høgskoler. Universitets- og høgskolerådet skal diskutere saken i november. Foto: Kjell Inge Søreide

Ny rapport om seksuell trakassering i akademia

Èn prosent av studentene i en fersk undersøkelse sier de har blitt utsatt for seksuell trakassering fra ansatte, åtte prosent fra medstudenter, viser ny rapport fra Universitetet i Agder. — Skremmende tall, sier rektor Reichert.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Studenter ved tre universiteter og to høgskoler er med i undersøkelsen om psykososialt arbeidsmiljø, som er utført av professor Ingrid Lund ved Pedagogisk Utviklingssenter (PULS) på Universitetet i Agder. Gjennom individuelle intervjuer, fokusgruppeintervjuer og en kvantitativ spørreundersøkelse kommer studentenes opplevelse av det psykososiale læringsmiljøet fram.

3000 på landsbasis

— Det er skremmende tall. Selv om én prosent høres lite ut, så tilsvarer det nesten 3000 studenter på landsbasis. Og denne prosenten svarer at de selv har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra ansatte på universitet/høgskole de siste seks månedene, sier Ingrid Lund til Khrono. 

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden januar-april 2017. 

Norge ligger langt etter internasjonal forskning når det gjelder uønsket seksuell oppmerksomhet ved universiteter og høgskoler.

Ingrid Lund

Tallene i undersøkelsen er alvorlige og skremmende.

Frank Reichert

Når det gjelder seksuell trakassering mellom studenter, svarer åtte prosent - tilsvarende 24.000 studenter på landsbasis - at de har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet.

Så mange som 69 prosent av de spurte vet ikke hvor de skal henvende seg hvis de blir utsatt for mobbing eller trakassering. 

I Lunds undersøkelse forteller flere studenter blant annet om bilder med seksuelt innhold som er tatt uten samtykke blir lagt ut på nett med ekle og seksuelle kommentarer. 

«Det er utrolig ubehagelig», sier en av informantene.

«Jeg ønsker at eldre mannlige medstudenter slutter med de sexistiske kommentarene rettet mot meg. Prøvde å få hjelp av en lærer, men hun sa at hun ikke hadde noe med det å gjøre», sier en annen, mens ytterligere en tar opp problemer rundt studiestart.

«Det burde være større fokus på å unngå seksuell trakassering i første studentuke, på festene der. Alle skal liksom være i farta og kule, men der blir det begått mange overtramp, spesielt av seksuell karakter», sier en tredje. 

Inn i studiebarometeret

— Er denne undersøkelsen representativ? 

— Dette er én undersøkelse, ved fem ulike høyere utdanningsinstitusjoner. I tillegg til en kvantitativ del er det også gjennomført enkeltintervjuer og fokusgruppe-intervjuer. Vi har et stort datamateriale, sier professor Lund.

Hun ønsker at spørsmål om uønsket seksuell oppmerksomhet og mobbing legges inn i studiebarometeret som Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) gjennomfører hvert år. 

— Det er viktig at vi får enda mer kunnskap om omfanget. Norge ligger langt etter internasjonal forskning når det gjelder uønsket seksuell oppmerksomhet ved universiteter og høgskoler, sier Ingrid Lund. 

— Overrasker resultatene deg? 

— Sammenlignet med arbeidslivet ellers er jeg ikke overrasket. Men det er gjort forsvinnende få undersøkelser og forskning på uønsket seksuell oppmerksomhet på høyere utdanningsinstitusjoner, sier Lund. 

Les også: Bovim: Retningslinjer mot trakassering er ikke til pynt

Opplæringslov for høyere utdanning

Hun forteller også at det har vært vanskelig å få informanter til å stille opp i denne undersøkelsen. 

— Jeg har diskutert med de ulike samskipnadene, men de har vært redde for å bli hengt ut i etterkant, sier Lund. 

— Hva mener du bør gjøres? 

— Jeg synes at høyere utdanning har mye å lære av den nye opplæringsloven som nå gjelder for grunnskoler og videregående skoler. Der er det er nulltoleranse lovfestet, en tydelig aktivitetsplikt og mulighet for tvangsmulkt mot skoleeiere som ikke gjør noe, sier Lund.

— Har du tall på seksuell trakassering mellom ansatte i akademia også? 

— Nei, det er min neste undersøkelse, sier hun. 

Reichert: Nasjonal plan

— Tallene i undersøkelsen er alvorlige og skremmende, sier rektor ved Universitetet i Agder, Frank Reichert. Han har satt i gang flere tiltak og har hatt et heldagsmøte med ledergruppen sin for å gå gjennom både undersøkelsen og mulige tiltak for å forebygge både mobbing og seksuell trakassering. 

Reichert ønsker som professor Ingrid Lund at spørsmål om seksuell trakassering og mobbing må bli en del av det årlige studiebarometeret. Og Reichert mener at man trenger en felles nasjonal handlingsplan mot seksuell trakassering. 

— Vi vet at seksuell trakassering foregår ved universiteter og høgskoler, og det er et problem. Da kan vi ikke bare snu oss bort fra og late som om det problemet ikke finnes. Vi må finne ut hva som skjer og i hvilke situasjoner, sier han og forteller at de jobber systematisk med både forebyggende tiltak og et godt system når seksuell trakassering faktisk skjer. 

Les også: Oxford med flest saker på seksuell trakassering

Tema på UHR

— Jeg er også veldig fornøyd med at seksuell trakassering blir tema på representantskapsmøtet til Universitets- og høgskolerådet i november, sier Reichert som også gjerne vil samarbeide med både fagforeninger ved universitetene og høgskolene og Norsk studentorganisasjon om temaet.

— Kjenner du til tilfeller av seksuell trakassering ved ditt eget universitet? 

— Jeg personlig har hatt en konkret henvendelse, og den saken løste seg, sier Reichert. 

Les også: «Selv om det bare er snakk om én sak med seksuell trakassering, så er det en sak for mye.»

Beldo: Få konkrete vedtak

Mats Johansen Beldo, leder i Norsk studentorganisasjon, er glad for at Universitets- og høgskolerådet skal ta opp seksuell trakassering på sitt representantskapsmøte i november. 

— Så kan institusjonene komme med konkrete tiltak for hvordan man kan jobbe sammen mot å få ned tallene. Ingen skal måtte tåle å bli trakassert i løpet av studiene, alle har krav på en trygg studietid, sier han. 

— Er du glad for arbeidet som er blitt gjort så langt etter sommerens debatt om seksuell trakassering? 

— Jeg er til dels fornøyd med arbeidet som er gjort, men det er mye utredninger og få konkrete vedtak som er fattet, sier han.

Beldo sier også at mange studenter fortsatt ikke vet hvem de skal kontakte eller hvor de kan få hjelp hvis de opplever uønsket oppmerksomhet fra ansatte og studenter.

— Det nye «Si fra» systemet som er opprettet ved noen institusjoner er ett av de konkrete tiltakene jeg ønsker velkommen i lys av sommerens debatt.

Lovfesting av studentombud

NSO-lederen mener også at det er viktig å få på plass en lovfesting av tilgang til studentombud for alle studenter. 

— Når en student opplever å bli trakassert under studiene så er det enormt viktig at studenten har en uavhengig juridisk bistandsperson som kan hjelpe. Det at studentombudet er uavhengig fra institusjonen oppleves som en trygghetsfaktor for studentene og kanskje flere tør å ta kontakt på grunn av dette, sier han.

Les også: Flere skal ha sluttet etter trakassering på jus i Oslo

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS