Illustrasjonsfoto: Zach Dischner/Flickr
Illustrasjonsfoto: Zach Dischner/Flickr

Ut på tur - men godt nok forberedt?

Studenter som skal på utveksling, praksis og feltarbeid i utlandet – spesielt til utviklingsland – bør lære om gode prinsipper og verktøy for etisk bruk av sosiale medier.

Publisert Oppdatert

OBS! Denne artikkelen er mer enn tre år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I Norge er det økte muligheter for utveksling og internasjonalisering i høyere utdanning. Dette er en ønsket og positiv utvikling fordi det blant annet bidrar til mer kulturell forståelse, samfunnsnytte, empati for andre mennesker og situasjoner, og internasjonalt samhold.

Tilgjengeligheten og bruken av sosiale medier har økt drastisk over relativt kort tid i dagens samfunn. Dette innebærer et stort ansvar for både de som reiser og institusjonene som tilbyr utenlandsopphold.

Vi vet at det kan være utfordrende å fremstille mennesker og omgivelser på en verdig og representativ måte i en kort Facebook-oppdatering eller Instagram-post. Spesielt ettersom vi gjerne er nokså spontane når vi deler med venner og følgere. Men dette er ingen unnskyldning for å ikke være vårt ansvar bevisst.

Gjennom utveksling, feltarbeid eller utenlandspraksis kommer studenter ofte tett på lokalbefolkning og deres omgivelser. Til tross for gode intensjoner ser vi at fokuset i sosiale medier ofte blir på en selv og «eksotiske» opplevelser, spesielt i formidling av reiser fra utviklingsland. Mye kan være ukjent og fremmed i forhold til hverdagen vi kjenner i Norge. I tillegg ser vi at de gode normene for sosiale medier vi utøver her hjemme fort kan forsvinne i møtet med en ny studiehverdag i utlandet.

Det er problematisk hvis studenter bidrar til å fremme et forenklet og stereotypisk bilde av Sør til sine venner og kjente i sosiale medier. Hvis ikke nødvendige forhåndsregler tas, kan ukritisk bruk av sosiale medier føre til brudd på personvern og være skadelig eller til fare for de som blir avbildet.

Det er viktig at universitetene og høgskolene følger med i tiden og gir studentene gode og relevante forberedelser når de skal ut i verden og
utvide horisonten.

Øgård, Bratset og Beldo

Vi mener at studenter som skal på utveksling, felt og praksis i utlandet – spesielt til utviklingsland – bør lære om gode prinsipper for og verktøy for etisk bruk av sosiale medier som fremmer verdighet, respekt og en nyansert fremstilling av lokalbefolkning og omgivelser. Dette må prioriteres av hensyn til personvern, lokalbefolkning og med tanke på inntrykket som skapes hos venner og bekjente her hjemme om landet eller landene studentene besøker.

I tillegg kan norske studenter på utenlandsopphold være viktige representanter for universitetet eller høgskolen de kommer fra. Dette gjelder både med tanke på institusjonens omdømme internasjonalt og inntrykket som skapes her hjemme.

Hver student har et eget ansvar for sin bruk av sosiale medier og bør være bevisst på hva man velger å dele. Samtidig har også norske høyere utdanningsinstitusjoner et betydelig ansvar, og kan spille en viktig rolle ved å tilby verktøy som øker bevissthet og refleksjon rundt kommunikasjon på sosiale medier i utlandet.

Som et minimum bør informasjon om gode prinsipper være tilgjengelige på institusjonenes nettsider, sammen med annen informasjon om utenlandsopphold i studietiden. Det bør også vies mer tid og oppmerksomhet til temaet gjennom forberedelseskurs og lignende før studentene reiser ut.

Kombinasjonen av økte muligheter for utenlandsopphold for studenter og veksten av sosiale medier er relativt ny. Like fullt er det viktig at universitetene og høgskolene følger med i tiden og gir studentene gode og relevante forberedelser når de skal ut i verden og utvide horisonten.

Det må være et mål at norske studenter i utlandet fremmer verdighet, respekt og en nyansert fremstilling av lokalbefolkning og omgivelser, og dette bør institusjonene legge til rette for.

Velkommen til vårt kommentarfelt
Logg inn med en Google-konto, eller ved å opprette en Commento-konto gjennom å trykke på Login under. (Det kan være behov for å oppdatere siden når man logger inn første gang)

Vi modererer debatten i etterkant og alle innlegg må signeres med fullt navn. Se Khronos debattregler her. God debatt!
Powered by Labrador CMS