Fantoft studentby om vinteren med snø. Studentsamskipnaden i Bergen (SiB) driv mellom anna treningssenter her. Foto: Dag Hellesund

SiB – Samskipnaden… på Vestlandet?

Bruk av forkortelsen SiB er ikke inkluderende for studentene på Høgskulen på Vestlandet, skriver Knut Almås Anfinset i dette innlegget.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Administrerende direktør og kommunikasjonssjef ved den nye Studentsamskipnaden på Vestlandet legger i sakspapirene til det første styremøtet frem sin plan for profilering. Møtet holdes [i dag], den 02.02.2017.

Forslag til vedtak:

«Styret vedtar at profilering av Studentsamskipnaden på Vestlandet baseres på bruk av SiB som merkenavn og forøvrig i tråd med det som anbefales i vedlagte saksdokumenter».

Forslaget er begrunnet med at det vil påløpe store kostnader ved en omprofilering, og at det ikke er noen opplagte forkortelser ledig for «Studentsamskipnaden på Vestlandet». Det legges også vekt på at SiB er et godt innarbeidet merkenavn for studentene i Bergen, som vil utgjøre 85 prosent av studentene som tilhører Samskipnaden.

Som vedlegg til saken er det utarbeidet et skriv som diskuterer navn, design og logo for den nye samskipnaden. Konsulentfirmaet Knowit har vært engasjert og bidratt med faglige vurderinger av alternativene.

Navnet bør kunne være domenenavn og lett kommuniserbart i skrift og tale.

Knut Almås Anfinset

Det argumenteres med at det vil være dyrt å endre logo og visuell profil. Alle skilt må byttes, nettsider må oppdateres og nye klær kjøpes inn. Det er lett å forstå at dette vil bli kostbart, men denne typen utgifter er forventet når organisasjoner av denne størrelsen skal slås sammen. Når de tre samskipnadene blir til én forventes det at nettsidene oppdateres, de skal jo tross alt dekke behovene til alle regionene.

Arbeidsklær er forbruksmateriell som byttes ut med jevne mellomrom, og en kan vanskelig se at dette i seg selv er et argument for å beholde SiB som merkenavn. I praksis vil det si at store deler av kostnadene knyttet til omprofilering uansett vil komme, og at man egentlig kun adresserer kostnader knyttet til å endre «ca. 792 skilt med SiB logo», som det heter i sakspapirene.

Rent kostnadsmessig vil det utvilsomt påløpe vesentlige kostnader knyttet til skilt, men dette er en utgift som må beregnes i enhver fusjonering, og det er urimelig å bruke dette som et argument for å beholde SiB sin logo. Over tid vil kostnaden med å oppdatere hele den visuelle profilen være ubetydelig for Samskipnadens økonomi som helhet.

Det er Kunnskapsdepartementet som har bestemt at Samskipnadene skal fusjonere og det er ikke første gang departementet vedtar en større fusjonering. Kostnader til omprofilering er selvsagte i en slik prosess. Det fremgår ikke av sakspapirene om Samskipnaden har søkt om penger til omprofilering fra departementet.

I sakspapirene argumenteres det for at den nye samskipnaden må ha et navn som er lett å bruke i dagligtalen. Dette navnet bør kunne være domenenavn og lett kommuniserbart i skrift og tale.

Ledelsen har i utgreiinga foreslått noen forkortelse for den nye Studentsamskipnaden på Vestlandet, blant annet SpV, SV, SiV, SVL og StudVest. Alle disse forkortelsene er dessverre alt i bruk av andre aktører. Kommunikasjonssjefen konkluderer derfor med at det ikke er flere naturlige forkortelser, og legger fram to forslag: Å lage et helt nytt merkenavn som ikke er basert på en forkortelse, eller å beholde SiB som merkenavn.

Ifølge kommunikasjonssjefen har SiB i dag status som et lett kommuniserbart navn som i mange år har bygd SiB som merkevare overfor studentene, og i saksframlegget foreslås dette alternativet som det beste.

Det er svært betenkelig at sittende styreleder i Samskipnaden tilsynelatende kjøpte domenet www.sspv.no den 20.09.16, dagen etter at fusjonen mellom Samskipnadene ble kjent. SSPV kan stå for StudentSamskipnaden På Vestlandet, og passer fint inn i saksfremstillingens krav til Samskipnadens kortnavn eller forkortelse. Hvorfor er ikke denne forkortelsen nevnt i saksutgreiingen og hvorfor har styreleder valgt å kjøpe dette domenet?

Markedsføring av en merkevare består av mer enn en logo. Det handler om kvalitet i tjenester, samt omfanget av dem. Det handler om tilgjengeligheten og at tilbudet svarer til etterspørselen.

Saksfremstillingen peker på at studentene i Bergen ikke vet hva forkortelsen SiB står for. Man kan derfor spørre seg om merkevaren er så godt etablert som det blir fremstilt. En undersøkelse av «nettklikk» gjort av Knowit sier at SiB er oftere brukt som søkeord enn SiSOF og SSH på internett. Denne undersøkelsen er det eneste som blir vist til når saksframstillingen konkluderer med at SiB har en sterkere merkevare enn de to andre samskipnadene.

Saksfremstillingen argumenterer for at kjennetegnet på den nye Samskipnaden skal være en som alle studenter kjenner seg igjen i – også dersom samskipnaden i fremtiden skal bestå av ytterligere flere studiesteder på Vestlandet.

Dersom alle studenter skal føle eierskap til samskipnaden må både navn og logo stå i stil med virkeområdet, og det er hevet over enhver tvil at SiB ikke er et slikt inkluderende egennavn. Det er helt og holdent knyttet til virksomheten i Bergen, og oppfattes ikke som inkluderende -  verken for dagens fem studiesteder, eller for enda flere studenter spredt ut over hele Vestlandet og som i fremtiden kan komme til å tilhøre en felles samskipnad.

(Innlegget er først publisert på På Høyden)

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS