Forskningsjuks

Akademisk svindel er big business. Med­forfatterskap selges for millioner

«Papirmøller» tjener godt på å selge medforfatterskap til ferdige forskningsartikler, ifølge studie.

Studie beskriver aggressiv markedsføring mot forskere.
Publisert Oppdatert

Brussel (Khrono): Få publikasjoner å vise til? Hva med å bli medforfatter på en artikkel som du på ingen måte står bak, men skal publiseres i et anerkjent tidsskrift?

Denne svindelvirksomheten er i vekst, ifølge en fersk forskningsartikkel.

— Virksomheten vokser, ikke bare i Russland, slår stipendiat Anna Abalkina ved Freie Universität Berlin fast overfor Khrono.

Bare toppen av isfjellet

I en studie publisert på preprint-serveren arXiv har Abalkina, som forsker på akademisk svindel, blikket rettet mot såkalte «papirmøller», selskaper som produserer og selger falske forskningsartikler. Slik svindel er utbredt, de siste årene har tidsskrifter trukket tilbake et høy antall falske artikler som er blitt sporet til slike papirmøller.

Men som Abalkina påpeker kan det være bare toppen av et isfjell.

I den ferske studien tar hun utgangspunkt i International publisher LLC, et russisk selskap som selger medforfatterskap på artikler de hevder allerede er skrevet og akseptert av anerkjente tidsskrifter.

Forskere tilbys medforfatterskap på en rekke artikler over ulike fagfelt. Til Times Higher Education, som også har skrevet om studien, sier hun at artiklene ofte er skrevet i Ukraina, med bruk av plagiert materiale fra russiskspråklige doktorgradsavhandlinger eller fagtidsskrifter. Artiklene er deretter oversatt til engelsk.

Det gjør det også vanskelig å avdekke plagiat.

Beskriver aggressiv markedsføring

I studien har de identifisert over 300 artikler med potensielle bånd til den russiske papirmøllen.

Verdien på medforfatterskap selskapet tilbyr, anslås til 6,5 millioner amerikanske dollar.

I studien beskriver Abalkina en aggressiv markedsføring overfor potensielle kunder.

Prisen varierer fra 14.760 rubler (180 euro) til 410.000 rubler (5.000 euro), avhengig av hvordan tidsskriftet er rangert og posisjonen som medforfatter. Det koster deg mer om du vil være første medforfatter.

Endret strategi

Ifølge Abalkina er slike papirmøller i vekst i Russland, hun understreker overfor Khrono at LLC bare er ett eksempel blant mange.

— Når du kjenner de mistenkelige mønstrene kan du se en rekke andre artikler som potensielt stammer fra andre papirmøller, som hun sier.

Hvor stort det er internasjonalt har hun ikke noe anslag på, men Abalkina fastholder overfor Khrono at hun antar at volumet på dette markedet er mange ganger større enn for LLC alene.

I studien beskrives slike salg av medforfatterskap som et relativt nytt fenomen i Russland. Hun skriver i studien at de dukket opp som svar på at det for ti år siden blant annet kom nye kriterier for forskningsevaluering, som inkluderte publiseringer og siteringer i internasjonale tidsskrifter indeksert i Web of Science og Scopus.

I tillegg slo dekreter fra president Vladimir Putin fast at andelen artikler av russiske forskere blant alle artikler i Web of Science skulle opp og at minst fem russiske universiteter skulle bli rangert blant de 100 ledende i verden innen 2020.

Dette «formet det akademiske landskapet det neste tiåret», skriver hun.

Hun beskriver også hvordan en først så en vekst i publiseringer i såkalte røvertidsskrifter, deretter en betydelig vekst i papirmøller som solgte medforfatterskap. LCC skiftet strategi, heter det i studien, med henvisning til at publisering i røvertidsskrifter er ustabilt, fordi de kan bli ekskludert fra viktige databaser, og fordi falske artikler i disse tidsskriftene kan identifiseres.

Vekst flere steder

Det er som sagt i vekst ikke bare i Russland. Som forklaring på hvorfor det er i vekst flere steder peker Abalkina på hvordan forfremmelser og økonomiske bonuser følger publiseringer, som ledd i internasjonaliseringsstrategier.

— Dette skaper økende etterspørsel etter publisering i internasjonale tidsskrifter, skriver hun til Khrono og legger til at det også vokser med sosiale medier. Hun viser til hvordan forfattere bruker grupper på sosiale medier i Russland til å tilby artikler og medforfatterskap.

Så hvem er det som bruker disse papirmøllene? Ifølge Abalkina er Kina, land i Midtøsten, India og postsovjetiske land mest berørt. Hun legger samtidig til at hun har bevis for forskere i vestlige land som bruker tjenestene til LLC.

Som eksempel viser hun til kinesiske leger som bruker papirmøller på grunn av forfremmelseskrav ved kinesiske sykehus, men sier de stort sett bruker kinesiske papirmøller.

— Russiske forskere kjøper medforfatterskap på grunn av krav fra universitetene om å publisere i internasjonale tidsskrifter eller rett og slett for å få en økonomisk bonus, skriver hun.

Hun legger til at det skaper et «perfekt system» der du betaler et visst antall kroner for et medforfatterskap og får dobbelt så mye tilbake i form av bonus.

Bruker ubetalt arbeidstid

På spørsmål om det er mulig å stanse dette, skriver Abalkina at det er mulig å oppdage, det er noen røde flagg, som hun skriver. Hun legger til at slike artikler dessuten gjerne ledsages av andre former for akademisk uredelighet, som plagiering og fabrikasjon.

— Problemet ligger i utstrakt ubetalt arbeidstid hos folk som speider etter brudd på forskningsintegritet, og tidvis manglende vilje til å granske hos enkelte tidsskrifter, avslutter hun.

LLC har ikke besvart en henvendelse fra Khrono om studien fra Abalkina.

Powered by Labrador CMS