Trangt om plassen på allmøte på Fakultet for teknologi, kunst og design, Høgskolen i Oslo og Akershus. foto: Einar Belck-Olsen

Ingeniørstudentene vil bli hørt

Påtroppende studentleder på Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD), Joel Gianni, er ikke enig i svartmalingen rundt allmøtet på hans fakultet på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Allmøtet på TKD den 11. mai var trolig historisk. Vi klarte nemlig å sette oppmøterekord med 77 studenter til stede. Til sammenligning kom det 11 studenter på Allmøtet på Helsefag (HF) som er dobbelt så stort som Fakultet for teknologi, kunst og design (TKD) med sine 6000 studenter. I år har det vært mye fokus på ingeniørstudiene på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) etter forslag om å flytte deler av ingeniørstudiene/hele Fakultetet TKD til ny campus på Lillestrøm. Det ble også fokus etter det ble inngått spennende samarbeidsavtaler mellom høgskolen og verdensledende forskningslaboratorium Simula, og ikke minst med IBM Norge som vil gjøre HiOA til Norges første «Watson-universitet».

Disse sakene har naturligvis engasjert oss ingeniørstudenter som holder oss «trygt» under vår store linjeforening Oslo Tekniker Samfund (OTS). Særlig etter debatten om campus Lillestrøm, har man sett et engasjement hos OTS-studenter som aldri før. Vi var kritiske til rapporten om campus Lillestrøm og lagde bråk rundt forslagene, og sammen med andre klarte vi å skifte fokus i debatten. Man har gått fra å snakke om hvem som skal til campus Lillestrøm til å snakke om vi i det hele tatt må til Lillestrøm. Forrige uke kunne vi etter møtet i Høgskolestyret lese at Statsbygg hadde fått i oppdrag om å utrede «null-alternativet», som er å bli værende på campus Kjeller etter 2023. Jeg personlig mener det er utrolig synd hvis det blir utfallet, og men jeg mener det er konsekvensen av at rapporten ikke var godt nok utredet og man bør derfor utrede mer. Denne saken har fått ingeniørstudentene til å forstå at det nytter å engasjere seg og si sin mening.

Allmøtet forrige torsdag var symbolet på engasjementet blant ingeniørstudentene. Men selv om vi satte en allmøterekord, var ikke alt perfekt. For eksempel var det kun 3 av 77 studenter som møtte opp fra de to andre TKD-Studentrådene, 1 fra Produktdesign (PD) og 2 fra Estetiske fag (EST), mens resten var OTS-studenter. I tillegg var ikke Allmøtet (som skulle vare fra 16:00-18:00) ferdig før rundt 19:30. Tidsskjemaet sprakk når vi satte en tidsrekord og brukte nesten en time på valg av ny leder, hvor jeg og den andre lederkandidaten Egle Juodziukynaite fikk mange spørsmål fra studentene. Spørsmålene var veldig engasjerende og relevante, og dreide seg om alt fra hvordan vi ville jobbe med campus Lillestrøm og IU Kroa til samarbeid mellom instituttene under TKD. Dette viser at studentene er engasjerte i saker som berører deres studiehverdag, både faglig og sosialt.

Men i ettertid har det beklageligvis kommet konspirasjonsteorier og påstander fra ingeniørstudent Christina Ellingsen, som feilaktig setter ingeniørstudenter og OTS i dårlig lys. At OTS-studenter har blitt valgt til flere sentrale verv var ikke rart med tanke på at vi utgjør over 60% av studentene på TKD. I tillegg var det som nevnt kun 3 studenter fra EST og PD. OTS-leder Trygve Vang svarte godt på vegne av OTS og tilbakevist mange av Ellingsen sine påstander og misforståelser, men jeg vil gjerne ta tak i noen av de feilaktige påstandene som han ikke tok opp:

  1. Ellingsen hevder at jeg snakket høyt om «å fikse demokratiet». Dette er feil. Sannheten er at jeg ikke en gang nevnte ordet «demokrati» i valgtalen min eller vært inne på temaet når jeg svarte på spørsmål fra salen. Jeg har derimot sagt at dersom jeg skulle bli valgt, så kom jeg til å jobbe for å samle innspill og meninger fra studentene via seriøse undersøkelser slik som OTS har lagd på Fronter. Men jeg forventer en viss grad med saklighet fremover og jeg kommer IKKE til å bruke Facebook-polls (som vi har fått merknader om tidligere) eller useriøse undersøkelser som Ellingsen har lagd som motreaksjon på OTS sin Fronter-undersøkelse, og som hun kan bruke som studentrepresentant i Fakultetsrådet for å fremme sin sak om Makerspace på Studentlokale på P35.
  2. Videre hevder Ellingsen at jeg brukte forelesningene et par timer før Allmøtet til å be folk komme og stemme på meg. Dette er også feil. Sannheten er at klassen min hadde semesterets siste forelesning for to uker siden, og på torsdag satt jeg og jobbet med valgtalen min på Biblioteket frem til Valgmøtet startet. Som klassetillitsvalgte i OTS har vi likevel oppfordret foreleserne til å minne studentene om Allmøtet, akkurat som vi oppfordrer dem til minne studentene på å stemme ved valg til Studentparlamentet. Her har de andre studentrådene EST og PD noe å lære.
  3. Ellingsen hevder også at de fleste OTS-studenter hadde gått etter valg av leder. Dette stemmer ikke. Under hele Allmøtet var alle som var tilstede bortsett fra 3, OTS-studenter. Rundt 17:00 var det f.eks. avgitt 34 stemmer, av disse var 31 OTS-studenter.
  4. Ellingsen skriver også at jeg på et SFR-møte har sagt at «OTS har som regel satt av 30 min til sine SR-møter». Dette er delvis sant, men det er fordi det var en vits. Jeg overdrev og sa vi sjeldent brukte mer enn 30min på orienteringssakerSR-møtene. Men Ellingsen har altså gjort denne (åpenbart dårlige) vitsen til en seriøs uttalelse. SR-møtene i OTS varer sjeldent under en time, som OTS-leder fint påpekte i sitt motsvar.
  5. Ellingsen hevder også at jeg ble overrasket over tida SFR brukte på møtene som varte i nesten 2 timer. Denne påstanden har ingen rot i virkelighet. Det som derimot overrasket meg på SFR-møtet som det refereres til, var Ellingsen sitt forslag om at SFR skulle bruke de resterende ca. 43.000kr av årets budsjett på en sommeravslutning for styret og studentrepsententene i TKDs råd/utvalg (som er godt honorert). Ellingsen sin grunn for å foreslå det var at «ellers ville pengene gå tilbake til Fakultet».
    Dette forslaget tok Ellingsen opp minst to ganger på SFR-møtet og vi diskuterte det lenge før avtroppende SP-nestleder Helene Kongerud, som var ordstyrer, påpekte at de pengene heller burde gagne alle TKD-studenter, og ikke bare SFR-styret. Det var tilslutt bred enighet om at dette ikke var et godt forslag men jeg stusset veldig på at det i det hele tatt ble debatt om forslaget til Ellingsen. Jeg kan også avsløre at det var etter dette SFR-møtet at jeg begynte å leke med tanken om å stille til SFR-leder.
  6. En annen påstand fra Ellingsen er at de engasjerte ingeniørstudentene hadde dratt når det var valg til de andre «viktige verv og stillinger» som hun skriver. Jeg kan forsikre om at heller ikke denne påstanden stemmer. Det stilte OG ble valgt engasjerte ingeniørstudenter til SAMTLIGE råd og utvalg. Her kan det også være interessant å nevne at ingeniørstudenten Ellingsen var blant de mest ivrige kandidatene og hun ble valgt til hele 5 av 6 råd/utvalg, i tillegg ble hun supplert inn som vararepresentant til Studentparlamentet. Dette syns jeg er fantastisk siden studentpolitikken på HiOA har mangel på teknologi -og ingeniørstudenter når samfunnet vårt står midt i den fjerde industrielle revolusjonen!

Jeg er glad for tilliten jeg har fått av allmøtet til å jobbe som studentleder på TKD.

Joel Gianni

Jeg er veldig stolt over at 77 studenter kom på Allmøtet midt i eksamenstiden. Det var synd at halvparten hadde dratt 17:00 rett etter pizza var servert som Ellingsen nevnte i innlegget sitt, men noe vesentlig som hun ikke nevner er at 77 studenter satt i et auditorium med 50 sitteplasser og mange måtte låne stoler fra gangen og flere satt på gulvet (se bildet ovenfor). Auditoriet var fullt, og dermed var det forståelig at mange dro etterhvert. Det var også den generelle oppfatningen på Allmøtet at hadde vi hatt et større auditorium OG ventet med å servere pizza, så ville flere blitt igjen. Under «møtekritikk» ble det sagt at pizzaen ville blitt kald hvis man ventet, og da var mitt forslag til neste år å bestille pizza når Allmøtet starter. Slik kan vi også unngå å bestille for lite/mye pizza. I tillegg foreslo jeg å reklamere for mer enn bare GRATIS PIZZA, og foreslo å bruke Facebook-siden til å dele intervjuer med studenter som har hatt de vervene som det skal velges studentrepresentanter til. De fleste på Allmøtet nikket anerkjennende til forslaget, men noen har dessverre hengt seg i pizza-delen.

Konspirasjonsteorien som Ellingsen prøver å lage om at jeg nærmest ble valgt av rundt 40 byggingeniørstudenter fra min klasse er ikke bare absurd, den er også matematisk feil. Av generell diskresjon ønsker jeg ikke å gå ut med stemmetallene, men jeg kan fortelle om at jeg hadde blitt valgt til ny leder med overveldende flertall selv uten de 40 byggingeniørstudentene som Ellingsen hevder «stemte meg inn». Dette kan også min motkandidat Egle Juodziukynaite bekrefte. Konspirasjonsteorien til Ellingsen holder dermed ikke vann.

Jeg er glad for tilliten jeg har fått av Allmøtet til å jobbe som Studentleder på TKD. I året som kommer ser jeg frem til å jobbe sammen med min nye nestleder Egle Juodziukynaite for å sørge for at TKD-studenter blir hørt av dekanatet, Fakultetet og Studentparlamentet. Vi har allerede drøftet saker som vi ønsker å jobbe med. Egle vil bl.a. jobbe for «tettere samarbeid på tvers av studiene», som f.eks. Produkt design på Kjeller + ingeniørstudentene på P35, og jeg vil jobbe for «digitalisering av emneevaluering» og gjøre det obligatorisk for forelesere å bruke elektronisk evalueringsskjema slik at tilbakemeldinger fra studentene ikke forsvinner i papirmølla, som jeg flere ganger har erfart som klassetillitsvalgt.

Jeg vil også jobbe for bedre kommunikasjonen mellom SFR og de tre Studentrådene under TKD: OTS, EST og PD. Campus Lillestrøm var et godt eksempel på at det er rom for forbedring der våre innspill ikke nådde helt opp til Studentparlamentet. Bedre kommunikasjon kommer vi derfor til å jobbe mye med. Jeg er glad for at Egle, som er Kjeller-student, fortsatt er med i styret fordi hun sitter på utrolig mye kunnskap og erfaring fra da hun ledet SFR i fjor, og jeg gleder meg til å komme med konkrete tiltak for å «bygge broer» mellom de tre Studentrådene og de fem instituttene under TKD.

I tillegg gleder jeg meg til å jobbe med det som jeg var tydelig på i valgtalen min, nemlig jobbe sammen med Kro-styret for å lage en strategi for IU Kroa og samtidig finne en god løsning for Makerspace. Nå vil jeg invitere alle TKD-studenter til en saklig debatt om de sakene som betyr noe for deres studiehverdag og jeg ser frem til å jobbe med dem fra og med 1. juli!

Les også:

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS