Knut Grini (t.v.) representerer tidligere ansatt ved Høgskolen i Bergen, Even Skoglund. Her sammen med rettens administrator, Stian Hordvik og regjeringsadvokat Erik Bratterud. Foto: Tor H. Monsen
Knut Grini (t.v.) representerer tidligere ansatt ved Høgskolen i Bergen, Even Skoglund. Her sammen med rettens administrator, Stian Hordvik og regjeringsadvokat Erik Bratterud. Foto: Tor H. Monsen

62-åring tapte sak om aldersdiskriminering

Høgskolen i Bergen har ikke aldersdiskriminert Even Jarl SKoglund (62), konkluderer tingretten i en fersk dom. Men retten mener at høgskolen har opptrådt klønete, og at rettssaken kunne vært unngått.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den nå 62 år gamle mannen mente seg aldersdiskriminert da en yngre søker med Ph.D-planer fikk undervisningsjobben ved Høgskolen i Bergen for tre år siden. Men nå har han tapt søksmålet i tingretten, skriver På Høyden

Vant i diskrimineringsnemnda

Even Jarl Skoglund var 60 år da han for snart tre år siden søkte på en 50 prosents undervisningsstilling i anatomi ved Høgskolen i Bergen. Han ble innstilt som nr 2, etter en kvinnelig søker på 33 år. 

Skoglund mente dette dreide seg om aldersdiskriminering, og tok saken sin til Likestillings- og diskrimineringsnemda (LDN). Nemda omgjorde konklusjonen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, og konkluderte med at høgskolen hadde aldersdistriminert Skoglund. 

Retten bebreider høskgolen

Ingen fra høgskolen møtte hos distrimineringsnemda da saken ble behandlet i Oslo. HiB-representanten som skulle være tilgjengelig på telefon fra Bergen, var ikke å få tak i.

Etter at Skoglund hadde vunnet fram i nemnda, skrev han brev til høgskolen, og ba om et møte. Brevet ble ikke besvart, og det ble ikke noe møte. Skoglund tok kontakt med advokat, og saksøkte høyskolen for brudd på kvalifikasjonsprinsippet, og aldersdiskriminering. 

Dette, sammen med en uryddig ansettelsesprosess, gjør at tingretten bebreider høgskolen for at saken gikk så langt som til rettsapparatet. 

HiB fravek normal praksis

Høgskolen fravek normal praksis med sakkyndig komité, siden det hastet med å få på plass en erstatter i faget, og ingen med førstekompetanse (i praksis doktorgrad), hadde søkt stillingen. Det ble likevel nedsatt et «mini-sakkyndig utvalg», men først etter at søksmålet ble reist mot høgskolen. 

Derfor slipper Skoglund å dekke høgskolens saksomkostninger, slik høgskolen hadde forlangt.

Skoglund hadde grunn til å tro at han hadde en god sak, da han vant fram i diskrimineringsnemda, og at han i alle fall kunne forvente oppreisning og erstatning. Høgskolen har bidratt til å skape denne forventningen, mener dommeren i Bergen tingrett. 

Ønsket om å bli universitet

Skoglund har undervisningserfaring fra høgskolen som timelærer i anatomi fra 2005 til 2014. Søkeren som fikk jobben, hadde ingen undervisningserfaring på høgskolenivå. Retten finner at høgskolen har sannsynliggjort at diskriminering ikke har funnet sted i ansettelsen av ny faglærer, som er lovens krav. 

Saksøkeren og hans advokat prosederte på at ønsket om å bli universitet danner bakgrunnsteppet for forskjellsbehandlingen. Kunnskapsdepartementet krever en viss andel førstekompetanse i fagstaben for å godkjenne at institusjonen for eksempel kan undervise på mastergradsnivå. 

Master som minstekrav

Stillingen ble utlyst med minstekrav om mastergrad eller tilsvarende. Den kvinnelige, daværende 33-åringen hadde konkrete planer om en doktorgrad, og kunne bidra til å øke andelen førstestilinger ved høgskolen.

60-åringen hadde ingen slike planer. Det var ingen krav om dette i utlysningen, og Likestillings- og diskrimineringsnemda trekker fram dette som aldersrelatert.

«Det kan hevdes at høyskolen hadde et ønske om å få inn en underviser som senere kunne gå over i en doktorgradsstilling, og at dette forholdet ble vektlagt på bekostning av kvalifikasjoner», skriver retten.

– Kun en «konspirasjonsteori»

Denne «konspirasjonsteorien» er det ikke grunn til å forfølge, mener regjeringsadvokaten, som representerer staten på vegne av høgskolen. Retten finner at regjeringsadvokaten har sannsynliggjort at alder ikke har spilt inn i ansettelsen av den yngre søkeren. 

Alle de involverte i tilsettingen som ble ført som vitner i tingretten i oktober, har bekreftet at alder ikke var et tema. Det er ingen spor i de skriftlige uttalelsene om at dette var et moment i tilsettingen.

Avventer eventuell anke

Advokat Knut Grini representerer Skoglund. De ønsker ikke å kommentere dommen før etter at Skoglund har bestemt seg for om han ønsker å anke til lagmannsretten, oppgir Grini.

Høgskolen vil heller ikke svare på konkrete spørsmål, i påvente av en rettskraftig dom, ifølge personaldirektør Ida Heggholmen. 

På Høyden fikk denne kommentaren til dommen i Bergen tingrett som tekstmelding:

«Høgskolen mener at frifinnelsen er riktig. Saksøker ble hverken diskriminert eller forbigått. I og med at dommen ikke er rettskraftig, er det ikke riktig å kommentere saken noe utover dette.»

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS