Akademisk skriving som en gave

Akademisk skriving er en gave til alle som ønsker å oppøve evnen til elegant, vakker og presis kommunikasjon, skriver tre ansatte på Høgskolen i Østfold.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunnskap om og beherskelse av ulike sjangere gjør at man kan opplyse og bevege seg selv og andre i ønskede retninger. Akademisk skriving handler langt på vei om å la seg begeistre av det som er flott ved høyere utdanning; kritisk tenkning og evnen til å formilde kunnskap som er såpass presis at den utgjør en forskjell, og viktigst, at den faktisk kan bli gjenstand for kritikk og etterprøvbarhet.

Som mangeårige forelesere og utviklere av akademisk skriving på egen institusjon, har vi fundert over, diskutert og besvart både våre egne og studentenes spørsmål om hvorfor akademisk skriving er sentralt for profesjonsutøvere, og også hvordan gjøre det rent praktisk. Vi nøyer oss ikke bare med at akademisk skriving skal beherskes. Vi har ambisjoner om at studenter også skal oppdage gledene og fordelene med å beherske skriveteknisk kunnskap, etikk, studieteknikk og evnen til kritisk tenkning. Vi har langt på vei lykkes i dette prosjektet.

En utfordring for mange studenter kan være at uklare kjøreregler fører til stor usikkerhet; som å vite hvilke kunnskaper som skal innhentes, hvordan kvalitetssikre kildene, hvordan kunnskapen skal bearbeides og hvordan den skal formidles på en troverdig og overbevisende måte. En utfordring for mange forelesere er at i fravær av kjøreregler, kan evnen til å formidle nyttige og konstruktive tilbakemeldinger i for stor grad bli overlatt til tilfeldighetene. Til syvende og sist kan dette ramme tjenestemottakernes møte med profesjonsutøverne. Hvis ikke faglige vurderinger og beslutninger kan gjøres til gjenstand for kritikk og etterprøvbarhet, svekkes muligheten til å oppdage og korrigere uheldig praksis.

En løsning på disse utfordringene har vært å investere og utvikle en integrert og fleksibel læring for akademisk skriving. Integrert forstås her som at generelle kunnskaper og ferdigheter er inkludert i alle emnene profesjonsutdanningene består av. I tillegg er det av stor viktighet at fag- og bibliotekspersonalet utvikler et enhetlig tilbud til studentene. Fleksibel læring forstås her som flere pedagogiske tilnærminger; for eksempel e-læringskurs, Facebook-grupper, studentaktivitet mellom samlinger og samlingsbasert frontalundervisning. Med andre ord, det som i dag går under betegnelsen «blandet undervisning».

Uklare kjøreregler, i likhet med konsekvensene fra Babels tårn, kan føre til at kommunikasjonen om faget svekkes. Dette kan videre ramme både studenter og ansatte på utdanningsinstitusjonene, og tjenestemottakere og ansatte i praksisfeltet. Imidlertid er det gode grunner til å være optimistisk med tanke på å vekke begeistring og fremme faktiske kunnskaper om akademisk skriving hos profesjonsstudenter. Våre egne erfaringer fra Høgskolen i Østfold tilsier at en systematisk satsning på dette gir ønskede gevinster.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS