kompetanse

Ansatte i disse fire bransjene får tilbud om videre­utdanning

Regjeringen deler ut over 80 millioner kroner til fire bransjeprogram for å møte behovene i arbeidslivet.

Jordbruksbransjen er en av fire bransjer som prioriteres når regjeringen deler ut midler til kompetansepåfyll.

— En av nøklene til å møte behovene i et raskt skiftende arbeidsliv, er å la ansatte få kompetansepåfyll på jobb, uttaler forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i en pressemelding.

Regjeringen vil bruke 81 millioner kroner på å legge til rette for kompetansepåfyll og utvikling innenfor bransjene industri, gjenvinning, maritim næring og jordbruk.

Treffer godt

Målet er at ansatte, permitterte og ledige innenfor de nevnte bransjene tilegner seg kompetanse til å mestre nye oppgaver, og dermed blir værende i jobben.

Ordningen skal administreres av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir), og direktør Sveinung Skule forteller at bransjeprogrammet treffer godt.

— Det gode samarbeidet med partene i arbeidslivet gjør at vi nå får etablert en rekke korte og fleksible utdanningstilbud som er skreddersydde til bransjenes behov, sier Skule.

— Stort behov

Bransjeprogrammene er et spleiselag og et resultat av et trepartssamarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet.

— Partssamarbeidet er avgjørende for at aktørene klarer å utvikle målrettede og skreddersydde tilbud som er korte og fleksible. Vi ser at vi har truffet bra med valg av bransjer med gode og sterke søknader, sier Ola Borten Moe.

— Vi merker at det er stort behov for slike fleksible etter- og videreutdanningstilbud, og disse pengene skal gi ansatte og bedrifter i hele landet den oppdaterte kunnskapen de trenger, fortsetter statsråden.

Se hvem som får penger i regjeringens pressemelding.

Powered by Labrador CMS