Iselin Nybø møtte ledere for alle landets studentdemokratier i starten av november. Foto: Siri Øverland Eriksen

Politikk løser problemer, ikke tom retorikk

Stipendebatten. Høyres Studenter ber regjeringen tenke mer helhetlig i studentpolitikken, og oppfordrer studentdemokratiene til å gjøre det samme.

Publisert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Den 8. oktober ble forslaget til neste års statsbudsjett lansert, og med det et forslag om en endring i dagens stipendordning for å forhindre frafall. Siden da har det rast fra ende til annen om hvor dårlig dette forslaget er. Uavhengig om forslaget er en dårlig idé eller ei, så er det ikke til å stikke under en stol at frafallet i høyere utdanning er høyt og at dette er et problem som vi må jobbe sammen for å finne løsninger på. Da nytter det ikke med skyttergravsdebatter fra begge sider. Høyres Studenter ber regjeringen tenke mer helhetlig i studentpolitikken, og oppfordrer studentdemokratiene til å gjøre det samme.

I Khrono har 12 studentdemokratier signert et innlegg hvor de beskylder regjeringen for å anse studenter som et sparetiltak på statsbudsjettet, begrunnet i beregninger SV (Sosialistisk Venstreparti) har bestilt av Kunnskapsdepartementet. En slik fremstilling er derimot bunnløs.

Høyres Studenter står fast på at endring i stipendordning ikke er nok til å imøtekomme frafallsproblemet. Derfor håper jeg at studentdemokratiene nå kan komme på banen med gode forslag til ytterligere tiltak.

Andreas Oftedal

Utdanning er et viktig gode både for individet og samfunnet. Det er årsaken til at man i Norge har besluttet å gi alle muligheten til å ta høyere utdanning. De offentlige lærestedene krever ikke brukerbetaling utover en svært lav semesteravgift. I tillegg legger staten til rette for at man har økonomisk frihet til å studere gjennom Lånekassen. Stipendordningen i Norge er raus. Det forblir den selv om den foreslåtte endringen blir en realitet.

Regjeringen har valgt å gjennomføre flere endringer i finansieringsmodellen til studenter. En rekke tiltak er skrinlagt, til fordel for å prioritere en utvidelse av studiestøtten. Mens de gamle tiltaksordningene traff skjevt og tilfalt enkelte grupper, er nå studentene friere til å disponere midlene selv. Det mener jeg er et gode for studentene. 11 måneders studiestøtte er og blir en viktig seier, og skal ikke nedverdiges til å være en ubetydelighet. Innlegget til studentdemokratiene i Khrono er dessverre i ferd med å gjøre det. De skriver om studenter som må jobbe ved siden av eksamenslesing i mai, ettersom stipendet ikke er høyt nok til å dekke alt av kostnader i juni. De glemmer at realiteten for noen år siden var verre. Med 11 måneders studiestøtte reduseres behovet for å jobbe i mai betraktelig. I tillegg er stipendet som helhet økt over nivået for ordinær pris- og lønnsvekst. Det er ingen selvfølge. Etter åtte år med rødgrønn regjering, var stipendet som andel av grunnbeløp rekordlavt da regjeringen Solberg overtok.

Intensjonen med den nye stipendordningen er å få flere til å fullføre, sier minister for forskning- og høyere utdanning Iselin Nybø. Her tar hun tak i kjernen av problemet: Norge ligger langt bak i OECD-sammenheng når det gjelder å fullføre grader. Det er kun 6 av 10 som fullfører graden de begynner på i løpet av 8 år. En ufullstendig grad er verken bra for studenten selv eller for samfunnet som helhet. Det er behov for å innføre virkemidler som kan motivere til å fullføre studier. Også er det nå slik at økonomiske incentiver har en tendens til å fungere. Regjeringen treffer derimot for smalt med sitt virkemiddel. Høyres Studenter foreslår blant annet økt innsats i veiledningstjenesten i videregående skole, slik at ungdom er bedre rustet til å ta riktig valg når de bestemmer seg for studieretning. Listen over tiltak kan ikke stoppe der.

Når man leser at nesten halvparten av de mannlige sykepleierstudentene på OsloMet avbryter studiene er det stor grunn til bekymring. Det første man bør gjøre for å hindre frafall, er å ta tak i de utfordringene studentene selv påpeker at oppleves som hinder i studenthverdagen. I SHoT-undersøkelsen kommer det frem at studenters psykiske helse er urovekkende dårlig. En av fire sliter med alvorlige psykiske plager. Skal frafallet ned, må den psykiske helsen bedres. Vi studenter etterspør nå en satsning på dette området. Der har ikke regjeringen levert godt nok.

Høyres Studenter står fast på at endring i stipendordning ikke er nok til å imøtekomme frafallsproblemet, og mener det er en viktig problematikk som vi bør diskutere. Derfor håper jeg at studentdemokratiene nå kan komme på banen med gode forslag til ytterligere tiltak. Dagens studenter er morgendagens arbeidskraft. Vi er alle tjent med at flest mulig er best mulig satt i stand til å utføre sine oppgaver. Psykisk uhelse er problemet, la oss jobbe sammen for å løse det.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS