Det er ingen god grunn at vi skal ha lavere forventinger til private enn til statlige høyere utdanningsinstitusjoner, skriver statsråd Iselin Nybø. Foto: David Engmo

Nybø: Jeg foreslår ikke å frata private høgskoler statsstøtte

Tilskudd private. Det er ikke noe mål for regjeringen at høgskoler som i dag får tilskudd skal miste denne finansieringen. Det er en skjev framstilling i Khrono.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om å innføre vilkår om at en høyskole må være institusjonsakkreditert for å få statstilskudd, med tydelige unntak. Mange av de private høyskolene har selv vært sterke pådrivere for endringer. Jeg har vært opptatt av at regelverket skal ta høyde for at for eksempel mindre institusjoner med veldig høy kvalitet på utdanningen også kan få tilskudd.

I Khrono 4. mars fremstilles saken som at departementet foreslår at flere private høgskoler skal miste statstilskuddet. Det er en skjev framstilling. Det er ikke noe mål for regjeringen at høgskoler som i dag får tilskudd skal miste denne finansieringen.

Institusjonsakkreditering vil kunne fungere som et insentiv for private høyskoler til å vurdere å slå seg sammen til større og mer solide institusjoner og vil derfor legge til rette for færre institusjoner med sterkere fagmiljøer.

Islin Nybø

Vi har i høringsnotatet lagt opp til at det blir fastsatt rimelige overgangsordninger for å gi de private høgskolene tid til å tilpasse seg nytt regelverk. I høringsforslaget er det også lagt til rette for at det kan søkes departementet om unntak fra kravet om institusjonsakkreditering. Jeg har tidligere presisert at dette for eksempel vil innebære at Barrat Dues musikkinstitutt fortsatt kan få statsstøtte uten at de slår seg sammen med en annen høgskole eller oppnår institusjonsakkreditering på egen hånd etter de kriteriene som ellers gjelder.

Private høgskoler spiller en viktig rolle i norsk høyere utdanning. De gir utdanning som er viktig for velferdsstatens yrker, og representerer et alternativ til statlige institusjoner. For private høgskoler som mottar statstilskudd i dag, er det etter universitets- og høyskoleloven kun et krav om at de har akkreditering for det enkelte studietilbud. For offentlige høgskoler og universiteter er det langt strengere krav. Jeg mener det er gode grunner til å i større grad likestille disse kravene.

Derfor har vi nå sendt et forslag på høring om institusjonsakkreditering som vilkår for å få statstilskudd etter denne tilskuddsordningen. Et slikt krav vil gi tydelige og forutsigbare betingelser. Institusjonsakkreditering vil kunne fungere som et insentiv for private høyskoler til å vurdere å slå seg sammen til større og mer solide institusjoner og vil derfor legge til rette for færre institusjoner med sterkere fagmiljøer.

Mer solide institusjoner vil kunne fremme mer tverrfaglig samarbeid, bedre læringsmiljø, mer effektiv ressursutnyttelse og økt profesjonalitet innenfor administrativ støtte og forvaltning. Vilkåret om institusjonsakkreditering ble foreslått av en ekspertgruppe, og fikk bred støtte fra store deler av de private høgskolene.

Jeg vil følge opp de private høgskolenes videre arbeid, og bidra til at høgskoler som i dag mottar tilskudd, kan oppnå de nye kravene innenfor overgangsperioden. Departementet har i 2018 støttet ulike prosesser mellom private høgskoler med 9 millionerkroner.

Det er ingen god grunn at vi skal ha lavere forventinger til private enn til statlige høyere utdanningsinstitusjoner.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS