Byggeprosjekt

Ansatte med opprop mot campussamling ved NTNU

Usikkerheten i NTNU-styret rundt campusprosjektet har ført til at NTNU-ansatte nå føler det er vits i å si ifra om hva de mener.

Forrige uke uttrykte NTNU-styret tvil til campusprosjektet som skal samle det meste av NTNUs virksomhet i Trondheim på Gløshaugen. Nå har to NTNU-ansatte tatt initiativ til et opprop mot prosjektet.
Publisert Oppdatert

Som Khrono har skrevet, er en rekke styremedlemmer i NTNUs styre sterkt i tvil om campus­samlingen er liv laga.

Nå har professor Anne Gjelsvik og førsteamanuensis Margrethe Stang ved NTNU tatt initiativ til et opprop mot den planlagte campussamlingen i Trondheim.

Margrethe C. Stang er kunsthistoriker ved NTNU.

Begge høre til Institutt for kunst og medievitenskap som i dag er lokalisert på Dragvoll, fire kilometer øst for Gløshaugen.

Gjelsvik forteller at bakgrunnen for at de nå går til det skritt å opprette en underskriftskampanje er tredelt:

De store endringene i prosjektet, utilfredsstillende medvirkningsprosesser og en følelse av at det nå faktisk er vits i å tale prosjektet midt imot.

— En har opplevd at det ikke har vært noe poeng i å protestere og komme med innsigelser, men det endret seg under det siste styremøtet. Vi opplevde at såpass mange i styret uttrykte alvorlige bekymringer, og derfor tror vi at det nå går an å bli hørt. Og skal vi først bli hørt er dette siste sjanse før styremøtene i januar og mars hvor dette skal behandles videre, sier professoren til Khrono.

Lite involvering

Ved Gjelsviks institutt skal de i dag behandle forslaget til hvilke lokaler de er tiltenkt i ny campus. Det at de nå begynner å få premissene for hvordan et samlet NTNU i Trondheim vil se ut for deres del, er også en vesentlig del av årsaken til oppropet.

— I tillegg har vi opplevd at involveringsprosessene som har gått ikke har vært på alvor, og vi føler ikke at for eksempel våre innspill til hvilke lokaler vi trenger blir hørt. Medvirkningsprosessen har rett og slett ikke vært tilfredsstillende, sier Gjelsvik.

I oppropet skriver de at dersom planen om en sammenslått campus på Gløshaugen skal gjennomføres, så må det være sikkert at det fører til bedre vilkår for kjerneoppgavene, at de faglige synergiene som lå til grunn for prosjektet fortsatt er mulig, og at en ender opp med omtrent like mye areal til forskning og undervisning som i dag.

De mener også at ansatte og studenter må få tilfredsstillende arbeidsforhold, herunder helst eget kontor til ansatte som ønsker det, samt at prosjektet må ha lavest mulig klimaavtrykk.

«Vi ber NTNUs styre sette campusprosjektet på vent hvis ikke forutsetningen over med sikkerhet kan innfris. Det siste vi trenger nå er hastig oppførte bygninger som hverken møter dagens eller fremtidens behov, som rent faktisk reduserer kvaliteten på NTNUs undervisnings- og arbeidsrom heller enn å forbedre dem, og som snarere bidrar til, heller enn løser klimakrisen» heter det i oppropet.

Powered by Labrador CMS